1 / 11

Forme de relief

Forme de relief. Muntele. şi câmpia. Muntele este cea mai înaltă formă de relief. Se formează prin erupţii vulcanice. sau prin încreţirea scoarţei. Vegetaţia montană este diversă, bogată. cu păduri de brazi. şi molizi. Florile de munte sunt viu colorate. garofiţa de munte.

hagop
Télécharger la présentation

Forme de relief

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Forme de relief Muntele şi câmpia

 2. Muntele este cea mai înaltă formă de relief. Se formează prin erupţii vulcanice sau prin încreţirea scoarţei.

 3. Vegetaţia montană este diversă, bogată cu păduri de brazi şi molizi

 4. Florile de munte sunt viu colorate. garofiţa de munte clopoţei pitici de stâncă bujori de munte floare de colţ

 5. Animale din zona de munte cocoşul de munte capra neagră vulturul pleşuv acvila de munte păstrăvul de munte ursul brun

 6. Stejarul este răspândit atât în zonele montane, la poalele munţilor, cât şi în zone de câmpie.

 7. La poalele munţilor habitează animale ce se regăsesc şi-n zone de câmpie.

 8. Câmpia este o formă de relief joasă. orz Pe suprafeţele ei se cultivă cereale. porumb grâu

 9. Pădurile de la câmpie sunt păduri de foioase. Frunzele lor se usucă şi cad toamna. teiul arţarul salcia mesteacănul plopul stejarul

 10. Animale din zona decâmpie viezurele pisica sălbatică acvila de câmp gâsca şacalul iepurele de câmp potârnichea prepeliţa

 11. Ghicitori Ronţăie nuci şi aluneSare graţioasă, Coada-i e stufoasă – De-o ghiceşti, îndată spune! Vara umblu după miere,Iarna dorm să prind putere. (ursul) (veveriţa) Cumetriţa cea şireatăVine-adesea prin veciniŞi-amatoare se aratăDe a “cumpăra” găini. Urecheat cu haine sureStă pe câmp şi în pădure. (iepurele) (vulpea) Am o păsărică-n sac,Soţie de pitpalac! (prepeliţa)

More Related