slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUTOR: REEMO VOLTRI Tartu Mart Reiniku Gümnaasium PowerPoint Presentation
Download Presentation
AUTOR: REEMO VOLTRI Tartu Mart Reiniku Gümnaasium

play fullscreen
1 / 180
Download Presentation

AUTOR: REEMO VOLTRI Tartu Mart Reiniku Gümnaasium - PowerPoint PPT Presentation

hakan
220 Views
Download Presentation

AUTOR: REEMO VOLTRI Tartu Mart Reiniku Gümnaasium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENERGIA JÄÄVUSE SEADUS AUTOR: REEMO VOLTRI Tartu Mart Reiniku Gümnaasium Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 2. SEE MUDEL TUTVUSTAB ENERGIA JÄÄVUSE SEADUST. Mudelis saad Sa valida kolme erineva algkõrguse vahel, millelt keha hakkab langema. Kui oled algkõrguse valinud siis saad Sa käivitada mudeli noolelt, mis ilmub kasti peale . Mudelis vaadeldakse keha liikumist teatud aja tagant. Igal ajahetkel on keha kõrval näha tema kõrgus, kiirus ja aeg, kui kaua ta on liikunud. Kõrvale, kus on valemid, ilmuvad alati sellel vaadeldaval kõrgusel ja kiirusel keha kineetilise ja potentsiaalse energia väärtused ning ka keha koguenergia väärtus ja illustreerimaks nende suhet ka graafik nende muutumiste kohta. Selle teema teooria asub nupu all. Ja kui tekib küsimusi selle mudeli kasutamise kohta siis saad alati pöörduda tagasi siia selgituste leheküljele nupu alt. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 3. ___________ 2 Vali algkõrgus: h = 200 m h = 500 m h = 100 m Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 4. ___________ 2 Vali algkõrgus: h = 200 m h = 500m h = 100m Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 5. ___________ 2 v= 0m/s = 0 J h= 200m t=0 s 50 kg•10N/kg •200m=100000 J 0J+100000J=100000 J Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 6. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 7. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 8. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 9. 2500 J v= 10m/s h= 195m t=1 s 50 kg•10N/kg •195m=97500 J 2500J+97500J=100000 J Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 10. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 11. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 12. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 13. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 14. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 15. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 16. 10000 J v= 20m/s 50 kg•10N/kg •180m=90000 J h= 180m t=2 s 1000J+90000J=100000 J Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 17. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 18. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 19. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 20. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 21. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 22. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 23. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 24. 22500 J 50 kg•10N/kg •155m=77500 J v= 30m/s h= 155m 22500J+77500J=100000 J t=3 s Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 25. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 26. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 27. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 28. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 29. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 30. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 31. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 32. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 33. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 34. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 35. 40000 J 50 kg•10N/kg •120m=60000 J 62500J+37500J=100000 J v= 40m/s h= 120m t=4 s Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 36. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 37. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 38. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 39. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 40. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 41. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 42. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 43. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 44. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 45. 62500 J 50 kg•10N/kg •75m=37500 J 62500J+37500J=100000 J v= 50m/s h= 75m t=5 s Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 46. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 47. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 48. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 49. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri

 50. Energia jäävuse seadus – Reemo Voltri