Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaring med mapping i Sverige Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaring med mapping i Sverige Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket

Erfaring med mapping i Sverige Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Erfaring med mapping i Sverige Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaring med mapping i Sverige Ingrid Berg och Pia Leth, Kungliga biblioteket Seminar om mapping til Dewey Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med HiOA 11 juni 2012

 2. Katalogisering – vad är viktigt Enligt Cutter (sagt för mer än 100 år sedan): 1. Göra det möjligt att finna en bok utifrån:- författarens namn- titeln- ämnet 2. Redovisa vad som finns- av en viss författare- inom ett visst ämne- inom en viss typ av litteratur

 3. Katalogisering - vad är viktigt Enligt FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records): • Identifiera • Hitta • Välja • Få tag i (beståndspost, länkt till fulltext) • Navigera • Upptäcka

 4. Kärnan i bibliografisk beskrivning is hämtat från Lorcan Dempsey) • Identifierare och ursprung (ISBN etc) och katalogiserande instans (040) (identifera) • De element som är viktiga för återsökning och upptäckt: titel (245), namn (100, 700) och ämne (6XX), (082), koder i 008 (hitta, välja, navigera och upptäcka) • De element som är viktiga för förståelse och bedömning: förlagsuppgifter (260), fysisk beskrivning (300), anmärkningar (500) (välja)

 5. Därför Dewey i Sverige • Samma regler och riktlinjer för alla bibliotek • - i Sverige • - internationellt • Rationaliserar arbetet för katalogisatörer • Bra för användarna – gör det lättare att hitta och upptäcka det man vill ha • Ett verk katalogiseras en gång!

 6. Mappning C 200 • Jämförelse av två olika system, t ex • Dewey och SAB • Dewey och Svenska ämnesord • Exakta motsvarigheter • Andra motsvarigheter • En mappning kan sedan användas av datorer 2014-09-15 6

 7. Internationalisering SAB Medical Subject Headings Svenska ämnesord Dewey Library of Congress Classification LCSH SWD RAMEAU

 8. Länkningar och mappningar- exempel • SAB och Dewey • Svenska namnformer och LC:s namnformer • Namn och Dewey • Svenska ämnesord och LCSH • Svenska ämnesord och Dewey • Kan utnyttjas vid katalogisering och sökningar i katalogen

 9. Konverteringstabellen Dewey/SAB • Stöd för att översätta deweykoder till SAB och tvärtom • Stöd vid klassifikation och vid sökning • Utnyttjas för maskingenerering av deweykoder respektive SAB-koder • Bakgrund: I äldre upplagor av SAB fanns både deweykoder och UDK-koder i anslutning till SAB-koderna. • År 2000 Konverteringstabell mellan Dewey Decimal Classification (21.ed.) och Klassifikatinssystem för svenska bibliotek (7.uppl.) • Därefter databas som uppdaterades under Deweyprojektet till DDC22/SAB 8 uppl. • 2012 uppdaterad till DDC 23

 10. Svensk historia under Gustav III 948.50381 Kc.451

 11. Tillvägagångssätt • Mappningen bygger i första hand på jämförelse av klassifikationssystemen och anvisningarna i dem, inte på hur litteraturen klassificerats • I tveksamma fall har litteraturen ibland avgjort vilket som är den huvudsakliga koden • Redundanta mappningar tas inte med.

 12. Typer av motsvarigheter

 13. Huvudsakliga motsvarigheter • Anges när flera motsvarigheter finns • Ibland gäller de bara åt ena hållet • Används vid maskingenereringen av koder • Ofta har koder för övergripande och tvärvetenskapliga verk valts som de huvudsakliga.

 14. Huvudsakliga motsvarigheter – åt båda hållen

 15. SKOS i Konverteringstabellen DDC SAB = • Exact match • Narrow match • Broad match • Related match DDC SAB SAB DDC DDC SAB

 16. Maskingenerering av koder • Deweykoder förs på poster i LIBRIS med SAB-kod utifrån Konverteringstabellen • SAB-koder förs på poster i LIBRIS med deweykod utifrån Konverteringstabellen • Om en manuellt gjord kod finns sker ingen maskingenerering • En klassifikationskod per ursprungskod genereras • Upp till tre koder per post genereras • Om mappningen i Konverteringstabellen förändras förändras också de maskingenererade koderna • Koderna ingår i Webbsök och exporter till lokala system, men inte i katalogiseringsklienten Voyager • Sedan september 2011 i hela Libris webbsök

 17. Maskingenererad kod - perfekt

 18. Maskingenererad deweykod – rätt område

 19. Maskingenererad deweykod – rätt men för generell

 20. Maskingenererad kod – helt fel

 21. Auktoritetsposter med deweykoder Auktoritetsdatabasen (och katalogiseringsklienten Voyager) • Auktoritetsposter finns för kontrollerade sökingångar • Ämnesord: Digitala bibliotek med hänvisningar från Elektroniska bibliotek och Virtuella bibliotek, anger också termen i LCSH: Digital libraries • Namn: Peter Englund, 1957-, Englund, Peter, 1950- (skiljer på personer med samma namn)

 22. Utgångspunkter för mappning av ämnesord och namn till Dewey • Dewey nytt för alla i Sverige – stöd och hjälp behövs • Mappning mellan SAO och LCSH fanns redan (i många fall) • Mappning mellan LCSH och Dewey fanns redan (i många fall)

 23. People, places & things • People, places & things : A list of popular Library of Congress Subject Headings with Dewey Numbers, 2001 • Har framföraltt haft stor betydelse för att fånga in viktiga ämnesord. Deweykoderna är från 21 upplagan av och måste kollas mot den senaste upplagan. • 50 000 ämnesord, namn och platser

 24. Svenska ämnesord – ett nationellt ämnesordssystem • Svenska ämnesord (SAO) började användas 2002 av bibliotek i Libris, däribland Nationalbibliografin och många större universitetsbibliotek • Redan från början bestämdes att vi skulle mappa ämnesorden till Library of Congress Subject Headings (LCSH) • En av de stora vinsterna med mappningen är att vi byggt hierarkierna utifrån LCSH och sluppit att göra det själva • Idag finns över 1 miljon ämnesord enligt SAO i Libris

 25. Svenska ämnesord forts. • Grunden till Svenska ämnesord utgjordes av registret till SAB:s klassifikationssystem. • Ämnesorden hade från allra första börja en klassifikationskod. • Fortsatte lägga SAB-koder på ämnesorden. • Nya ämnesord förses nu med dewey-koder. • Kan söka på SAB-koden och få fram ämnesord som fått denna kod.

 26. Mapping Svenska ämnesord (SAO) to DDC (4) SAO SAB SAO DDC LCSH SAO

 27. SKOS för relationen ämnesord - kod • ExactMatch/CloseMatchSkiljer inte på dem. Vid exakt matchning anges inte typen av relation i auktoritetsposten. • BroadMatchAnvänds mycket. • NarrowMatchAnvänt i ett fåtal fall. • RelatedMatchAldrig använt.

 28. Exakt matchning:Termen finns i- rubrik- index- klassificera här-anmärkning- omfattaranmärkningoch synonymer

 29. BroadMatch 083 $a 958.1045 $c BroadMatch $2 23 150 $a Afghanistankriget 1979-1989 • $a Afghanistan $x History $y Soviet occupation, 1979-1989 958.1045 Period of Democratic Republic, 1978-1992 083 $a 796.325 $c BroadMatch $2 22 150 $a Beachvolleyboll • $a Beach volleyball 796.325 Volleyball

 30. Mer än ett nummer • Vid mer än en dewey-kod läggs information i klartext om ämnesområde 083 $a 306.9 $2 23 083 $a 128.5 $c Filosofi – människan $2 23 083 $z 3C $ a 3548 $c Konst $2 23 150 $a Döden 750 $a Death

 31. Mer än ett nummer 083 $a 392.5 $c Wedding and marriage customs $2 23/swe 083 $a 395.22 $c Etiquette (Manners) $2 23/swe 150 $a Bröllop 750 $a Weddings 750 $a Marriage customs and rites

 32. Tänkte vi inte på! • Vi har inte angett hur de mappade termerna förhåller sig till varandra vilket är viktigt för sökning Exempel:Vokabulär 1 Vokabulär 2 • Kvinnliga präster Kvinnor PrästerPajer Pies Cherry pies Ice cream pies Potpies

 33. Svenska ämnesord (forts) • Genom mappningen mot LCSH kan vi också dra nytta av andra ämnesordssystem som mappats mot LCSH, som det franska RAMEAU, det tyska SWD, även spanska ämnesord är mappade mot LSCH • Kopplingen mellan SAO och LCSH har underlättat när vi fört på deweykod på ämnesorden • Svårare att mappa mellan ett klassifikationssystem och ett ämnesordssystem än mellan två av samma sort.

 34. Namn • Namn på personer och institutioner är inte med i WebDewey • Men har ofta mappats i auktoritetsdatabasen!

 35. Mappningar av namn - exempel

 36. Byggda nummer mappas/vi bygger nummer för att kunna mappa! • Bra med svenska exempel eftersom konstruktionen kan se så olika ut • Bra med exempel där klassifikatörerna tycker att det är svårt, t.ex. litteratur

 37. Byggda nummer - exempel

 38. Byggda nummer - exempel

 39. Byggda nummer - exempel

 40. Ämnessökning med Dewey

 41. 2014-09-15 41

 42. 2014-09-15 42

 43. 2014-09-15 43

 44. 2014-09-15 44

 45. 2014-09-15 45

 46. MARC21-formatet och Dewey • 150 ‡a Syskon 083 0 4 ‡a 306.875 ‡2 23/swe083 0 4 ‡a 155.443 ‡c Psykologi ‡2 23/swe750 0 ‡a Brothers and sisters • s150 ‡a Kimonor083 0 4 ‡a 391.00952 ‡c BroadMatch ‡2 23/swe750 0 ‡a Kimonos

 47. Nytt katalogiseringverktyg ska vara klart i slutet av 2012 • Kan utnyttja de mappningar som finns - genom att ge förslag på Deweykod utifrån ämnesord • Många fler möjligheter att utnyttja mappningarna väntar runt hörnet (tror vi)!