Download
marketing veranderingen in belang en rol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing: Veranderingen in Belang en Rol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing: Veranderingen in Belang en Rol

Marketing: Veranderingen in Belang en Rol

464 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Marketing: Veranderingen in Belang en Rol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marketing: Veranderingen in Belang en Rol Evolutie of Revolutie?

 2. Babylon in Marketing Concentrated Marketing Consumer Oriented Marketing Differentiated Marketing Direct-Mail Marketing Direct Respons Television Marketing Innovative Marketing Societal Marketing Global Marketing Industrial Marketing Institutional Marketing Interactive Marketing Internal Marketing Mass Marketing Micromarketing Niche Marketing Relationship Marketing Target Marketing Telemarketing Undifferentiated Marketing Micromarketing Bankmarketing Cyber-marketing Seniormarketing Permission Marketing E-Marketing

 3. Structuur • Wat was • Wat is • Wat komt • De “nieuwe” consument • De “nieuwe” visie op marketing • Besluit

 4. Er zullen slechts twee soorten ondernemingen • blijven bestaan • de snelle • en • de dode

 5. Wat was

 6. Definitie • Marketing is the selling of products that don’t come back to customers that do.

 7. Definitie van een consument • Marketing is een samenraapsel van sluwe vossenstrekken, waaronder misleidende reclame en psychologische prijszetting om op legale manier centen uit de zakken van argeloze consumenten te schudden. • Rik Duyck

 8. Plaats Product Prijs Promotie De Vier Ps Marketing Mix

 9. Productie Financieel Human resources Marketing Marketing als een evenwaardige functie

 10. Financieel Productie Human resources Marketing Marketing wint aan belang

 11. Wat is

 12. Vertrekpunt - ingesteldheid • Functionele benadering = wat de marketeer doet om zijn resultaten te behalen • Strategische benadering = de ingesteldheid van iedereen binnen de onderneming om klantgericht te werken

 13. Stappen in het commercieel denken

 14. Van Missie tot Gewenste Resultaten Missie Waarom we bestaan Kernwaarden Waar we in geloven Visie Wat we willen zijn Strategie Hoe we dat willen bereiken Balanced Scorecard Implementatie en Focus Strategische Initiatieven Wat we moeten doen Persoonlijke Doelstellingen Wat ik moet doen

 15. Convenience Customer Solution Customer Cost Communication De Vier Cs Marketing Mix

 16. Productie Marketing Human resources Financieel Marketing als de belangrijkste functie

 17. Productie Financieel Klant Human resources Marketing De klant als de sturende factor

 18. Wat komt De “Nieuwe” Consument

 19. In the Age of Revolution, the Future is not an Echo of the Past!

 20. Evolutie in marketing denken • Traditioneel paradigma – massa marketing • Transitioneel paradigma – doel marketing • Nieuw paradigma – klanten marketing • Opkomend paradigma – electronische marketing

 21. Escaping the past and inventing the future – Hamel / Prahalad

 22. Evolutie en Consumenten • Meer koopkracht • Meer beschikbare goederen en diensten • Veel informatie over ‘alles’ • Gemakkelijker interactie, plaatsen en ontvangen van bestellingen • Mogelijkheid tot vergelijken van gegevens over producten en diensten

 23. Wat komt Een “Nieuwe” visie op Marketing

 24. Het Doel is niet te speculeren wat ZOU kunnen gebeuren, maar zich in te beelden wat je werkelijk KAN LATEN gebeuren!