Download
jan ros n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evaluatie van transitie-management als beleidsvorm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evaluatie van transitie-management als beleidsvorm

Evaluatie van transitie-management als beleidsvorm

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evaluatie van transitie-management als beleidsvorm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jan Ros Evaluatie van transitie-management als beleidsvorm

 2. Stabilisatie Versnelling Voorontwikkeling Take-off De S-curve: motivatie als variabele Weerstand Motivatie motivatie

 3. Uitgangspunt (of afbakening):Er is alleen sprake van transitiemanagement, als er beleid wordt gemaakt vanuit een visie op hoe het systeem er op de lange termijn uit moet zien

 4. Activiteiten in de samenleving zijn gericht op een diversiteit aan systeemopties Systeemoptie A Systeemoptie B Systeemoptie C

 5. Voorbeeld van een systeemoptie Kennis bij installateurs Productielijn van de micro-WK-installaties Aanpassingen meters in huizen Micro-WK Optimale verhouding gebruik warmte en elektriciteit Betalingssysteem voor teruglevering Technisch beheer teruglevering aan net

 6. beleid beleid beleid beleid De relevante activiteiten Voorontwikkeling Take-off Versnelling Stabilisatie Macro Ontwikkelen toekomstvisie Versterken probleem-perceptie Meso Systeem-verandering Handhaving R&D en institutionele ontwerpen Experimenten in de praktijk Micro

 7. beleid Motivatie binnen het regime als centrale factor Macro Impuls Urgentie Oude systeem Weerstand Meso Motivatie Kennis over opties Leer-effect Micro

 8. Analyse over de systeemopties heen Voortvarendheid, waarmee aan systeemopties wordt gewerkt (dikte pijl weerspiegelt de motivatie) Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 tijd

 9. Hoe aantrekkelijk en haalbaar is een systeemoptie ? • Waterstofeconomie • Verhandelbare CO2-rechten consumenten (direct en indirect)

 10. Enkele voorbeeldindicatoren

 11. Waterstof: R&D gelden in Nederland 2003 Beleidssteun: Nederland 32% EU 12% OPSLAG VERBRUIK PRODUCTIE TRANSPORT

 12. Ontwikkeling R&D budget waterstof

 13. Functional performance through time of Guidance of Search.

 14. Motivatie analyse

 15. Micro-WK netwerk rond issue ‘betaling van afgegeven stroom’

 16. Voorbeeldresultaat netwerkanalyse

 17. Voorlopige conclusies • Uitgaan van systeemopties geeft het evaluatieproces de nodige houvast • Theoretisch kader, dat uitgangspunt vormt voor de evaluatie sluit goed aan bij elders ontwikkelde kaders en aanpak in de praktijk • Aanpak is vooral combinatie van gebruik grote literatuurbestanden, kennis experts en interviews met deskundigen • Kwantitatieve benadering of uitwerking is mogelijk (niet altijd noodzakelijk), maar vraagt intern nog meer ervaring met de beschikbare methoden (haalbaar) en vergroten van draagvlak bij anderen voor dergelijke MNP-analyses