Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. Podstatná jména II

 3. Podstatná jména – mluvnické kategorie • Pád – mluvnická kategorie jmen, která vyjadřuje jejich skladební funkci a vztah k jiným slovům ve větě • Rozlišujeme 7 pádů • Tvar jména má pro každý pád odpovídající koncovku

 4. Podstatná jména – mluvnické kategorie

 5. Podstatná jména – mluvnické kategorie • Číslo – jmenné – odráží množství • Základní vyjádření protikladu jednosti a mnohosti • Jednotné číslo – stůl • Množné číslo - stoly

 6. Podstatná jména – mluvnické kategorie • Rod – jmenný • Čeština rozlišuje tři rody: • Mužský – maskulinum - životný/neživotný • Ženský – femininum • Střední – neutrum - Mluvnický rod se v mnohých případech neshoduje s rodem přirozeným

 7. Podstatná jména – rod mužský • Rozeznáváme 6 vzorů • Vzory tvrdé – pán, hrad • Vzory měkké – muž, stroj • Vzory zakončené na samohlásku – předseda, soudce • Zpodstatnělá přídavná jména mužského rodu se skloňují podle vzorů mladý, jarní

 8. Podstatná jména – rod mužský Některá podstatná jména kolísají mezi životným a neživotným rodem, mohou tedy mít oba tvary, např. Ledoborci Xledoborce Sledi Xsledě Slanečci Xslanečky Pozor!!!!! Dni/dny ubíhaly. Dnové ubíhali.

 9. Podstatná jména – rod ženský • Rozeznáváme 4 vzory • Vzor tvrdý – žena • Vzor měkký – růže • Vzory bez koncovek – píseň, kost • V 7. pádě množného čísla je koncovka – ami, - emi, - ými – jsou vždy měkké • Duálové skloňování – ruk –ama, noh – ama, u párových orgánů

 10. Podstatná jména – rod střední • Rozeznáváme 4 vzory • Vzor tvrdý – město • Vzor měkký – moře • Vzor smíšený – kuře (skloňují se dle něj mláďata) • Vzor dlouhý – stavení • Ostatní párové orgány zachovávají duálové skloňování

 11. Podstatná jména přejatá • Přizpůsobila se českému skloňování • Některá podstatná jména zůstala nesklonná – finále, turné, kupé, relé, kiwi, abbé, lady, Marylin, Lili

 12. Použité zdroje • MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.