Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
jednoduchost PowerPoint Presentation
Download Presentation
jednoduchost

jednoduchost

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

jednoduchost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. jednoduchost bezpečnost uživatelskýzážitek oblíbenáplatebnímetoda komfort

  2. konkurenčnívýhoda jednoduchost bezpečnost uživatelskýzážitek oblíbenáplatebnímetoda komfort

  3. nabídkaonlineplatebníchmetod platebníproces

  4. nabídkaonlineplatebníchmetod platebníproces značka mezinárodnípřesah finančnístabilita

  5. 50% dotázaných deklaruje, žejiž slyšelo o značce Víc než 800 000 unikátních uživatelů Vyzkoušelo platby online prostřednictvím

  6. Ďakujemzapozornosť gabriel.kalapos@payu.cz

  7. vydavatelskábanka zpracovatelskábanka money interchange