Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predrag Hercog EKONERG, Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb Hrvatska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predrag Hercog EKONERG, Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb Hrvatska

Predrag Hercog EKONERG, Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb Hrvatska

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Predrag Hercog EKONERG, Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb Hrvatska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Upute ILAC-a, HAA i AQUILA-e i njihova primjena u svakodnevnom poslu iliČesta pitanja – rijetki odgovori Predrag Hercog EKONERG, Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb Hrvatska LABORATORIJ ZA ZRAK www.ekonerg-laboratorij.com

 2. Koja su to pitanja koja nas dugo muče ? • Što učiniti sa negativnim vrijednostima mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari referentnim metodama? • Koliko decimalnih mjesta staviti na mjerne rezultate u godišnjim i drugim izvješćima o kvaliteti zraka? • Kada i kako zaokruživati mjerne rezultate? • Koje su bazične vrijednosti za izračunavanje statističkih podataka, pokrivenosti i viših vremena usrednjavanja?

 3. Koja su to pitanja koja nas dugo muče ? • Koja je oznaka prve satne koncentracije u danu 0:00 ili 1:00? • Kako izračunati osmosatni klizni prosjek? • Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? • Koliki je ukupni mogući broj satnih koncentracija u jednoj godini 365 x24 ili ?

 4. Jesu li odgovori zaista rijetki? Vjerujem da svatko od nas ima odgovor na ova pitanja. Vjerujem da ima puno više različitih odgovora nego pitanja. Vjerujem da to nije dobro. Vjerujem da to možemo ispraviti.

 5. Koji pristup problemu uzeti? Dogovor konsenzusom? Traženje odgovora na pitanja na koja su već dani odgovori?

 6. Tko se već pitao ista pitanja? ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation HAA – Hrvatska akreditacijska agencija ISO – International Organization for Standardization AQUILA – Air quality reference laboratories

 7. Tko se već pitao ista pitanja? ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation • is an international cooperation of laboratory and inspection accreditation bodies formed more than 30 years ago to help remove technical barriers to trade. HAA – Hrvatska akreditacijska agencija • potpisnica EA MLA

 8. Tko se već pitao ista pitanja? AQUILA – Air quality reference laboratories • formalno udruženje referentnih laboratorija zemalja članica EU koje radi uz pokreviteljstvo DG Environment A constitutive meeting of the Laboratories took place in December 2001 in Ispra and showed a strong agreement on the setting up of a formal network, with the objectives to provide expert judgement, to promote the harmonisation of air quality measurements among EU, EFTA and CCs, to co-ordinate QA/QC activities, method development and validation, to participate in standardisation activities, to develop common research projects and pilot studies and to offer a forum for information exchange in form of training courses, workshops and conferences. http://ies.jrc.ec.europa.eu/aquila-project/aquila-homepage.html

 9. AQUILA Associated Members The following organisations collaborate within the AQUILA activities: • World Health Organisation Collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution Control • Hans Guido Muecke, hans-guido.muecke (at) uba.de • European Environment Agency • ValentinFoltescu, valentin.foltescu (at) eea.europa.eu    • European Topic Centre on Air and Climate Change • Frank De Leeuw, frank.deleeuw (at) pbl.nl

 10. AQUILA Observers The following institutes from EU Candidate and Potential Candidate Countries follow the AQUILA activities: • Institute of Public Health, Belgrade, Republic of Serbia • Ministry of Environment and Physical Planning,Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia • Energy and Environmental Protection Institute (EKONERG), Zagreb, Croatia • Ministry of Environment and Forestry, Ankara, Turkey

 11. AQUILA Nakon svakog sastanka (2x godišnje u JRC Ispra) AQUILA izdaje zapisnik i preporuke (Recommendations) Na sastancima u svibnju 2009. i ožujku 2011. na traženje EEA (zbog ne harmoniziranog načina izvještavanja) raspravljano je baš o nekim gore iznesenim pitanjima i to:

 12. AQUILA Kada i kako zaokruživati mjerne rezultate? Preporuka 12 je: • “Rounding has to be the very last step of any calculation, i.e. immediately beforecomparing the result with the limit or target value (rounding has to be done only once). • For rounding purposes, only the so-called commercial rounding has to be used.” Npr. GVSO2= 350 ug/m3 Rezultat 250,35 ug/m3 treba biti 250,4 ug/m3

 13. AQUILA Koliko decimalnih mjesta staviti na mjerne rezultate u godišnjim i drugim izvješćima o kvaliteti zraka? Preporuka 12 je: • “Data should be delivered to EEA with the same number of digits as they are handled inthe network. Basic values must have at least one digit more than the relevant limit ortarget value”. Npr. GVSO2= 350 ug/m3 Rezultat treba biti 250,4 ug/m3

 14. AQUILA Što učiniti sa negativnim vrijednostima mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari referentnim metodama? Preporuka 12 je: • “For all measurements basic values greater or equal –DL shall be accepted as they areand used for further evaluations. Values smaller than –DL must be discarded. • Only incases where values greater or equal -DL but lower than DL are not accessible, thesevalues shall be replaced by 0.5*DL and flagged. These provisions generally apply forall kinds of measurements.”

 15. AQUILA Što učiniti sa negativnim vrijednostima mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari referentnim metodama? Preporuka 12 je: • “The detection limit (DL) for SO2, NO/NO2/NOx, CO and ozone shall be calculated bymultiplying the standard deviation of zero signals with a factor of 3.3 as described in therevised versions of EN 14211, 14212, 14625 and 14626. This does not apply for the DLas described in the EN standards for PAH's, metals and benzene.”

 16. AQUILA Što učiniti sa negativnim vrijednostima mjerenja drugih onečišćujućih tvari referentnim ili drugim metodama? Preporuka 12 je: • “For manual methods and laboratory analyses, e. g. gravimetric measurements ofPM and analyses of heavy metals, PAH etc. in PM, the following cases have to beconsidered: • Generally, any sample cannot have negative amounts of substance (PM, heavymetals, PAH etc.). Therefore, negative values should not occur. In these cases, valueslower than DL, but greater or equal zero shall be taken as they are and used for allcalculations. Only in cases where these values are not available, they shall be set to0.5*DL and flagged, because there is no knowledge about the statistical distributionof values in this range.”

 17. AQUILA Što učiniti sa negativnim vrijednostima mjerenja Preporuka 12 je: • “All these values as defined above have to be used for all aggregations andcalculations. • When reporting individual values all values lower than DL (butgreater or equal –DL) shall be reported as “<DL”.”

 18. AQUILA Što je dobila Njemačka UBA?

 19. AQUILA Što smo dobili mi sa instrumenata Državne mreže?

 20. AQUILA Što su bazične vrijednosti? Preporuka 12 Iz ovih preporuka moglo bi se, iako nije eksplicite napisano, zaključiti sljedeće : Bazične vrijednosti su satne vrijednosti za automatske instrumente i 24 satne za “ručne” metode Ove vrijednosti se validiraju i iz njih izračunavaju viši prosjeci i pokrivenost podatcima kao i mj. nesigurnost MOŽEMO LI SE OKO TOGA SLOŽITI?

 21. Koja je oznaka prve satne koncentracije u danu 0:00 ili 1:00? ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats – Informationinterchange -- Representation of dates and times • ISO 8601 uses the 24-hour clock system. The basic format is [hh][mm][ss] and the extended format is [hh]:[mm]:[ss] • Midnight is a special case and can be referred to as both "00:00" and "24:00". The notation "00:00" is used at the beginning of a calendar day and is the more frequently used. At the end of a day use "24:00". Note that "2007-04-05T24:00" is the same instant as "2007-04-06T00:00”

 22. Koja je oznaka prve satne koncentracije u danu 0:00 ili 1:00? • Dakle kako god označili ponoć sa 00:00 ili 24:00 sa prošlim danom ili sljedećim danom prva satna koncentracija jest ona između ponoći i jedan ujutro i označena je sa 01:00 (I NIKAKO DRUKČIJE),a zadnja vrijednost istog dana je ona između jedanaest naveče i ponoći i označena je sa 00:00 i datumom sljedećeg dana ili 24:00 i datumom tog dana. • To trebamo uzeti u obzir kad računamo srednje 24 satne vrijednosti

 23. Kako izračunati osmosatni klizni prosjek? UREDBAO GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU (4)Maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija određuje se pomoću osmosatnog prosjeka, koji se izračunava na temelju jednosatnih podataka koji se ažuriraju svakih sat vremena. Svaki osmosatni prosjek izračunat na taj način pripisuje se danu u kojem završava, tj. prvo razdoblje izračuna za bilo koji dan obuhvaća razdoblje od 17:00 sati prethodnog dana do 01:00 sat tog dana; posljednje razdoblje izračuna za bilo koji dan čini razdoblje od 16:00 sati do 24:00 sata tog istog dana.

 24. Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? ILAC-G8:03/2009 - Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification Općenito kod ocjenjivanja 4 moguća slučaja Mjeriteljski SVE JASNO

 25. Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? 2. STATING COMPLIANCE WITH SPECIFICATION FOR A SINGLE QUANTITY 2.3 c) If the measurement result plus/minus the expanded uncertainty with a 95 % coverage probability overlaps the limit (See Case 2 and 3 of Fig.1), it is not possible to state compliance or non-compliance. The measurement result and the expanded uncertainty with a 95 % coverage probability should then be reported together with a statement indicating that neither compliance nor non-compliance was demonstrated. A suitable statement to cover these situations would be “It isnot possible to state compliance”. In Case 2 of Fig.1 it is possible to indicate, that the measurement is below the limit, which can be done using a similar statement “It is not possible to state compliance using a 95 % coverage probability for theexpanded uncertainty although the measurement result is below the limit”. If shorter statements are reported it should not give the impression that the result complies with specification.

 26. Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? Što u našem slučaju GV ili TV? 2.6 In testing, a specification or a documented codeof practice may require a statement of compliance with specification in the test report,which does not take into account the effect of measurement uncertainty. In this case, thespecification usually holds an implicit assumption that the uncertainty of the agreedmeasurement method does not vary (i.e. due to prescribed classes of instruments usedduring test). It should be explicitly stated in the standard or specification thatmeasurement uncertainty has been accounted for when setting the limits. Thespecification may also be set by national regulation to accommodate a reasonable amountof measurement uncertainty, ( kod nas 15% u CKP). Whenever the measurement uncertainty is nottaken into account, special care should be taken in the reporting. Laboratories shouldinclude notes and explanations in order to ensure unambiguous reporting.

 27. Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? Što u našem slučaju GV ili TV? 2.7 If national or other regulations require a decision be made regarding rejection orapproval, Case 2 of Fig. 1 can be stated as compliance, and Case 3 of Fig. 2 as noncomplianceb with the specification limit.

 28. Što napraviti kod vrijednosti koncentracija čija mjerna nesigurnost siječe GV ili TV? HAA Up-1-4 Upute za navođenje izjava o sukladnosti Općenito kod ocjenjivanja 4 moguća slučaja

 29. HAA Up-1-4 Upute za navođenje izjava o sukladnosti Za navedena četiri slučaja, izjave o sukladnosti/nesukladnosti navode se u slijedećim oblicima: • 1. slučaj: ''Sukladno – Mjerni rezultat zajedno s proširenom mjernom nesigurnosti unutar je (iznad donje ili ispod gornje) granice specifikacije s 95%-tnom vjerojatnošću pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost'' • 2. slučaj: ''Sukladno – Mjerni rezultat unutar je (iznad donje ili ispod gornje) granice specifikacije uz vjerojatnost pokrivanja manju od 95% za proširenu mjernu nesigurnost ''

 30. HAA Up-1-4 Upute za navođenje izjava o sukladnosti • 3. slučaj: ''Nesukladno – Mjerni rezultat izvan je (ispod donje ili iznad gornje) granice specifikacije uz vjerojatnost pokrivanja manju od 95 % za proširenu mjernu nesigurnost'‘ • 4. slučaj: ''Nesukladno – Mjerni rezultat zajedno s proširenom mjernom nesigurnosti izvan je (ispod donje ili iznad gornje) granice specifikacije s 95%-tnom vjerojatnošću pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost'‘ • Ako se dobije mjerni rezultat koji je jednak granici specifikacije, tad se postupa kao za slučaj 3.

 31. HAA Up-1-4 Upute za navođenje izjava o sukladnosti • U slučajevima 2 i 3 laboratorij se može odlučiti ne navoditi izjave o sukladnosti/nesukladnosti, ukoliko to nije u suprotnosti sa specifikacijom ili zakonskim propisom. • Ponekad se mjerni rezultat može navoditi bez mjerne nesigurnosti i to samo u onim slučajevima gdje specifikacija ili zakonski propis to izričito naglašava (npr. gdje se napominje da je mjerna nesigurnost uračunata pri određivanju granica ili su dane granice mjerne nesigurnosti mjernog rezultata).

 32. HAA Up-1-4 Upute za navođenje izjava o sukladnosti OBAVEZNA NEKAKVA IZJAVA - npr. Dolje navedene koncentracije onečišćujućih tvari izmjerene su i ocjenjene uz zadovoljavanje mjerne nesigurnosti zadane Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka i granične vrijednosti zadane Uredbom o graničnim vrijednostima kakvoće zraka." Dakle 1 Ispod GV 2 Ispod GV 3 Iznad GV 4Iznad GV

 33. Koliki je ukupni mogući broj satnih koncentracija u jednoj godini 365 x24 ili ? Razmisliti pa na sljedeću radionicu – Vedran?

 34. Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. HVALA NA PAŽNJIDISKUSIJA? LABORATORIJ ZA ZRAK www.ekonerg-laboratorij.com