Download
mozg k p s m diaismeret n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mozgókép és médiaismeret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mozgókép és médiaismeret

Mozgókép és médiaismeret

1121 Views Download Presentation
Download Presentation

Mozgókép és médiaismeret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mozgókép és médiaismeret

 2. A tömegkommunikáció

 3. Közvetett • Nagy mennyiségű információ – rövid idő alatt – sok emberhez • Eszközei: sajtó, rádió, televízió, internet,… Jellemzői: • Intézményesített, ipari módszerek, szakemberek, szerkesztett, gondosan csomagolt • Tömegkommunikációs eszközön (médián) keresztül

 4. Nyilvános üzenet, nagy távolságon keresztül, bárkinek • A résztvevők száma nagy, de térben, időben, fizikailag elkülönülnek • Leegyszerűsítő, gyakran sztereotipikus közlésmód Feladata: társadalmi nyilvánosság megteremtése, fenntartása

 5. Tömegkommunikációs eszközök • Összefoglaló néven: MÉDIA • Egyes elemei: médium (tsz.:médiumok)

 6. II. A kommunikáció-történet forradalmai

 7. A beszéd • Egyszerű tények → bonyolult gondolatok • Kifejezhető gondolatok száma végtelen • Ismeretek továbbadása → civilizáció kialakulása, fenntartása

 8. Az írás • Minőségi változást hozott a kommunikációba • A kommunikáció kiterjesztése térben és időben

 9. Föníciai hangjelölő írás • Mezopotámia – sumer ékírás • Székely-magyar • Róma • Egyiptom • Hellász

 10. A könyvnyomtatás • Guttenberg 1455. • Tömegkommunikáció kialakulása • Ismeretek gyors áramlása (római újság) • Kezdetben: hírek, hadi tudósítások • Később: vélemények közzététele • Tömegsajtó 19.század- tömegközönség

 11. Távközlési eszközök kialakulása • Morse • Bell • Puskás Tivadar • Marconi • Neumann János • Bill Gates • Számítógép • Telefonközpont • Telefon • Első személyi számítógép • Távíró • Rádióhullámú távíró

 12. Rádió: • I. vh alatt:hadi célokra • 1920. első kereskedelmi adó • 1927. rádiótörvény (USA) • 1924. első állami csatorna BBC (Anglia) • Magyarország: 1925. • Televízió • 1930-as évek • USA, Anglia, Francia-ország, Olaszország, Németország • Tömeges terjedése: II. vh. Után • Tömegmédiumok állami ellenőrzése (náci és szovjet állam)

 13. Számítógép • Helytakarékos adattárolás • 1946 – 1. elektronikus számítógép (220 m² alapterület) • 1984: első PC, Windows 1.0 • 1990-es évek: internet – alapjaiban változtatta meg a kommunikációt • Elektronikus levelek, videokép, sokirányú információátadás • !Információ hitelessége, manipuláció, vírusveszély!

 14. Egyirányú-többirányú, • Közvetlen-közvetett • Speciális tudást igényel • Maradandó-alkalmi • Gyors-lassú • egyszeri-megismételhető • Verbális-képi • Nagy távolságokat áthidaló-csak szűk térben érvényes • Eszközt igényel • Csak néhány emberhez jut el – nagy tömegekhez képest szólni • Minden résztvevő egyenrangú- van irányító szereplő

 15. Házi feladat • Jellemezd a kommunikáció szerepét az állam irányításában, a közéletben a következő időszakokban! 1. Középkorban 2. polgárosodás korában 3. 20. századi diktatúrák korában 4. Napjainkban