Download
informatie avond voortgezet onderwijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatie-avond Voortgezet Onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatie-avond Voortgezet Onderwijs

Informatie-avond Voortgezet Onderwijs

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informatie-avond Voortgezet Onderwijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatie-avond Voortgezet Onderwijs 10 september 2014

 2. Programma van deze avond • Wat doen we in groep 8 • De CITO toets en het advies • Voortgezet onderwijs • Zorgleerlingen • Kiezen en aanmelden • Scholen • Vragenronde

 3. Groep 8 • Laatste jaar op de basisschool • Adviesgesprekken in november • CITO toets • EHBO lessen • Musical • Afscheid

 4. Huiswerk • 3 keer per week, rekenen, begrijpend lezen en taal/spelling • Topografie • Zaken van Zwijsen, tijdzaken, wereldzaken, natuurzaken • Agenda

 5. Entreetoets groep 7: Geeft inzicht in vaardigheden Geeft een verwachte CITO score Voorlopig advies Eindtoets groep 8: Twee versies Geeft eindscore Vóór de eindtoets definitief advies Lezen Spellen Taal Rekenen Informatie-verwerking (Wereldoriëntatie) De CITO toets

 6. CITO-eindtoets • Zorg dat uw kind goed uitgerust en ontspannen naar school komt! • Vermijd “examenvrees”! • Bij ziekte: Thuisblijven! • Data: 21, 22 en 23 april 2015  • Uitslag na de meivakantie • De uitslag wordt indien nodig besproken

 7. De CITO-score 500 – 520 Praktijk Onderwijs 521 – 531 VMBO (basis- en kaderberoepsgericht) 532 – 535 VMBO (gemengde en theoretische leerweg) 536 – 539 VMBO (theoretische leerweg)/HAVO 539 – 545 HAVO/VWO 545 – 550 VWO/Gymnasium Let op: Scholen kunnen hier vanaf wijken!

 8. Voortgezet Onderwijs • Enkele afkortingen: • VMBO= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs • HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs • VWO= Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs • MBO= Middelbaar Beroeps Onderwijs • HBO = Hoger Beroeps Onderwijs • WO = Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)

 9. Het Onderwijsgebouw

 10. Het VMBO: Vier richtingen

 11. Het VMBO: Vier richtingen

 12. Het VMBO: vier sectoren • Techniek • Zorg en Welzijn • Economie • Landbouw Verschil in aanbod van de scholen: hele sector of deel van de sector.

 13. HAVO: vier profielen • Keuze uit vier profielen: • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Techniek • Natuur en Gezondheid

 14. VWO: • Het VWO kent twee richtingen: • Atheneum (Latijn als keuzevak) • Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) • Daarnaast bestaat er ook nog het zelfstandig Gymnasium, dat uiteraard maar één richting kent.

 15. Zorgleerlingen • Als aanvulling op de vier leerwegen is er leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). • Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een VMBO-diploma te halen, maar leerachterstanden of soc./emotionele problemen hebben. • Mogelijkheden LWOO • Onderwijs op reguliere school met extra ondersteuningbijv door kleinereklassen. • (Tijdelijk) onderwijs op OrthoPedagogischDidactisch Centrum (de Delta). • Beide vormen passen binnen een leerweg en geven toegang tot MBO zoals alle VMBO-diploma’s.

 16. Biedt alle richtingen, op verschillende locaties: Leiden (2-talig onderwijs, HAVO, VWO) LeidscheHout (Brugklas MAVO/HAVO, klas 2 t/m 4 MAVO) Leiden Zuid-West (VMBO Kader-beroepsgericht en basisberoepsgericht) Leiderdorp (VMBO-T, HAVO, VWO, na drie jaar: naar Leiden) Visser ‘t Hooft Lyceum

 17. Bonaventura Biedt alle richtingen, op verschillende locaties: • Burggravenlaan (MAVO, HAVO, VWO) • Boerhaavelaan (VMBO, MAVO +, LWOO) • Mariënpoelstraat (HAVO EN VWO)

 18. Da Vinci Biedt alle richtingen op verschillende locaties: • Kagerstraat: Kunstklas, filosofie en science (VWO, HAVO, VWO en VMBO-T) • Leonardo: Sportklas en Dansklas (VWO, HAVO en VMBO-T) • Lammenschanspark: Sportklas en Kunstklas (VMBO-T, VMBO-K, VMBO-B en LWOO)

 19. Stedelijk Gymnasium • Leiden Fruinlaan en Leiden Merenwijk • Eén richting, géén brugjaar • score 542: met VWO advies • score 544: met HAVO/VWO advies

 20. Rijnlands Lyceum • Oegstgeest • Alleen HAVO/VWO • Strengere toelating Cito score:538 • Englishstream, TTO Citoscore:542

 21. Teylingen • Oegstgeest • Locatie Duinzigt : VMBO-T en HAVO • mogelijkheid 5 jarige VMBO-T • Bij een score van 525 of lager vindt er een drempelonderzoek plaats • KTS Voorhout

 22. Wellantcollege • Oegstgeest • Een ‘groene’ opleiding • Voornamelijk VMBO-B, VMBO-K, VMBO-G • Ook LWOO

 23. Vlietlandcollege • Leiden • MAVO, HAVO, VWO • Extra aandacht doorstroming • M 4 → H 4 H 5→V 5 • Extra sportmogelijkheid

 24. Marecollege Leiden • VMBO/t, HAVO, VWO • Vrije school • Veel aandacht voor kunst en creatieve vakken • Werken vanuit de “hoofd, hart en handen” filosofie

 25. Adviesgesprekken • Wanneer:24 t/m 27 november • Elk gesprek: 10 minuten • Adviesblad • Kinderen mogen erbij zijn • Tweede afspraak indien nodig mogelijk

 26. Keuze maken • Afstand huis/school • Er heerst een goede sfeer op de school • Goede berichten ouders/kinderen van die school • Levensovertuiging/identiteit van de school • De grootte van de school • Aanbod van sectoren • Voorzieningen, zoals computers, mediatheek • Begeleiding van leerlingen • Inspectierapport • Hoe gaat de school om met lesuitval etc. • Hoe gaat de school om met zorg (dyslexie, ADHD etc.) • Extra activiteiten naast de reguliere lessen

 27. Aanmelding: • Bezoek de informatie-avonden • Bezoek met uw kind de open dagen • Praat met ouders / stel kritische vragen • Kijk op internet : Kwaliteitskaart • Meld zelf uw kind aan (medio maart) • Geef aan ons door welke keuze is gemaakt • Wij geven informatie aan de door u gekozen middelbare school • Leerling wordt aangenomen • De procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen

 28. Vragenronde

 29. Handige websites • www.minocw.nl/onderwijs • www.onderwijsinspectie.nl • www.cito.nl ‘t Bolwerk 2010

 30. Einde presentatie Veel wijsheid bij het maken van uw keuze. Wel thuis en tot ziens! Maaike Rutter