Download
yhteis llisyys ja ihmisten johtaminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YHTEISÖLLISYYS ja IHMISTEN JOHTAMINEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
YHTEISÖLLISYYS ja IHMISTEN JOHTAMINEN

YHTEISÖLLISYYS ja IHMISTEN JOHTAMINEN

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

YHTEISÖLLISYYS ja IHMISTEN JOHTAMINEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YHTEISÖLLISYYSjaIHMISTEN JOHTAMINEN

 2. YHTEISÖLLISYYS ONTÄRKEÄ ASIA…- ihmiselle- urheiluseuralle- lajikulttuurille- yhteiskunnalle

 3. MITÄ YHTEISÖLLISYYS ON?MITEN SE ILMENEE?

 4. YHTEISÖLLISYYS ON…yhdessätekemistäjayhteenkuuluvuudentunnetta kunnioittamista viihtymistä positiivista ilmapiiriä luottamusta yhteis-vastuullisuutta

 5. MITÄ HAASTEITA JA VASTAVOIMIA YHTEISÖLLISYYDELLE ON NYKYÄÄN?

 6. YHTEISÖLLISYYDEN HAASTEITA JAVASTAVOIMIA “Ajanhenki” AJATTELUN VALTAVIRRAT KIIRE JA MONET VERKOSTOT MAKSUHALUKKUUS JA ASIAKKUUS SEURAN VAIHTAMISEN YLEISTYMINEN VAIHTUVAT RYHMÄT JA TUKIPALVELUJEN LISÄÄNTYMINEN ??? JATKUVA KILPAILU - ”LUMEYHTEISÖLLISYYS” YKSILÖLLISYYS - ”URHEILIJA KESKIÖSSÄ”

 7. YHTEISÖLLISYYDENILMENEMISMUOTOJAheikkoyhteisöllisyysjoustavayhteisöllisyyshyväjavahvayhteisöllisyysliianvahvajavaarallinenyhteisöllisyysYHTEISÖLLISYYDENILMENEMISMUOTOJAheikkoyhteisöllisyysjoustavayhteisöllisyyshyväjavahvayhteisöllisyysliianvahvajavaarallinenyhteisöllisyys

 8. IHMISET SEURATOIMINNASSA

 9. OUTSAIDERIT TURISTIT REGULAARIT INSAIDERIT Seuraihmisten luokittelu by Pasi Koski

 10. Kuinkamontainsaideriaon seurassanne?Onkoseurallanne (hyviä) toimenpiteitähoukutellaturistejajaoutsaidereitamukaanseurantoimintaan?

 11. ERILAISIA IHMISRYHMIÄ JA MOTIIVEJA SEURATOIMINNASSA-- vapaaehtoisetja “superaktiivit”- palkkiomotivoitunutja “pakotettu” vapaaehtoisuus- päätoimisetjaosa-aikaisettyöntekijät- seuranhuippu-urheilijat- joukkueen/ryhmän vs seuranihmiset- seurakonkarit- marisijat – “seurannakertajat”

 12. YHTEISÖLLISYYDEN JOHTAMISESTA-- suunnittelejajärjestäseuranperustoiminnotyhteisöllisyyttärakentavaksi+ mukaanmausteeksijoitainerityistoimenpiteitä

 13. Millainen seurajohtaja on hyvä seuran yhteisöllisyyden Millainen seurajohtaja on hyvä seuran mMIl? Mikannalta? Millainen on hyvä seurajohtaja yhteisöllisyyden kannalta?

 14. Seuranperustoimintaon olennainenosayhteisöllisyyttä

 15. Ryhmien muodostamisen periaatteet ? Seuran huippujen asenne ja rooli Ryhmien toimintatavat yhteisöllisyys Harjoitustilat ja - vuorot Seuran järjestämät tapahtumat Yhteis-harjoitukset Leirit Kilpailut ja pelit Matka-järjestelyt

 16. Yhteisöllisyyttävoivahvistaamyöserityistoimilla

 17. Seuraväki mukaan suunnitteluun Hyvät ihmiset… Yleinen arvostus ja puhetapa ”Seura = me” Aktiivinen, avoin ja monipuolinen viestintä yhteisöllisyys Seuran toimisto ja kokoustilat Seura-asut ja tunnukset - ”brändi”? Tilaisuudet ja juhlat

 18. …vieläihmistenjayhteisöllisyydenjohtamisesta- vapaaehtoisuudenjakansalaistoiminnanymmärtäminen- kuunteluajakeskustelua- eiyksin, tiimityönä- johdaedestä, takaa, keskeltä, reunalta…- tunnetta, fiilistä… huumoria… muttaomanpersoonanjaresurssienrajoissa !