Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie - PowerPoint PPT Presentation

projekt kriokomora pozytywne zamkni cie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie

play fullscreen
1 / 7
Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie
113 Views
Download Presentation
helena
Download Presentation

Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt kriokomora –pozytywne zamknięcie Polskie Towarzystwo SM Oddział Sieradz, Walne Zgdomadzenie Członków 15.04.20012

  2. PROJEKT: KRIOKOMORA - założenia • zbiórka 1% podatku w latach:???? • Planowany zakup kriokomory dla Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu • Planowana współpraca partnerska – Szpital użytkuje komorę, korzystają wszyscy mieszkańcy, na specjalnych warunkach członkowie Stowarzyszenia SM Sieradz

  3. Projekt „KRIOKOMORA” • SUKCESY: • Zbiórki z udziałem znanych osób m.in.: trener Apoloniusz Tajner, sportowiec Mariusz Pudzianowski, aktor Bronisław Wrocławski • Działania wspierające: koncerty rokowe „Trzynastki rokowe” • Zbiórki publiczne • Zebrana kwota 50 tys. zł • PORAŻKI: • Wycofanie się Szpitala po zbiórce • Brak możliwości znalezienia innej placówki medycznej chętnej do współpracy przy prawdopodobnym braku możliwości finansowania zabiegów przez NFZ. • W efekcie brak zakupu kriokomory – a zatem brak spełnienia obietnicy wobec darczyńców, osób zaangażowanych w akcję oraz mieszkańców Sieradza. • Utrata zaufania i dobrego wizerunku

  4. Problem decyzyjny: • Wariant A: Zmobilizować się do zamknięcia projektu KRIOKOMORA w celu realizacji pierwotnych założeń oraz utrzymania zaufania odbiorców Lub • Wariant B: Dokonać innego wyboru przeznaczenia zebranych środków na sprzęt, który będzie służył chorym na SM oraz innym ludziom

  5. Wariant A: Projekt „KRIOKOMORA” • Plusy/szanse: • Zrealizowanie pierwotnych założeń i wypełnienie zobowiązań wobec wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji tego projektu • Korzyści zdrowotne z możliwości korzystania z kriokomory • Minusy/zagrożenia: • Wysokie koszty eksploatacyjne • Niepewne kontrakty refundacyjne z NFZ – z roku na rok • W przypadku zakupu urządzenia i braku możliwości jego pełnego użytkowania – „wyrzucone pieniądze w błoto” – w efekcie dalsze pogorszenie zaufania

  6. Wariant B: zakup innego sprzętu • Plusy/szanse: • Możliwość dokonania analizy i wyboru z udziałem opinii ekspertów/liderów opinii publicznej • Możliwość wyboru urządzenia o mniejszych kosztach i bardziej dostępnego do użytkowania, a zatem spełnienia obietnicy zakupu sprzętu do użyteczności publicznej • Możliwość wyboru oraz spisania porozumienia z placówką medyczną, która będzie partener • Minusy/zagrożenia: • Możliwy paraliż decyzyjny podczas pracy komitetu opiniującego w przypadku zbyt dużej liczby osób, wariantów itp. • Błędny wybór urządzenia • Mniejszy efekt wizerunkowy – „kriokomora” vs. „bieżnia” (odbiór innych osób)

  7. Plan działania • Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków SM Sieradz: wariant A lub B – 15.04.2012 • Propozycje nowego celu – urządzenia (opinie niezależnych ekspertów, instytucji m.in. – Stowarzyszenie SM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. • Wybór placówki medycznej. • Wybór nowego urządzenia – przy udziale komitetu z udziałem ekspertów/liderów opinii publicznej