1 / 13

Český ráj

Český ráj.

hera
Télécharger la présentation

Český ráj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Český ráj Český ráj leží necelých padesát kilometrů severovýchodně od Prahy. V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami – hrady, zámky, lidovou architekturu. A právě proto již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj.

 2. Turistická nabídka • Nádherné, nezapomenutelné scenérie můžete v Českém ráji obdivovat v každém ročním období. Na svých výletech, ať pěších či na kole, budete okouzleni pískovcovými skalami, malebnými údolími či tajemnými rybníky. Naleznete zde místa dalekých rozhledů do kraje a další přírodní zajímavosti Na svých cestách za poznáním, po stopách historie objevíte romantické zříceniny, hrady a zámky opředené legendami a pověstmi, nádhernou architekturu i prvky lidového stavitelství, kapličky, boží muka a sochy lidových kameníků

 3. Turistický region Český ráj je geograficky ohraničen spojnicí Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Na východě tento malebný region přechází v Podkrkonoší a na severu je ohraničena pásem Jizerských hor a Krkonoš. Nachází se v oblasti měst: Jičín,Turnov a Mnichovo Hradiště. Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a živočišnými společenstvy byla hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti Z hlediska různorodosti krajiny a výskytu chráněných a ohrožených biologických druhů mají význam nejenom hluboké lesy, ale i systémy rybníků na vodních tocích a přilehlé fragmenty mokřadních ekosystémů. Jedinečnou členitost reliéfu dotvářejí i charakteristické výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov, Mužský, Vyskeř atd.).

 4. Příroda a krajina • O jedinečnosti Českého ráje již bylo napsáno mnohé. Stačí vystoupat na horu Kozákov, Veliš, Zebín, Tábor, Vyskeř či Kopaninu a rozhlédnout se do kraje. Hrady, zámky, lesy, rozmanitá pískovcová skalní města, hluboká údolí střídají rovinaté úseky a rybníky. • Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí České republiky a je jen potvrzením kouzla krajiny a její různorodosti, a že byl nedávno vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci České republiky. Prachovské skály

 5. Hrady a zámky Českého ráje

 6. CHKO ČESKÝ RÁJ • Český ráj se může pochlubit nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. CHKO Českýráj byla vyhlášena v roce 1955. • 5. prosince2002 došlo k rozšíření Chráněné krajinné oblasti Český ráj ze stávajících 92 km2 na 181,5 km2.

 7. CHKO ČESKÝ RÁJ • Chráněná krajinná oblast je tak tvořena třemi oddělenými částmi. "Ráj„ je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. • Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku projeví tím, kam nejčastěji chodí a kde již při letmém pohledu do mapy vidíme nejhustší síť turisticky značených cest. • Systém turistického značení v České republice je dokonalý a může být vzorem celému světu. Český ráj je v tomto směru výstavním exponátem.

 8. Zajímavost………… • Český ráj byl v roce 2005 vyhlášen Geoparkem UNESCO. Stalo se tak právě díky mnoha fenoménům krajiny, kde najdete naleziště drahých kamenů a dalších výjimečných nerostů, jsou tu zaniklé sopky a podmanivá zákoutí, kde se snoubí dávná historie s naší současností.

 9. Co zde můžeme vidět??? • Přírodní síly – vítr, déšť, mráz a žár slunce vytvořily sochařské dílo bizarních pískovcových útvarů, architektura skalních měst má gotickou vznešenost, barokní rozevlátost, v detailu rokokovou ornamentálnost….

 10. Rybníky • Nepřehlédnutelné jsou také některé rybníky, jako například Věžický rybník a Vidlák pod Troskami, nebo Jinolické rybníky, Komárovský a Drhlenský rybník na Branžeži či Žabakor.

 11. Dnes je tato krajina jedním ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast patří mezi nejnavštěvovanější. Nádherné, nezapomenutelné scenérie můžete v Českém ráji obdivovat v každém ročním období.

 12. Zdroj: www.ceskyraj.info.cz vlastní a čtenářské fotografie

More Related