1 / 9

Nametljivo ponašanje

Nametljivo ponašanje. Daniela Špehar. Glava trinaesta, čl . 140. Kazneno djelo protiv osobne slobode Novo kazneno djelo od KZ/2013 po uzoru na komparativna zakonodavstva, po preporuci Vijeća Europe radi prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Čl . 140. st. 1.

hera
Télécharger la présentation

Nametljivo ponašanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nametljivo ponašanje Daniela Špehar

  2. Glava trinaesta, čl. 140. • Kazneno djelo protiv osobne slobode • Novo kazneno djelo od KZ/2013 po uzoru na komparativna zakonodavstva, po preporuci Vijeća Europe radi prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja

  3. Čl. 140. st. 1. • Tko ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom uspostavi ili nastoji uspostaviti neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. • Bitne okolnosti: trajanje ponašanja, intenzitet nastojanja, učestalost pokušaja, bračno stanje

  4. ST. 2. • … Ako je djelo iz st. 1. ovoga čl. počinjeno u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili istospolnog partnera, osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili prema djetetu, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. -> kvalificirani oblik (mora postojati prethodna veza) -> povezano s obiteljskim nasiljem

  5. ST. 3. • … Kazneno djelo iz st. 1. i 2. ovoga čl. progoni se po prijedlogu, osim ako je počinjeno prema djetetu. • Djelo počinjeno prema djetetu – po službenoj dužnosti

  6. Počinitelj najčešće čini neka od ova ponašanja, premda mu je žrtva jasno dala do znanja da to ne želi: • pojavljuje se na mjestima gdje se žrtva kreće • opetovano zove telefonom, kako bi razgovarao ili prekida čim uspostavi vezu • šalje SMS poruke i e-mailove različitog sadržaja, nekad i prazne • šalje neželjene poklone i pisma, ostavlja poruke • prijeti da će ozlijediti žrtvu, drage joj ljude ili kućne ljubimce • koristi tehnološke mogućnosti (kamere, fotoaparate, internet i dr.) kako bi pratio ili nadgledao kretanje i aktivnosti žrtve • naziva žrtvine prijatelje, poznanike

  7. Prva pritvorena osoba • Marko A. (31) kao srednjoškolac išao je na praksu kod buduće kolegice (38). Nakon što su postali kolege radili su zajedno 13 god. Kolegica je udana. Provedenim policijskim istraživanjima saznalo se da je Marko unatrag nekoliko mjeseci u više navrata dolazio do njezinog stana i slao razne poruke samo kako bi je izveo na ručak ili piće. Izazivao je tjeskobu i nesigurnost kod nje i njezina supruga.

  8. 2. SLUČAJ • Splitska policija pritvorila je muškarca (31) jer je duže vrijeme uznemiravao šest žena u dobi od 18 do 31 godine SMS porukama. Koristio je nekoliko različitih brojeva telefona kako ga ne bi prepoznale. Pokušavao je ostvariti vezu s njima, no kako su poruke bile često uvredljivog sadržaja, nije uspio. Djevojke u početku nisu poruke uzimale previše ozbiljno, dok iz napisanog nisu uvidjele da zna gdje se kreću i što oblače.

  9. Hvala na pažnji!

More Related