Download
for ldrem de 15 september 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forældremøde 15 . september 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forældremøde 15 . september 2014

Forældremøde 15 . september 2014

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Forældremøde 15 . september 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forældremøde 15. september 2014

 2. Vision En bæredygtig skole/SFO, som udvikler den praktiske del af fagenes indhold, for at fremme elevernes forståelse og højne det faglige niveau. At skabe et godt arbejdsmiljø for elever og lærere/pædagoger At skolen herigennem fastholder/rekrutterer kvalificerede lærere på/til Højelse Skole. Skolen vil gerne være kendt for at forene den teoretiske viden med den praktiske viden.

 3. Vision • Skabe livsduelige selvstændigt tænkende unge mennesker • Faglighed – at få mest muligt ud af børnenes potentiale • Skabe glæde for børnene

 4. Mission • At give alle børn mulighed for at lære i et trygt miljø, så de har mulighed for at afslutte 9. klasse med en tilfredsstillende afgangsprøve, der giver adgang til alle ungdomsuddannelser. • At alle eleverne udvikler sig socialt og emotionelt til at indgå menneskelige relationer og påtage sig et samfundsmæssigt ansvar.

 5. Reformens overordnede mål • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 6. Det faglige niveau • På baggrund af de seneste års indsats kan det konstateres, at danske elever i dag læser ligeså godt i 3. klasse, som de før gjorde i 4. klasse. • Med reformen og det generelle løft af det faglige niveau skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

 7. Målstyret undervisning Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Resultatmålene er klare, enkle og målbare: • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. • Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. • Elevernes trivsel skal øges.

 8. Adgangskrav • Det er således også en klar målsætning med reformen, at alle elever forlader skolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

 9. 10 væsentlige mål for Køges folkeskoler • At gøre alle elever dygtige fagligt 2. At udvikle eleverne som hele mennesker 3. At styrke elevernes trivsel 4. At god klasseledelse er praksis i al undervisning 5. At gøre eleverne innovative og dygtige til entreprenørskab 6. At styrke brobygning ind i skolen og op gennem hele skoleforløbet

 10. 7. At styrke udskolingen og brobygningen til ungdomsuddannelserne 8. At styrke naturfagene 9. At styrke motion, bevægelse og sundhed i skolen og SFO’en 10. At styrke forældresamarbejde og elevinddragelse http://www.koege.dk/netmester/Edoc/Handler.ashx?p=/app_data/edoc/dagsordenpublicering/aabendagsorden/skoleudvalget/05-02-2014%2018.00.00/referat/07-02-2014%2018.35.09/&f=2499695.PDF

 11. Fagopdelt undervisning • Dansk og matematik i 4.-9. klasse, idræt i 1. klasse og musik i 1. og 5. klasse samt natur/teknik i 2. og 4. klasse forhøjes med én lektion om ugen. • Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. • Håndværk og design i 4. klasse (nyt fag i stedet for sløjd og håndarbejde) forhøjes med én lektion om ugen. • 2. fremmedsprog starter i 5. klasse med én lektion og i 6. klasse med to lektioner om ugen. • Valgfag indføres fra 7. klasse med to lektioner om ugen. (obligatorisk)

 12. SPØRGSMÅL?????

 13. Profilskole • International profil • Musikprofil • Idræt, kost og sundhed • Innovation og iværksætteri

 14. Højelse Skole er bevaret Tillykke og tak for kampen Byfest for Højelse Skole Lørdag den 27. september kl. 16-21 VI STOD SAMMEN – VI KÆMPEDE – VI SEJREDE – og det skal da fejres på behørig vis! Derfor vil Skensved Hallen lørdag d. 27/9 fra kl. 16.00 til 21.00, danne rammen om følgende arrangement: 16.00 Ankomst 16.10 Velkomst v/ talsmand for styregruppen for Bevar Højelse Skole Sille Haahr-Aasmul 16.15 Tale v/ skoleleder Karen Lønstrøm 16.25 ”Skolens Surprice” 17.00 Tale v/ talsmand for styregruppen for Bevar Højelse Skole Sille Haahr-Aasmul 17.10 Tale v/ formand for skolebestyrelsen Karin Fog Fra kl. 17.30 vil der være pølser og brød samt flæskestegssandwich, for dem som har købt madbilletter. Madbilletter kan købes i Dagli´ Brugsen fra d.15-9 til d. 25-9 for 50,- pr. stk. Drikkevarer kan købes i Hallen. Efter maden vil der være ”fri leg”, hygge og musik – med indslag i løbet af aftenen indtil kl. 21.00. Så kom og vær med til en skøn og glad eftermiddag/aften – og kom også gerne bare et par timer, hvis det er det der er tid til. www.bevarhojelseskole.dk