1 / 16

מושב גיאה

מושב גיאה. איתי בלבן אורי בן דוד יונתן ליבמן. תעודת זהות. שם : גיאה סוג היישוב : מושב נוסד : ב-1949 ע''י העולים מהונגריה וצ'כוסלובקיה מיקום : מישור החוף הדרומי מספר התושבים : כמאות תושבים מקור השם : מקור השם הוא משמו של הכפר הערבי "אל ג'יה " שעל חורבותיו הוקם המושב

hinda
Télécharger la présentation

מושב גיאה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. מושב גיאה איתי בלבן אורי בן דוד יונתן ליבמן

 2. תעודת זהות שם : גיאה סוג היישוב : מושב נוסד : ב-1949 ע''י העולים מהונגריה וצ'כוסלובקיה מיקום : מישור החוף הדרומי מספר התושבים : כמאות תושבים מקור השם : מקור השם הוא משמו של הכפר הערבי "אל ג'יה" שעל חורבותיו הוקם המושב מקומות פרנסה : רפת ,חקלאות ,מכולת, המסעדה "בחצר" ועוד..... יישובים שכנים : תלמי יפה, בית שיקמה

 3. היסטוריה • המלחמה של דוד וגולית • שהיתה המלחמה בין דוד לגולית , שדוד נצח את גולית אז בני ישראל רדפו אחרי הפלשתים עד למקום הנמוך ביותר לפני אשקלון (גיאה) ונאמר : "וירדפו את הפלשתים עד בואך גיא"

 4. שאלת חקר מה ההשפעה של מגרש המשחקים על ילדי מושב גיאה? שאלון 1.כמה פעמים בשבוע אתה הולך למגרש? 2.האם המגרש יוצר קשר בין החברים? 3.מי מגיע למגרש?

 5. תשובות איתי: 1.אני לא יכול ללכת למגרש כי הוא סגור. 2.כן הוא יוצר קשר בין החברים. 3.ילדים נערים ואפילו הורים אבל עכשיו אי אפשר להיכנס למגרש כי הוא סגור. אורי: 1.אני לא יכול ללכת למגרש כי הוא סגור בגלל אישה שסגרה את המגרש.

 6. 2.כן הוא יוצר קשר בין כולם. 3.כמעט כל המושב. יונתן: 1.אני הולך למגרש 0 פעמים בשבוע. 2.כן זה יוצר קשר בין החברים. 3.כולם באים למגרש.

 7. מסקנה המגרש עושה קשר בין החברים וכמעט כולם אוהבים אותו.

 8. שאלה • למה כדי לגור בגיאה? • תשובה: בגלל שגיאה היאיפה עם הרבה צמחיה ויש בה מועדון, גן שעשועים גדול ,מגרש כדורגל (הוא עוד מעט יפתח),מכולת.

 9. המושב

 10. המקום האהוב במושב איתי בלבן אורי בן דוד יונתן ליבמן איתי: המקום הכי אהוב עלי במושב הואהמכולת במכולת יש ממתקים וחטיפים טעימים מאוד שאני הולך למקום שקרוב למכולת אני תמיד קונה דברים.

 11. אורי: אני אוהב הכי את המכולת כי יש קרוב אליה מגרש כדורגל/כדור סל ויש גם מול המכולת את המועדון. יונתן: אני אוהב את המכולת כי ממש קרוב אליה אולם הספורט והמועדון כי שם יש את הפעולה (תנועת המושבים).

 12. משפחת טנא

 13. חנוכה בגיאה • לפני

 14. אחרי

 15. מקווים שנהנתם

More Related