1 / 15

L ä hivuosien taloudellinen toimintaymp ä rist ö

L ä hivuosien taloudellinen toimintaymp ä rist ö. Pellervon p ä iv ä 2010 7.4.2010. Julkisen talouden ongelmista huolimatta ei aihetta synkkyyteen. BKT:n kasvu 3,2 % t ä n ä vuonna ja 2,5 % ensi vuonna Suuren laskun j ä lkeen on palautuminen nopeaa

hinda
Télécharger la présentation

L ä hivuosien taloudellinen toimintaymp ä rist ö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lähivuosien taloudellinen toimintaympäristö Pellervon päivä 2010 7.4.2010

 2. Julkisen talouden ongelmista huolimatta ei aihetta synkkyyteen • BKT:n kasvu 3,2 % tänä vuonna ja 2,5 % ensi vuonna • Suuren laskun jälkeen on palautuminen nopeaa • Kasvu ei ole kuitenkaan vahvalla pohjalla • Julkisen sektorin menojen kasvun täytyy tulevina vuosina olla selvästi tuotannon kasvua hitaampaa • Kasvu- ja työllisyyspolitiikka keskiöön

 3. Maailmantalouden kasvu kuitenkin epävarmalla pohjalla? • Korkea työttömyys • Raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen tehon heikentyminen • Velkaongelma • Verojen korotukset • Pankkien rajalliset mahdollisuudet rahoittaa investointeja • Raaka-aineiden (erityisesti öljyn) korkea hinta • Rakenneongelmat • Ensi vuonna kasvu hidastuu

 4. Kasvun merkkejä • Maailmankauppa on selvästi palautumassa • Romahduksen jälkeen nähdään suuria kasvulukuja • Myös Suomen vienti seuraa perässä

 5. Kreikan ongelmat eivät leviä

 6. Asuntorakentaminen selvään kasvuun • Asuntomarkkinat käyvät kuumina • Korot pysyvät edelleen alhaisina

 7. Tulokehitys kohtuullinen

 8. Työllisyyden lasku ei yhtä jyrkkä kuin tuotannon • Työllisyyden kasvu myös hitaampaa nousussa

 9. Maiden välillä eroja työllisyyden reagoinnissa kriisiin

 10. Valtiontalouden tasapainottaminen vaatii menojen kasvun hillintää • n. 10 mrd alijäämästä 3-4 mrd voidaan paikata kasvulla ja veronkorotuksilla • Jos menojen kasvua ei hillitä, alijäämä jää pysyväksi • 1 % valtion menojen kasvulla valtiontalous tasapainoon 2012-2015

 11. Mistä kasvua? • Aasian (Kiinan) kasvu • Energiateknologia/bioenergia • Liike-elämän palvelut ja hoivapalvelut • Uudet tuotteet/toimialat? • 1990-luku: elektroniikkateollisuus • 2000-luku: perusmetalli- ja konepajateollisuus

 12. Ennuste 2009-2018 ja 2019-2028.

 13. Kiitos paljon

More Related