1 / 5

MEDIJSKI DAN

MEDIJSKI DAN. 1.D. PREDPRIPRAVA. V pričakovanju obiska g. Ervina Hladnika Milharčiča.. Ponovili smo igrico plesali, peli, se sproščali, saj je bilo ozračje precej napeto. NA KRATKO. 22 december 2008 Dijaki 1.D Obisk novinarja Ervina Hladnika Milharčiča

holleb
Télécharger la présentation

MEDIJSKI DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MEDIJSKI DAN 1.D

  2. PREDPRIPRAVA • V pričakovanju obiska g. Ervina Hladnika Milharčiča.. • Ponovili smo igrico plesali, peli, se sproščali, saj je bilo ozračje precej napeto..

  3. NA KRATKO.. • 22 december 2008 • Dijaki 1.D • Obisk novinarja Ervina Hladnika Milharčiča • Predstavitev tudi drugim dijakom šole in profesorjem

  4. ZAČETEK.. • Okoli 10:00 je prišel novinar.. • Povedal nam je veliko zanimivih stvari, tudi iz lastnih izkušenj.. • Bil je že skoraj po celem svetu • Z njim smo naredili tudi zanimiv intervju..

  5. PREDSTAVITEV • Po končanem pogovoru z g. Milharčičem, smo odšli v avlo v našem nadstropju.. • Predstavili smo se drugim dijakom in profesorjem Ekonomske šole Novo mesto, ker smo namreč 1. leto na tej šoli in nas marsikdo še ni poznal..

More Related