1 / 21

Clearing & Factoring door Fa-med Amersfoort, 29 september 2014

Clearing & Factoring door Fa-med Amersfoort, 29 september 2014. Aanleiding. De Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten is op zoek naar een partner die hen eventueel bij het declaratieproces kan ‘ ontzorgen ’

holli
Télécharger la présentation

Clearing & Factoring door Fa-med Amersfoort, 29 september 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Clearing & Factoring door Fa-med Amersfoort, 29 september 2014

 2. Aanleiding • De Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten is op zoek naar een partner die hen eventueel bij het declaratieproces kan ‘ontzorgen’ • Na marktonderzoek, door Ton Sels namens de NVH, voor een geschikte partner in gesprek geraakt met Fa-med • Na een tweetal gesprekken is de meerwaarde van Fa-med duidelijk

 3. Fa-med • Sinds 1988 actief op het gebied van medical factoring • Meer dan 4.500 zorgaanbieders • Verwerkt ruim 45 miljoen declaraties per jaar • Verstuurt ruim 7,5 miljoen fysieke nota’s per jaar • Verwerkte omzet ruim € 1,3 miljard per jaar • Kwaliteit gegarandeerd middels ISO & NEN7510 certificaat • 185 enthousiaste en goed opgeleide medewerkers

 4. Visie Fa-med helpt zorgaanbieders hun (para-)medische vak nog beter te vervullen, verlost van alle declaratiezorgenen met blijvend tevreden zorgconsumenten en zorgverzekeraars.

 5. Missie Fa-med verzorgt op een persoonlijke, betrokken maar wel zo efficiënt en correct mogelijke wijze, alle financiële zaken tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgconsumenten.

 6. Positie Fa-med

 7. Fa-med voor u als zorgaanbieder U kunt uw (para-)medische vak optimaal uitoefenen, omdat: • Fa-med alle financiële rompslomp wat betreft nota’s en declaraties uit handen neemt. • Fa-med u helpt bij het op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van declareren.

 8. Klantzaken • Klantenteam per beroepsgroep waardoor u altijd verzekerd bent van support op specialistisch niveau Online portaal mijnfamed.nl • 24/7 inzage in uw gegevens, direct op de hoogte van uw financiële situatie • Declaraties eenvoudig en snel indienen via een beveiligde internetomgeving • Handige overzichten die u online kunt raadplagen • Toegangsrechten toekennen; contractant (meest uitgebreid), boekhouder of assistent • Gemakkelijk toegang tot contactgegevens vanuw accountmanager en contactteam

 9. Mijnfamed.nl

 10. Fa-med voor zorgconsument Een nota van Fa-med ontvangen? • Die krijgt altijd een correcte en begrijpelijke verrekening namens uw als zorgaanbieder, die zich door Fa-med nog beter kan concentreren op het uitoefenen van zijn/haar (para-) medische vak • Bij betalingsproblemen kan de patiënt rekenen op begrip en op hulp bij de oplossing daarvan.

 11. Contact Center voor de zorgconsument • Klantgericht Contact Center regelt alle communicatie omtrent de financiële afhandeling van de nota’s Online portaal notavanfamed.nl • Digitaal nota’s ontvangen en inzien • Betaalstatus van de nota’s controleren • Uitstel van betaling of een betalingsregeling • Adresgegevens wijzigen • FiNBOX

 12. Notavanfamed.nl

 13. Fa-med voor de zorgverzekeraar De zorgverzekeraar kan er vanuit gaan dat: • De ingediende declaraties correct zijn, omdat Fa-med een adequate controle uitvoert.

 14. Dienstverlening Fa-med (1/2) Clearing • Door een koppeling met uw praktijk applicatie kan Fa-med direct declareren bij vrijwel alle zorgverzekeraars • U heeft slecht 1 debiteur; Fa-med • Minimale administratieve rompslomp na afgewezen declaratie; resultaat is een individuele nota of een duidelijke en transparante terugkoppeling van de reden van afwijzing

 15. Zorgaanbieder Declaratie €100 Uitbetaling €100 * Vergoeding €75,- Nota patiënt€25,- E-declareren Factoring VeCoZo Zorgverzekeraar D Zorgverzekeraar C Zorgverzekeraar A Zorgverzekeraar B * Minus kosten Fa-med

 16. Dienstverlening Fa-med (2/2) Factoring • Versturen van nota’s naar de zorgconsument voor het niet-verzekerde deel • Middels klantgericht incassotraject actieve benadering van de zorgconsument • Mogelijkheid voor zorgconsument tot aanvragen betalingsregeling • Voorfinanciering van gedeclareerde bestanden

 17. Productsheet

 18. Klantvriendelijk notatraject

 19. Resumé Declareren via Fa-med resulteert in:

 20. Dank voor uw aandacht Welke vragen mag ik voor u beantwoorden?

 21. Voor meer informatie over de ontzorgende dienstverlening van Fa-med kunt u vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen, bij u thuis of op de praktijk, met één van onze professionele Accountmanagers. U kunt dit op de onderstaande wijze doen: - E-mail: huidtherapeuten@famed.nl • Telefoon: 033-45 34 444 • Website: http://www.famed.nl/klantenservice/contactformulier-klanten/

More Related