Download
socialin s veika ir organizacija ritualai religija kku 4 grupei skirto vii seminaro planas porose n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminaro klausimas: Kaip ritualų pagalba žmonės kuria socialinius vaidmenis ir grupes? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminaro klausimas: Kaip ritualų pagalba žmonės kuria socialinius vaidmenis ir grupes?

Seminaro klausimas: Kaip ritualų pagalba žmonės kuria socialinius vaidmenis ir grupes?

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seminaro klausimas: Kaip ritualų pagalba žmonės kuria socialinius vaidmenis ir grupes?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seminaro klausimas: Kaip ritualų pagalba žmonės kuria socialinius vaidmenis ir grupes? Goffman E Bendravimo ritualai//Broom, Bonjean, Broom (1992) Sociologija: Esminiai tekstai ir pavyzdžiai, Kaunas.:LitteraUniversitatisVytauti Magni, p.p.106-109 AnthonyGiddens. Socialinė sąveika ir kasdieninis gyvenimas Giddens A. (2005) Sociologija: Kaunas.:Poligrafija ir informatika, p.p.88-110 AnthonyGiddens. Religija Giddens A. (2005) Sociologija: Kaunas.: Poligrafija ir informatika, p.p. 493-494. Skyreliai: Kas yra religija, religijų įvairovė. Mirties supratimas vakarų kultūros istorijoje. Philippe Aries (1993) baltos lankos, p.p. 19-74 Ritualų ir socialinių vaidmenų analizė (pasirinkti ritualų metu atliekamų vaidmenų pavyzdžiai). Socialinė sąveika ir organizacija. Ritualai. ReligijaKKU-4 grupei skirto VII SEMINARO PLANAS (porose)

  2. Pasirinkite po 2 klausimus iš kiekvienos potemės, paruoškite sklandų pasakojimą, iliustruokite ritualais, o taip pat savo asmenine patirtimi. Metodiniai nurodymai

  3. Pasirenkite atsakyti į šiuos klausimus Kas toks buvo E. Goffman’as? Kokias svarbiausiais teiginiais yra grindžiamas dramaturginis požiūris? Kokią reikšmę E. Goffman’o teorijoje turi scenos ir užkulisių sąvoka? Kokius maskuojamus sąveikos faktus aprašo autorius savo teorijoje? Kuo ypatingas “Komandos” supratimas E. Goffman’o teorijoje. 7 Seminaro klausimai Dramaturginis požiūris (1-a ir 2- potemė)

  4. Kaip nustatomas vaidmens atstumas? Kaip jūs suprantate “sąveika kaip epizodą ir įspūdžio valdymą?” Kodėl sąveika “akis į akį” reikalauja tiek daug socialinės energijos? Kokias socialines funkcijas atlieka ritualai? Kokias ritualų rūšis nurodė E. Goffman? Kokie ritualai yra labai svarbūs pedagoginėje veikloje, o kurie yra svarbūs sportinėje veikloje? Pateikite pavyzdžių. 7 Seminaro klausimaiDramaturginis požiūris (1-a ir 2- potemė)

  5. Koks yra ryšys tarp simbolio ir ritualo? Kokios yra ritualinių veiksmų rūšys? Kokios vietose atliekami religiniai ritualai? Kokias socialines funkcijas atlieka ritualai? Kuo skiriasi religija nuo magijos? Kaip religiniai ritualai susiję su muzika, daile, šokiu, sportu. Kokius religinius ritualus atlikote vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje? Kokius maginius veiksmus atlikote vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje? 7 Seminaro klausimai3 potemė Kas yra Religija?

  6. 7 Seminaro klausimaiMirties supratimas vakarų kultūros istorijoje • Kas toks yra Philippe Aries? • Ką reiškė ‚Bažnyčia“ viduramžiais • Kas yra mirtis ir kaip ji suprantama vakarų kultūroje? • Kaip nuo viduramžių iki šių laikų keičiasi mirties vieta ir velionio apranga? • Kaip nuo viduramžių iki šių laikų keičiasi mirties ir paskutiniojo teismo vaizdavimas? • Kaip viduramžių iki šių laikų keičiasi kapų įrengimas? • Kas sieja mirtį ir erotiką? Kas yra nekrofilija? • Kokias varžybas organizuodavo lietuviai mirus kilmingam kariui? • Kokį įspūdį palieka perskaitytas tekstas? Kokias mintis ir emocinius išgyvenimus sukelia? Kuo panašus ir kuo skiriasi vakarų ir rytų kultūrose mirties samprata? (Palyginkite su japonų mirties samprata) • Kokius ritualus jūs ruošiatės atlikti Helovino (Halloween), Visų šventųjų ir Vėlinių metu? Kokių kultūrų atspindžiai persipina šių dienų minėjime?