Download
muuga segarahva tantsur hm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUUGA SEGARAHVA-TANTSURÜHM PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUUGA SEGARAHVA-TANTSURÜHM

MUUGA SEGARAHVA-TANTSURÜHM

243 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MUUGA SEGARAHVA-TANTSURÜHM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUUGASEGARAHVA-TANTSURÜHM 30

 2. L E N N U K A HOOGA LÄBI KOLMEKÜMNE A A S T A

 3. PROLOOG Rühm on asutatud 1980. aastal. * Kollektiiv hakkas tegutsema Laekvere Kultuurimaja juures. * Eestvedajaks tollane Laekvere Kultuurimaja direktor Anne Pajuste.

 4. 1. TANTSUPEOD JA SUUREMAD KONTSERDID

 5. ESIMENE KOOSSEIS Esimeses reas vasakult: Leini Vehik, Anne Klaos, Liina Rand, Eha Liis, Anne Hiielaid ja Asta Vahula. Teises reas: Jüri Aavoja , Lembit Klaos, Mati Treial, Raju Rand ja Rein Maasild. Kolmandas reas: Raivo ja Ellu Leichter, Anne Pajuste, Ants Vahula, Evi ja Heino Liis. Foto on tehtud 1981. a XII üldtantsupeol Tallinnas.

 6. Rühmale 1. tantsupidu. Toimus 3.-5. juuli 1981. Kontserte 5. Osalejaid peol kokku 7006. Tantsiti C rühmas. Tantsud: Tulekutants, Oige ja vasemba, Kolonntants, Raabiku, Vändra polka, Jooksupolka, Karjuste mängud. Tantsurühma juht: Liia Hüüs. XII üldtantsupidu

 7. Meeleolukaid hetki esinemistestrühma algaastatel Esiplaanil Ants ja Asta Vahula ning Raju ja Liina Rand

 8. Tantsud kapelli saatelRahklas Rivis vasakult: Anne, Asta, Ellu, Merle, Urve ja Liina.

 9. Rühmale 2. tantsupidu. Toimus 19.-21.07.1985. Kontserte 4. Osalejaid peol kokku 8273. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Kaera-Jaan, Kaheksamehe ingliska, Piibumeistrite tants, Kalamees, Marupolka. Tantsurühma juht: Aino Orgmets. XIII üldtantsupidu

 10. XIV üldtantsupidu Tallinnas28.06-01.07.1990

 11. Rühmale 3. tantsupidu Toimus 28.06.-01.07.1990. Kontserte 5. Osalejaid 8874. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Reinlender, Jõelähtme tantsud – Paigalejäämise polka. Päike, maa ja meri, Jooksupolka, Tuljak. Tantsurühma juht: Rein Maasild. XIV üldtantsupidu

 12. XIV üldtantsupeo üllatav finiš Iga tantsupaar on saanud endale pisikese ja armsa jänkupoja

 13. Tantsutrenn Muuga mõisa saalis

 14. Trenni puhkehetk

 15. 15 a tagasi Vasakul fotol: I reas vasakult Ants, Raivo, Koit, Heini, Andrus ja Raju. Seisavad: Ellu, Asta, Liina, Urve, Anne ja Merle.

 16. Rühm 1994. a XV üldtantsupeol Tallinnas

 17. Rühmale 4. tantsupidu. Toimus 1.-3.07.1994. Kontserte 3. Osalejaid kokku 7599. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Tantsuloits, Kunda polka, Viru valtsid, Koerad-poisid. Tantsurühma juht: Ellu Leichter. XV üldtantsupidu

 18. Muuga kooli 210. aastapäeval - 1996 Vasakult naised: Liina, Asta, Urve, Anne, Ellu ja Merle. Vasakult mehed: Raju, Andrus, Ants, Heini, Koit ja Raivo Esiplaanil Anne Pajuste Pildistatud pargi kiigel

 19. Simuna kihelkonna päevad - 1998 Esinemine Laekvere staadionil

 20. Mardilaadal Esinemine toimus 14. novembril 1998 Tallinnas

 21. Tühjajututants Tants meeste esituses mardilaadal Paremal fotol vasakult: Koit, Heini, Ants ja Raju

 22. Kevadpidu Muuga mõisas 1.04.1999

 23. Avinurmes 25.06.1999 Segarühm koos naisrühmaga

 24. Tants õllekappadega Esinemine Avinurmes - laulupeotuld vastu võtmas

 25. Rühmale 5. tantsupidu. Toimus 2.-4.07.1999 Kontserte 3. Osalejaid kokku 8059. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Ruhnu süit, Ingliskad, Oige ja vasemba, Süit labajalavalssidest, Perekonnavalss. Tantsurühma juht: Ellu Leichter. XVI üldtantsupidu

 26. Laulu- ja tantsupeo rongkäik3.07.1999 Lippu kannab Ants Vahula

 27. Muuga mõisa päev 2000. a. Tantsupaarid valmistuvad esinemiseks. Paremal: Raju ja Ants, serval Asta

 28. Mehed tantsimas Rakvere Vallimäetantsuplatsil Vasakult: Ants, Raivo, Raju, Andrus, Koit ja Heini

 29. Rakvere Vallimäel linnuse taustal Esiplaanil tantsurühma mehed

 30. Mehed on osalenud kahel järjestikusel meeste tantsupeol

 31. Mehed Vallimäe tantsuplatsil

 32. Rühma 20. tegevusaasta tähistamine2000. a.

 33. 20 a tantsitud Vasakult: Heini, Liina, Raju, Ellu, Asta, Ants, Urve, Koit, Anne, Raivo, Merle ja Andrus

 34. Kahekümnenda sünnipäeva meeleolusid Sünnipäevatort - 20

 35. Kahekümne viienda tegevusaasta tähistamine Tantsurühm koos juhendajaga Muuga mõisahoones

 36. Rühmale 6. tantsupidu. Toimus 2.-4.07.2004. Kontserte planeeriti 3, kuid vihma tõttu toimus 2. Osalejaid kokku 7136. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Las jääda ükski mets, Madli valsid, Ruhnu süit, Tuljak, süit kontratantsudest, Lambamäng, süit meeste tantsudest. Tantsurühma juht: Auli Kadastik. XVII üldtantsupidu

 37. Tantsitud on 25 aastat! Sünnipäevatort – 25 ja postament kahekümne viie küünlaga

 38. Rühma maskott * Puruvanake on valmistatud spetsiaalselt D rühmade festivaliks. * Ta on seejärel tantsurühma alati saatnud, kõrvalt jälginud, õnne toonud ja tiivustanud jätkuvalt edasi tantsima. PURUVANAKE

 39. Tuhamägede tantsupidu

 40. Õllekappadega lumel Mehed tantsuhoos

 41. Tantsud tuhamägede taustal

 42. D segarühmade festivalil Esimene festival toimus 2000. aastal Kohtla-Järvel

 43. Osalemine XVIII üldtantsupeol Tallinnas

 44. Rühmale 7. tantsupidu. Toimus 3.-5.07.2009. Kontserte 3. Osalejaid kokku 7460. Tantsiti D rühmas. Tantsud: Mere pidu, Kalamees, Kalamehe jutt, Tuljak. Tantsurühma juht: Auli Kadastik. XVIII üldtantsupidu

 45. Üldtantsupidu 3.-5. juuli 2009 Tantsurühm laulu- ja tantsupeorongkäigus 4. juulil 2009 T

 46. ÜLDTANTSUPEOL 2009

 47. Viimasel üldtantsupeol koos Laekvere valda iseloomustavate kunstipäraste rekvisiitidega.

 48. Rühm juulis 2009 üldtantsupeolTallinnas

 49. Esinemised Paasvere pargis

 50. 2. VÄLJASÕIDUD JA SÕPRUSKOHTUMISED