1 / 19

HIV/Sida

HIV/Sida. Beograd 12.11.2013. Šta je HIV i kako deluje?. Vezivanje i ulazak u belo krvno zrnce davanje informacija ćeliji domaćina za stvaranje novih virusa Virusi sazrevaju i napuštaju ćeliju čime je uništavaju HIV ruši sposobnost imunog aparata da se brani od mikroorganizama!!!.

hu-kelley
Télécharger la présentation

HIV/Sida

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HIV/Sida Beograd 12.11.2013.

 2. Šta je HIV i kako deluje? • Vezivanje i ulazak u belo krvno zrnce • davanje informacija ćeliji domaćina za stvaranje novih virusa • Virusi sazrevaju i napuštaju ćeliju čime je uništavaju • HIV ruši sposobnost imunog aparata da se brani od mikroorganizama!!!

 3. Faze HIV infekcije 6 meseci do deset godina PERIOD PROZORA!!! 3-6 meseci PRENOSNIK UZ TERAPIJU!!!

 4. Testiranje…da li ja treba da se testiram? • Da li sam imao seksualni odnos bez kondoma? • Da li imam stalnog seksualnog partnera/ku? • Da li sam siguran/na da on/ona nema HIV? • Da li sam siguran da on/ona nisu imali više partnera pre mene? • JEDINI SIGURAN NAČIN DA ZNAMO JE DA SE TESTIRAMO!!! • „AKO RISKIRAŠ, BOLJE DA SE TESTIRAŠ“ • „NE PITAJ SE, TESTIRAJ SE“

 5. Kada da se testiram? Kako izgleda testiranje? • KADA? Šest meseci od poslednjeg rizičnog ponašanja KAKO? • 1.Doktorilisavetnikvamgovore o testu(pitanja, brige, saveti) • 2. Medicinskasestrailitehničarvamuzimamalokrviiz lakatne vene koristećiiglu 3.Vašakrv se testiranaznakeprisustva HIV-a • 4.Lekarilisavetnikvamsaopštavajuznačenjerezultata LIČNO (uz vašu saglasnost može se uključiti osoba koju izaberete kao podršku)

 6. Šta znače rezultati testa? • NEGATIVAN REZULTAT (NEREAKTIVAN)- niste inficirani • POZITIVAN TEST NA VIŠE APARATA I METODA- jeste inficirani

 7. Gde mogu da se testiram? • BEOGRAD: • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Beogradu, ul. Krunska 57; • Zavod za zaštitu zdravlja Beograd, ul. 29 Novembra 54; • Institut za infektivne i tropske bolesti, ul. Bulevar Oslobođenja16; • Institut za zaštitu zdravlja Srbije, ul. Dr Subotića 5; • Zavod za bolesti zavisnosti ul. Drajzerova br. 44 ;

 8. Šta ako infekcija uznapreduje? • Jačina imunog sistema opada i pojavljuju se mnogi znaci narušenog zdravlja: gubitak telesne težine telesna temperatura preko 380C proliv (kontinuiranoilisaprekidom) gljivične infekcijeustai ždrela i polnih organa herpes na usnama ili genitalijama Dodatne infekcije (oportunističke bolesti) se teže leče, a to su: infekcijeprotozoamaPneumocistyscarinii, kriptokokoza, kripotosporiodoza, toxoplazmoza,uzrokovačemtuberkuloze (mycobateriumtuberkulose),glivičniminfekcijamaCandidiasis, Aspergilosisi dr., virusimaizgrupeherpesakaošto je Citomegalo virus (CMV) iEbstein-Bar virus (EBV) Tumor-Kapoši sarkom

 9. Da li HIV može da se izbaci iz organizma? NE, ali uz lekove je pod kontrolom!!!! • Ovako ostajemo u “pat poziciji” sa infekcijom • Međutim, važno je to da se pacijent oseća zdravo i da može da živi još mnogo godina • Glavni uslov je da terapija mora da se uzima konstantno

 10. KAKO SE HIV PRENOSI? • Seksualnim putem? • DA.

 11. Kako se zaštititi od seksualnog prenosa? • Koji je jedini 100% način zaštite od prenosa seksualnim putem? • APSTINENCIJA. • Koji je drugi po redu prema stepenu sigurnosti? • SEKSUALNI ODNOS SA STALNIM PARTNEROM UZ PRAVILNO KORIŠĆENJE KONDOMA.

 12. Kondom • Gde ga kupiti? • Šta pogledati na njemu? • Gde ga čuvati? • Kako ga otvarati? • Kako ga koristiti? • Kako ga skinuti? • NE koristiti ga opet!!!

 13. Radionica „Reci NE“ • PROTIV KORISCENJAZA KORISCENJE • Oni umanjuju zadovoljstvo/ _____________ • Ne osećam se dobro sa kondomom/ _____________ • Već koristim pilule za kontracepciju/ _____________ • Stidim se da kupujem kondome/ ______________ • Nemam nijedan kod sebe/ _______________ • To je protiv mojih verskih ubeđenja/ _____________ • Previše su skupi/ ______________

 14. KAKO SE HIV JOŠ PRENOSI? • Putem krvi? • DA • Koja tri načina su najčešća? • Zajednička igla za ubrizgavanje… korisnici droga preko vene. • sa trudne majke na dete….tokom trudnoće, porođaja (bez lekova) • slučajan ubod na zaraženu iglu… (medicinski tehničari najčešće) Ne postoje rizične grupe, postoji rizično ponašanje!

 15. PITALICE: Da li se HIV prenosi… • Ljubljenjem prilikom susreta? • Kijanjem, kašljanjem? • Korišćenjem istog pribora za jelo i piće? • Boravkom u istim prostorijama? • Zajedničkim kupanjem u bazenu? • Grljenjem? • Rukovanjem? • Ubodom komarca? NE!!!

 16. Radionica „Kako sam se zarazio“ • SITUACIJA 1: • DEVOJKA-MED SESTRA:ubola se iglomkontaminiranomkrvljuosobezarazene HIV-om, prilikom, vadenjakrvizastandardneanalize • SITUACIJA 2: • DETE: ZarazenoHiv-ompreko HIV Pozitivnemajke • SITUACIJA 3: • MOMAK: Pruzaoprvupomocbezrukavicailizastitnihkompresakada je vrsiodigitalnipritisakdirektnonaranuizkoje je teklakrvprilikomsaobracajnenesrece u kojoj se zadesio

 17. ŽIVETI SA HIVom…

 18. Radionica „Zauzmi svoj ugao“ • Ljudi koji su zaraženi HIV-om sami su odgovorni za to • Korisnicima droge treba obezbediti čiste igle za ubrizgavanje droge • Kondomi treba da budu dostupni svima besplatno, bez obzira na uzrast onih koji ih traže • Prostituciju treba zabraniti čime cemo sprečiti širenje HIV-a • Žena inficirana HIV-om ne treba da zatrudni • Homoseksualnost je validna i prihvatljiva seksualna alternativa • Ljudima s HIV-om treba da bude dozvoljeno da se bave medicinskom praksom • Ljudima sa HIV-om treba dozvoliti da uce decu u skoli

 19. Radionica „Zauzmi svoj ugao“ (nastavak) • Dete zaraženo HIV-om treba da ide u vrtić, predškolsko i skolu zajedno sa ostalom decom • Svi ljudi koji su HIV pozitivni treba da budu registrovani • Celokupno stanovništvo bi trebalo podvrgnuti testiranju na HIV • Obavezno testiranje na HIV glavni je put da se zaustavi širenje HIV infekcije • Siguran seks ne postoji • Osobe koje žive sa HIV-om moraju o tome da obaveste svoje seksualne partnere • Homoseksualci, prostitutke i narkomani šire HIV • Ustanove i individue koje se diskriminatorski ponašaju prema obolelima od side treba kazniti • Roditelji su najbolji seksualni vaspitači svoje dece

More Related