Download
spoedeisendehulpverlening n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spoedeisendehulpverlening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spoedeisendehulpverlening

Spoedeisendehulpverlening

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Spoedeisendehulpverlening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spoedeisendehulpverlening • Arts M & G • Forensisch geneeskundige • Promotieonderzoek prehospitale behandeling van polytraumapatienten Rob Lichtveld

 2. Spoedeisendehulpverlening • Organisatie • Ambulancezorg • Huidige trend patiëntveiligheid en simulatieonderwijs • Qua vadis

 3. Spoedeisendehulpverlening • 1e lijnszorg • Ambulancezorg • Spoedeisendehulp afdeling • Operatieafdeling

 4. Meldkamer ambulancezorg MKA

 5. MELDING MKA • Frontale botsing auto-auto • 1 slachtoffer bekneld • 1 slachtoffer loopt rond die zich niet goed voelt

 6. TAKEN CENTRALIST • Stellen van indicatie tot (ambulance) zorg • Stellen van indicatie tot andere hulpverlening (heli,MMT,politie, brandweer,GHOR) • Bepalen van de urgentie • Bewaken van de paraatheid • Instrueren van de melder • Bedienen van de apparatuur • Verstrekken van informatie De juiste hulp op de juiste plaats met de juiste snelheid!

 7. Simulatieonderwijs • Wat is simulatie? • Waarom simulatie? • Crisis Resource Management

 8. Simulatie soorten: partialtask, low fidelity Op de werkplek, laagdrempelig

 9. Full scale simulation / CRM Anesthesie team of hele OK team • High fidelity • ‘nep OK/ IC/ SEH’

 10. Waarom is simulatiezoeffectief? Why Use Simulations? Retention Teachothers 90% IntegratedSimulation Teachbydoingyourself 75% Simulation Discussiongroups 50% Web Seminars, IM, chat Demonstration 30% Animation Audio Visual 20% PowerPoint dia´s Lecture 5% Streaming media Source: AndersenConsulting Najjar, L. J. (1998). Principles of educational multimedia user interface design. Human Factors, 40(2), 311-323.

 11. TO ERR IS HUMAN Building a Safer Health System Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, Editors Committee on Quality of Health Care in America INSTITUTE OF MEDICINE 2000

 12. USA 2000 Institute of Medicine Report Top 10 lijst “doodsoorzaken” • Sepsis 100.000-200.000 • Verkeerstrauma 43.000 • Mammaca 42.000 • HIV 16.000 • Medische fouten 44.000 – 96.000 To Err Is Human, Building a Safer Health System, LT Kohn, JM Corrigan, and MS Donaldson, Editors Committee on Quality of Health Care in America,Institute of Medicine 2000

 13. Conclusies • CIRS (critical incidence reporting system) • Nieuwe veiligheidscultuur • Gebruik van simulatieonderwijs,Crisis Resource Management (CRM) To Err Is Human, Building a Safer Health System, LT Kohn, JM Corrigan, and MS Donaldson, Editors Committee on Quality of Health Care in America,Institute of Medicine 2000

 14. Foutenreductie m.b.v. CrisisResourceManagement

 15. Geschiedenis van de non technical skills in de anesthesie • Luchtvaart: • Meeste ongevallen waar een fout van de piloot wordt aangewezen zijn geen gevolg van gebrek aan skills maar van: • teamwork • leadership • communication • planning

 16. Human factor Team factor

 17. CRM principes Know the environment 9. Prevent/manage fixation error Anticipate and plan 10. Cross (double) check Call for help early 11.Use cognitive aids Exercise leadership 12. Re-evaluate repeatedly Distribute the workload 13. Use good teamwork Mobilize all resources 14. Allocate attention wisely Communicate effectively 15. Set priorities dynamically Use all available info Gaba, Rall In: Miller, Anesthesia 6th edition

 18. CRM principes Know the environment 9. Prevent/manage fixation error Anticipate and plan 10. Cross (double) check Call for help early 11. Use cognitive aids Exercise leadership 12. Re-evaluate repeatedly Distribute the workload 13. Use good teamwork Mobilize all resource 14. Allocate attention wisely Communicate effectively 15. Set priorities dynamically Use all available info Gaba, Rall In: Miller, Anesthesia 6th edition

 19. Communiceer effectief • Bedenken is nog niet gezegd • Gezegd is nog niet gehoord • Gehoord is nog niet begrepen • Begrepen is niet gedaan Close the loop ! Dit geldt voor ZENDER én ONTVANGER!

 20. 21

 21. CRM principes Know the environment 9. Prevent/manage fixation error Anticipate and plan 10. Cross (double) check Call for help early 11. Use cognitive aids Exercise leadership 12. Re-evaluate repeatedly Distribute the workload 13. Use good teamwork Mobilize all resource 14. Allocate attention wisely Communicate effectively 15. Set priorities dynamically Use all available info Gaba, Rall In: Miller, Anesthesia 6th edition

 22. Leadership

 23. ´Trainees are not supposed to question decisions made by senior staff´ Sexton JB, et al. BMJ. 2000;320:745-9

 24. CRM principes Know the environment 9. Prevent/manage fixation error Anticipate and plan 10. Cross (double) check Call for help early 11. Use cognitive aids Exercise leadership 12. Re-evaluate repeatedly Distribute the workload 13. Use good teamwork Mobilize all resource 14. Allocate attention wisely Communicate effectively 15. Set priorities dynamically Use all available info Gaba, Rall In: Miller, Anesthesia 6th edition

 25. Fixation Errors = ‘mental model‘-fout (zeer resistent) 1) “Dit is het probleem en niets anders” Re-evalueer herhaalderlijk met alle beschikbare data en reflecteer het eigen mental model! 2) “Het kan alles zijn, behalve dit…” Bij twijfel, blijf aan de veilige kant “Bestrijdt de worst case!" 3) “Alles is o.k." Ontkenningsfout Blijf waakzaam zodanig dat de patiënt veilig is

 26. CRM principes Know the environment 9. Prevent/manage fixation error Anticipate and plan 10. Cross (double) check Call for help early 11.Use cognitive aids Exercise leadership 12. Re-evaluate repeatedly Distribute the workload 13. Use good teamwork Mobilize all resources 14. Allocate attention wisely Communicate effectively 15. Set priorities dynamically Use all available info Gaba, Rall In: Miller, Anesthesia 6th edition

 27. Simulatietraining

 28. Vragen

 29. Dank voor jullie aandacht