Download
seminarski rad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarski rad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarski rad

Seminarski rad

239 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seminarski rad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminarski rad

 2. Bitni elementi rada(prilikom ocenjivanja) • Sadržaj – izbor teme • Formalni izgled • vizuelno • dosledna primena pravila i formata • Pismenost • Upotrebljeni i navedeni izvori • Poštovanje rokova

 3. Sadržaj rada • Naslovna strana • Sažetak (kratak opis rada) • Sadržaj (po (pod)naslovima i stranicama) • Uvod • Razrada (biće detaljnije objašnjeno) • Zaključak • Literatura

 4. Naslovna strana • naziv škole (u gornjem delu strane) • naslov rada (na sredini strane) • natpis “- seminarski rad iz predmeta Računari u v-o radu -” (ispod naslova) • natpis „Kandidat“(donja polovina, levo) • ime i prezime kandidata (ispod natpisa) • natpis „Mentor“(donja polovina, desno) • ime i prezime mentora (ispod natpisa) • natpis „Vršac,“ i tekuća godina (u dnu strane, na sredini)

 5. Primer

 6. Sažetak • U 100 – 150 reči objasniti čime se bavi rad, kako je istraživano, koji su izvori (literatura, Internet...), nagovestiti zaključak. • Potom navesti par (3 do 5) ključnih reči (izvori, legenda, prirodna retkost, Srbija) • Eventualno prethodno navesti neki citat, izreku, strofu ili stih pesme...

 7. Primer

 8. Sadržaj / Literatura • od 3 do 5 podnaslova • u Sadržaju jasno naznačeni Uvod, Glavna tema, Zaključak, Literatura • Literatura u APA stilu, sortirano po abecedi • Prezime, I. (godina). Naslov dela ili članka. Izdavač, Mesto izdavanja. • Citati u tekstu: ( Prezime, I: godina: strana)

 9. Primer

 10. Uvod / Zaključak • Najopštije o izabranoj temi • Primeri u zemlji i svetu, oblasti nauke ili sl. • Zašto baš ova tema • ---------------------------------- • Kratak, ali efektan zaključak • Potvrdite svoj pravilan izbor • Navedite svoja postignuća: prihvatanje ili odbacivanje pretpostavljenog, nedorečenost iz .?. razloga, mogućnosti daljeg istraživanja... • Konstatujte lično zadovoljstvo uradjenim i eventualno kako je istraživanje uticalo na vas

 11. Razrada / istraživanje • Najopštije o temi (opišite sva vaša saznanja) • Navedite sve izvore • Obradite detaljno glavnu temu • Uključite slike, tabele, grafikone • Istaknite najbitnije (pre zaključka, a u zaključku, po potrebi, ponovite) • Izdvojite lično mišljenje i lične impresije

 12. Format i zgled • Papir A4 • Margine: gore 2,5 cm, dole 3,5 cm, leva 3,5 cm i desna 2 cm. • Font Times New Roman, veličina 12pt. • Prored 1,5 lines. • U donjem delu se nalazi broj strane. • Tekst 10-ak strana, 20.000 karaktera.