Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
n-3 series 18:3n-3 - linolenic acid ALA 18:4n-3 20:4n-3 20:5n-3 eicosapentaenoic acid EPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
n-3 series 18:3n-3 - linolenic acid ALA 18:4n-3 20:4n-3 20:5n-3 eicosapentaenoic acid EPA

n-3 series 18:3n-3 - linolenic acid ALA 18:4n-3 20:4n-3 20:5n-3 eicosapentaenoic acid EPA

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

n-3 series 18:3n-3 - linolenic acid ALA 18:4n-3 20:4n-3 20:5n-3 eicosapentaenoic acid EPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. n-3 series 18:3n-3 -linolenic acid ALA 18:4n-3 20:4n-3 20:5n-3 eicosapentaenoic acid EPA 22:5n-3 docosapentaenoic acid DPA 22:6n-3 docosahexaenoic acid DHA n-6 series 18:2n-6 linoleic acid LA 18:3n-6 -linolenic acid GLA 20:3n-6 dihomo--linolenic acid DGLA 20:4n-6 arachidonic acid AA enzymes involved -6-desaturase elongase -5-desaturase elongase -4-desaturase