Download
nasza droga do niepodleg o ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

 2. JAK W DOBIE POKOJU UCZYĆ HISTORII, PATRIOTYZMU, TRADYCJI LOKALNYCH? NIEWĄTPLIWIE DZIAŁANIA TE WYMAGAJĄ PRZEKAZYWANIA UCZNIOM WIEDZY. W SZKOLE STARAMY SIĘ RÓWNIEŻ, BY UCZNIOWIE HISTORIĘ SWOJEGO PAŃSTWA POZNAWALI NIE TYLKO TEORETYCZNIE, ALE BY MOGLI SPOTKAĆ SIĘ Z „ŻYWĄ HISTORIĄ” MIASTA, W KTÓRYM MIESZKAJĄ. STĄD OPRÓCZ PRZEPROWADZONYCH PROGRAMOWO LEKCJI, DZIELIMY SIĘ Z PAŃSTWEM NASZYMI POMYSŁAMI NA PRZEKAZANIE MŁODEMU POKOLENIU LEKCJI PATRIOTYZMU ZWIĄZANYCH Z DNIEM 11 LISTOPADA.

 3. DNIA 25 X 2012R. ZORGANIZOWAŁAM NA LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE SPOTKANIE ZPANIĄ FELIKSĄ ŻUKOWSKĄ JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH MIESZKANEK GOLENIOWA (83LATA) ORAZ PANEM JANEM JUSZCZAKIEM –STARSZYM CHORĄŻYM SZTABOWYM, KTÓRY JAKO NAWIGATOR SŁUŻYŁ W II PÓŁKU KRAKOWSKIM STACJONUJĄCYM W GOLENIOWIE.

 4. .

 5. UCZNIOWIE KLAS DRGICH –UCZESTNICY KOŁA WOS WRAZ Z NASZYM GOŚĆMI.

 6. DZISIAJ PANI FELIKSA ŻUKOWSKA I PAN JAN JUSZCZAK DZIAŁAJĄ W ZWIĄZKU INWALIDÓW RP ODDZIAŁ W GOLENIOWIE. NASI GOŚCIE W OTOCZENIU UCZNIÓW KL. 3E I 3F PODCZAS SPOTKANIA KOŁA WOS.

 7. DLA NASZYCH GOŚCI UTWORY PATRIOTYCZNE NA AKORDEONIE ZAGRAŁ ŁUKASZ RZEŹNICZAK Z KLA 3A INTEGRACYJNEJ.

 8. UCZNIOWIE KL. III A INTEGRACYJNEJ W ROLACH:JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, JÓZEFA PADEREWSKIEGO, ROMANA DMOWSKIEGO.

 9. DZIEWCZĘTA Z KLASY 2D WYKONUJĄ Z BIBUŁY KORALE KOLORU BIAŁO-CZERWONEGO.

 10. A TAK WYGLĄDA EFEKT KOŃCOWY.

 11. KORALE MOŻNA WYKONAĆ RÓWNIEŻ Z MAKARONU.

 12. BRANZOLETY Z WEŁNY W KOLORZE BIAŁO- CZERWONYM.

 13. A TAK WYGLĄDA EFEKT KOŃCOWY.

 14. WYKONANA PRZEZ UCZNIÓW BIŻUTERIA W KOLORZE BIELI I CZERWIENI.

 15. .

 16. A TAK WYGLĄDA JÓZEF PIŁSUDSKI OCZAMI HANNY WEGNEROWSKIEJ Z KLASY IID.

 17. GENERAŁ – OCZAMI EDYTY MĄCZKOWSKIEJ Z KLASY II D.

 18. OD 6 LAT SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE ZE ZWIĄZKIEM EMERYTÓW ORAZ KOMBATANTÓW W GOLENIOWIE. 24 PAŹDZIERNIKA WRAZ Z MŁODZIEŻĄ UCZESTNICZYLIŚMY W PIKNIKU INTEGRUJĄCYM STARSZYCH I MŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GOLENIOWA. OSTATNI Z PRAWEJ STRONY- TO PAN HENRYK CIEŚLAK PREZES GOLENIOWSKIEGO ODDZIAŁU INWALIDÓW WOJENNYCH. POZOSTALI TO GOŚCIE, KTÓRZY UCZESTNICZY W NASZEJ IMPREZIE.

 19. SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI TO NAJCIEKAWSZA LEKCJA „ŻYWEJ HISTORII” NASZEGO PAŃSTWA.

 20. NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ MUZYKI, KTÓRA ŁAGODZI OBYCZAJE.

 21. WSPÓLNIE ŚPIEWAMY PIEŚNI PATRIOTYCZNE.

 22. TAŃCE INTEGRACYJNE.

 23. ELEMENTY HISTORII NA JĘZYKU POLSKIM W KLASIE 2A INTEGRACYJNEJ.

 24. 29 X 2012 ROKU UDALIŚMY SIĘ DO MIEJSCOWOŚCI ŻÓŁWIA BŁOĆ NIEOPODAL GOLENIOWA, TAM BOWIEM W POBLISKIM LESIE ZNAJDUJĄ SIĘ GROBY MIESZKAŃCÓW TEJ MIEJSCOWOŚCI, KTÓRZY ZMARLI W LATACH 1911- 1945.

 25. KILKA LAT TEMU NASZE GIMNAZJUM REALIZOWAŁO PROGRAM „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” . DZIŚ PRAGNIEMY JESZCZE RAZ POWRÓCIĆ DO TEGO MIEJSCA, BY OPOWIEDZIEĆ UCZNIOM O ZAPOMNIANYM NIECO CMENTARZU, BY PAMIĘĆ O NIM PRZETRWAŁA JESZCZE WIELE POKOLEŃ.

 26. MYŚLĘ, ŻE PO OBEJRZENIU PREZENTACJI NIE MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI CO DO TEGO, CZY MŁODZIEŻ SZKOŁY JEST PRZYGOTOWANA DO OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.WSZYSTKIE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE, KTÓRE PRZEDSTAWIŁAM: SPOTKANIA Z INWALIDAMI WOJENNYMI, KOMBATANTAMI, ZAJĘCIA PLASTYCZNE, WYCIECZKI HISTORYCZNE, CIEKAWE LEKCJE - SPRAWIĄ, ŻE PAMĘĆ O BOGATEJ HISTORII NASZEGO PAŃSTWA I DĄŻENU DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZETRWA JESZCZE WIELE POKOLEŃ.