1 / 6

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања. Аутори : Наставни предмет : Рад: Тема : Узраст :. Славољуб Симић, Економско-трговинска школа, Параћин Светлана Томић, Економско-трговинска школа, Параћин Јовица Јевтић, Економско-трговинска школа, Параћин Рачунарство и информатика

imala
Télécharger la présentation

Завод за унапређивање образовања и васпитања

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмет: Рад: Тема: Узраст: • Славољуб Симић, Економско-трговинска школа, Параћин • Светлана Томић, Економско-трговинска школа, Параћин • Јовица Јевтић, Економско-трговинска школа, Параћин • Рачунарство и информатика • Час одељењског старешине • Претраживање интернета • Изградња функционалног знања • Други разред – комерцијалиста • (или први разред – остали економски профили) Кликните овде за унос приказа часа у Word документу! Креативна школа 2012/13.

  2. Претраживањеинтернета Мотивација • Када ученицима, на почетку часа, представим тему “Претраживање интернета”, реакција је следећа: МИ ОВО ЗНАМО.ЗАШТО МОРАМО ТО ДА РАДИМО? • Чињеница је да се ученици са интернетом срећу још у раном детињству, и да је њихова констатација делимично тачна. Управо ово ме је мотивисало да овај двочас, са својим тимом, урадимо на другачији начин. • На крају би ученици трбало да схвате зашто је важна надоградња претходног знања, као и примена истог у решавању проблемских задатака.

  3. Активности на I часу Картице са питањима • Објашњења професора: • Претраживачи • Портали • Блогови • Кључне речи • Mаркетинг • Активност ученика: • Претрага сајта www.wikipedia.org • Претрага сајта www.znanje.org • Претрага сајта www.youtube.com • Претрага датотека типа .doc, .pdf, .mp3 ПРЕТРАЖИВАЊЕ ИНТЕРНЕТА Препорука за домаћи задатак: пронаћи сајт Истока Павловића и проучити текст “Како бити први на листи претраживача”.

  4. Активности на II часу Задатак 1. На интернету пронаћи датотеку која се односи на план и програм за смер комерцијалиста и снимити исту на диску. Ученицима сам дао инструкцију да је датотека у форату .doc и да има око 300 сртана. Већина ученика је до сада по интернету тражила “необавезне” појмове, па су сада у проблему када је ситуација конкретна. Најчешће питање је било: “Да ли је ово та датотека? • Уместо одговора, од мене су добијали коментаре (везане за градиво са претходних часова) који су их водили даље у прецизнију претрагу: • Ако је неко први на Google претраживачу, можда је то само плаћена реклама. • Проверите да ли је сајт са кога преузимамо скоро ажуриран. • Да ли је битан домен сајта, тј. коме треба указати поверење? Домену .com или .edu или .gov ? Након последњег коментара неко је прокоментарисао: “Па да, владина организација, тј. Министарство просвете”. Тако смо дошли до линка са кога преузимамо тражену датотеку: http://www.mpn.gov.rs/propisi/propis.php?id=45

  5. Коришћење пронађених и преузетих датотека Задатак 2. Сваки ученик треба да, из преузете датотеке (око 300 страна), пронађе и прекопира план за један предмет по договору (математика, право, рачуноводство, и тд. ...) у нову датотеку. Нову датотеку, путем e-mail-a, сваки ученик треба да пошаље циркуларно осталим ученицима у групи (12 ученика). Сви ученици сада имају по 11 e-mail порука са датотекама о појединачним плановима. Задатак је да преузму све прилоге у једну фасциклу. Добијену фасциклу треба спаковати у .rar формату и послати e-mail-ом професору на проверу. математика рачуноводство право Циљеви вежбе: Коришћење алата Find из програма Word . (Ученици су ово учили у првом разреду. Без употребе овог алата, тешко је нешто наћи на 300 страна.) Циркуларно слање поште. (Примена знања са претходних часова) Схватање предности тимског рада. (Да је сваки ученик за себе правио 12 датотека са појединачним плановима, утрошио би више времена) Архивирање података. (Веома важна операција у послу. Ученици су ово учили у првом разреду.)

  6. III час. Радионица – Пут кроз лавиринт учења Већина ученика учи на рецептиван начин. Идеја је да их подучимо техникама успешног учења кроз игровну активност, јер и учење се учи. Опис и материјал за игру На трагу учењу.

More Related