Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piotr Bazia Lauri Kahanpää Ville Kinnunen Juha Lindqvist Maarit Marttala Hanna Mauno Johanna Engblom Juhani Kovanen Mar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piotr Bazia Lauri Kahanpää Ville Kinnunen Juha Lindqvist Maarit Marttala Hanna Mauno Johanna Engblom Juhani Kovanen Mar

Piotr Bazia Lauri Kahanpää Ville Kinnunen Juha Lindqvist Maarit Marttala Hanna Mauno Johanna Engblom Juhani Kovanen Mar

265 Views Download Presentation
Download Presentation

Piotr Bazia Lauri Kahanpää Ville Kinnunen Juha Lindqvist Maarit Marttala Hanna Mauno Johanna Engblom Juhani Kovanen Mar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematiikan salamaopetus Piotr Bazia Lauri Kahanpää Ville Kinnunen Juha Lindqvist Maarit Marttala Hanna Mauno Johanna Engblom Juhani Kovanen Marika Vuorela Riikka Toivanen Esko Häyrynen Antti Hautoniemi Tarja Suomalainen

 2. Tila OPETUS TAPAHTUU AVOIMESSA TILASSA YHDELLE LAPSELLE KERRALLLAAN

 3. Tutkimus • Kokeilemme toimiiko Piotr Bazian salamamenetelmä hyvin. • Opetamme ja tutkimme lapsia vuosikausia --- laadullinen pitkittäistutkimus jatkuu edelleen. • Tuloksena ovat muistiinpanot ja videot. Näistä arvioidaan opetuksen tuloksia

 4. Koeopetus • 1. sarja: kuusi päiväkotilasta eivät 2009 aloitettaessa vielä olleet edes esikoulussa. Nyt on koeopetettu kolme vuotta ja lapset ovat toisella luokalla. Kolme heistä on vielä mukana kokeilussa. • 2. sarja: yksi ”erityisen lahjakas” neljäsluokkalainen. Ensimmäinen koevuosi menossa. • 3. sarja: neljä eri ikäistä kuuroa/huonokuuloista lasta, joista yksi autistinen. Ensimmäinen pro gradu – tutkielma on valmiina ja koe jatkuu.

 5. Lukujen (rakenteen) välitön havaitseminen opitaan ensimmäisenä Opetus

 6. Lego 3 KATSO! • Salamaopetus on nopeaa ja ’’tunnit’’ lyhyitä

 7. Legokuva 3 a KUINKA MONTA OLI?

 8. Monilego 10

 9. Monilego 10 a Salamapeli on nopeaa ja ’tunnit’ erittäin lyhyitä

 10. Piotr Bazian salamametodin periaatteita • 1. Työnteko Oppilaan työpanos on tärkein resurssi. • 2. Yksilöllinen opetus Opettaja opettaa kerrallaan yhtä oppilasta. Lapsi saa aikuisen koko huomion. • 3. Ei arvostelua Ei arvostella eikä verrata. Tavoitteena on vain, että lapsi oppii. • 4. Tehokas ajankäyttö Oppilas kommunikoi opettajan kanssa omalla äidinkielellään aina kun se on mahdollista. Oppilas vastaa suullisesti ja ratkaisee ongelmat ”päässään” kunnes oppii kirjoittamaan ja usein myöhemminkin.

 11. 5. Ei aikatavoitteita Lapsi etenee omaa tahtiaan. Yhtä lasta kerrallaan opettaessaan opettaja tietää, miten nopeasti lapsen kanssa voi edetä. • 6. Varhaisopetus Aloitetaan 3-6 vuoden iässä ja jo alussa tuodaan esille matemaattisia käsitteitä, kuten luku, yhteenlasku, murtoluku jne. • 7. Kertaus Jokaisen opetuskerran alussa kerrataan aiemmin opittua asiaa. Opetus nivoutuu yhteen ja lapselle muodostuu selkeä käsitys etenemisestä. • 8. Leikinomaisuus Varsinkin alkuopetuksessa oppiminen on hauskaa ja oppilas tulee mielellään matikkaan. Jos hän on väsynyt tai haluton, ei opeteta sillä kertaa.

 12. Salamamenetelmän mukaisen opetuksen alkuvaiheet • 1. Salamapeli: Lapselle opetetaan lukumäärät,1-20 sekä peruslaskutoimitukset: summa, erotus ja tulo legopalikoiden avulla. Ei vielä käytetä kynää eikä paperia • 2. Kirjoittamisen ja lukemisen taidon alkeet: Lapsi oppii kirjoittamaan luvut 1-20 ja yhdistämään lukuun sitä vastaavan symbolin. • 3. Symbolinen laskeminen Lapsi lukee opettajan näyttämät vihkotehtävät ja vastaa suullisesti. • 4. Nopea ratkaiseminen: Lapsi vastaa vaiheita 1-3 koskevaan kysymykseen suullisesti ja ratkaisee ongelman heti

 13. Vihkotehtävä • Yhteenlasku, jossa lisätään luku 1 on erittäin tärkeä edettäessä isompiin lukuihin. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää merkitä muistiin, mitkä tehtävät vielä ovat lapselle vaikeita ja mistä kohdasta. Tehdään helpompia tai/ja levätään, jos ei osaa. Koskaan ei moitita – iloitaan, kun osaa! • 1+1= 3+1= • 2+1= 6+1= • 3+1= 1+1= • 4+1= 7+1= • 5+1= 4+1= • 6+1= 8+1= • 7+1= 5+1= • 8+1= 9+1= • 9+1= 2+1=

 14. alkuvaiheet KUVA Murtolukuja esikoulussa - vaneripizza

 15. 5. Salamapeli murtoluvuille: Välineenä vanerisia sektoreita: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ja 1/8. Tavoitteena murtolukujen nopea ja virheetön tunnistaminen. Suullisesti. • 6. jatkuu: Lukuina 1/2, 2/2=1; 1/3, 2/3, 3/3=1; 1/4,…, 4/4=1 jne. • 7. Symbolinen laskeminen: Edelliset vaiheet kirjallisessa muodossa. Opettaja näyttää murtolukujen merkitsemisen paperilla. Lapsi opettelee kirjoittamaan murtolukuja sekä niiden laskutoimituksia. Tavoitteena murtolukujen sujuva lukeminen ja kirjoittaminen. • Menetelmän ensimmäisten vaiheiden tavoitteena on muodostaa lapselle rutiini peruslaskutoimitusten tekemiseen, jolloin hänen ei tarvitse miettiä kauaa. Ongelmanratkaisu on ongelman palauttamista osattuun rutiiniin!

 16. alkuvaiheet KUVA HUOMAA PAPERIT!

 17. Kummankin muistiinpanot ovat osa yksilöllistä opetusta (ja palvelevat samalla tutkimusta)

 18. Ketä voisi opettaa näin - ja mitä? • Kenelle tahansa - melkein mitä tahansa -kai. • Näin opetetaan vauvoja - ja tutkijoita. Jyväskylän pienen kolmivuotisen opetuskokeilun alustava tulos: • Salamaopetuksessa lapset oppivat ja viihtyvät. • Salamaopetus luo turvallisuutta. • Salamaopetus sopii tukiopetukseksi. • Salamaopetus sopii kuuroille lapsille. • Salamaopetus sopii erityislahjakkaille lapsille. • Salamaopetus on niin tehokasta, että se voi korvata luokkaopetusta.

 19. Kiitos mielenkiinnosta! http://users.jyu.fi/~laurikah/salamaopetus