1 / 23

Mineralogický systém V. Dusičnany VI. Sírany VII. Fosforečnany

Mineralogický systém V. Dusičnany VI. Sírany VII. Fosforečnany. Ledek (chilský ledek, nitronatrit), sádrovec, baryt, modrá skalice (chalkantit), apatit. V. Dusičnany. Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné (HNO 3 ). Minerály: ledek (chilský ledek, nitronatrit).

inari
Télécharger la présentation

Mineralogický systém V. Dusičnany VI. Sírany VII. Fosforečnany

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mineralogický systémV. DusičnanyVI. SíranyVII. Fosforečnany Ledek (chilský ledek, nitronatrit), sádrovec, baryt, modrá skalice (chalkantit), apatit Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 2. V. Dusičnany • Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné (HNO3). • Minerály: ledek (chilský ledek, nitronatrit) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 3. Ledek (chilský ledek, nitronatrit) • Složení: NaNO3, dusičnan sodný • Využití: dusíkatá hnojiva, výroba výbušnin, konzervace masa (E 251) . • Zajímavost: Chilský ledek se zapsal do historie lodní dopravy. Původně byl v lodních dokladech uváděn pod všeobecným názvem „hnojivo“, ale několik katastrof parníků, které ho převážely, vedly k tomu, že byl přesunut do kolonky „vysoce nebezpečný náklad“, neboť se ukázalo, že hořící chilský ledek hašený směsí horké vody a páry (běžná praxe na parnících v případě požáru) má tendenci explodovat. Došlo dokonce k případům, že explodující parník zničil celé přístavní město a potopil několik okolo kotvících lodí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 4. Ledek (chilský ledek, nitronatrit) [cit. 2011-09-22]. Dostupný na www: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/nitronatrit%2002_resize.jpg>. Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto Jakub Jirásek (autor souhlasí s jeho využitím v tomto výukovém materiálu), 2006. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 5. Solná pláň pouště Atacama v Chile, kde se nachází jedno z největších nalezišť chilského ledku [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miscanti_Lagoon_near_San_Pedro_de_Atacama_Chile_Luca_Galuzzi_2006.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 6. VI. Sírany • Sírany jsou soli kyseliny sírové (H2SO4). • Minerály: sádrovec, chalkantit (modrá skalice), baryt. • Zajímavost: V pouštích krystalují sírany ze vzlínající podzemní vody poblíž zemského povrchu a tvoří tak známé pouštní růže ze sádrovce. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 7. Sádrovec • Složení: vodnatý síran vápenatý, CaSO4 . 2H2O • Použití: průmysl stavebních hmot (sádra, cement, sádrokarton), lékařství (sádrový obvaz), sochařství (alabastr). • Odrůdy:alabastr – bílá jemnozrnná odrůda; pouštní růže – hnědé, okrové či narůžovělé růžice; mariánské sklo – průhledný; selenit – vláknité agregáty s perleťovým leskem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 8. Sádrovec [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gypsum-40636.jpg>. [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gips_01.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 9. Sádrovec [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gypse_roux_1%28Maroc%29.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 10. Sádrovec – pouštní růže [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandrose_2004_05.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 11. Sádrovec – alabastr a selenit [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_Ammaalay_Louvre_AO20282.jpg>. [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gypsum-235288.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 12. Baryt • Složení: síran barnatý, BaSO4 • Použití: • Zdroj barya, dále se využívá v papírnickém a gumárenském průmyslu jako plnivo, ve stavebnictví jako ochranná omítka proti rentgenovému záření, které baryt pohlcuje. • Je také oblíben v pyrotechnice při výrobě ohňostrojů, jelikož barví plamen. • Další využití nalézá např. v lékařství, při výrobě barev nebo ve sklářství. • Baryt je důležitý prvek i pro těžařský průmysl, kde je minerál využíván k výplachům a těsnění vrtů. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 13. Baryt [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baryte-Calcite-271645.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 14. Baryt [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barite_crystals.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 15. Chalkantit (modrá skalice) • Složení: pentahydrát síranu měďnatého, Cu SO4 . 5H2O • Poznámka: je dobře rozpustný ve vodě, vyvolává nevolnost. • Použití: postřiky proti škůdcům, impregnace dřeva proti hnilobě, v chemickém průmyslu (výroba barviv), konzervování vycpanin, moření osiva, součást poměďovacích lázní, barvení kůží Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 16. Chalkantit (modrá skalice) [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalcanthite-cured.JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 17. VII. Fosforečnany (fosfáty) • Fosforečnany jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4). • Minerály: apatit. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 18. Apatit • Složení: fosforečnan vápenatý s fluórem, chlórem a vodou • Tvrdost: 5 • Použití: výroba hnojiv, fosforu, kyseliny fosforečné a dalších sloučenin fosforu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 19. Apatit [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apatite_crystals.jpg>. [cit. 2011-09-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apatite_Canada.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 20. Kontrolní otázky • Nitronatrit je odborné označení pro nerost, který se česky nazývá: • Správná odpověď: Chilský ledek • Jak se jmenuje bílá jemnozrnná odrůda sádrovce? • Správná odpověď: Alabastr Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 22. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

More Related