Download
e ik e ilme unsymmetric bending n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eğik Eğilme Unsymmetric Bending PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eğik Eğilme Unsymmetric Bending

Eğik Eğilme Unsymmetric Bending

830 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eğik Eğilme Unsymmetric Bending

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eğik EğilmeUnsymmetric Bending Unsymmetric Bending

 2. Chapter Outline • PureBending • UnsymmetricBending • Inertiamoments • Maximum and minimum stresses Unsymmetric Bending

 3. PureBending / Basit Eğilme • Analysis of pure bending has been limited to members subjected to bending couples acting in a plane of symmetry. • Members remain symmetric and bend in the plane of symmetry. • The neutral axis of the cross section coincides with the axis of the couple Unsymmetric Bending

 4. Unsymmetric Bendingfor Symmetric Cross-sectionSimetrik Kesitli Kirişlerde Eğik Eğilme • Will now consider situations in which the bending couples do not act in a plane of symmetry. • Cannot assume that the member will bend in the plane of the couples. Unsymmetric Bending

 5. UnsymmetricBendingforsymmetriccross-section Wish to determine the conditions under which the neutral axis of a cross section of arbitrary shape coincides with the axis of the couple as shown. • The resultant force and moment from the distribution of elementary forces in the section must satisfy neutral axis passes through centroid

 6. or defines stress distribution couple vector must be directed along a principal centroidal axis

 7. UnsymmetricBendingforsymmetriccross-section Superposition is applied to determine stresses in the most general case of unsymmetrical bending. Resolve the couple vector into components along the principle centroidal axes. Unsymmetric Bending

 8. Superpose the component stress distributions Combinedstress,

 9. Along the neutral axis, normal stressmust be zero. Thus Unsymmetric Bending

 10. Example 4.08 A 1600 lb-in couple is applied to a rectangular wooden beam in a plane forming an angle of 30 deg. with the vertical. Determine the maximum stress in the beam, the angle that the neutral axis forms with the horizontal plane. Unsymmetric Bending

 11. Solution • Resolve the couple vector into components along the principle centroidal axes and calculate the corresponding maximum stresses. • Combine the stresses from the component stress distributions. Unsymmetric Bending

 12. Determine the angle of the neutral axis. the angle of the neutral axis Unsymmetric Bending

 13. Resolve the couple vector into components and calculate the corresponding maximum stresses. Unsymmetric Bending

 14. Determine the angle of the neutral axis. Unsymmetric Bending

 15. Unsymmetric Bending

 16. Unsymmetric Bending

 17. Distribution of the streeses in the cross-section. Unsymmetric Bending

 18. Örnek: Şekildeki kirişin A ve B noktalarında meydana gelen gerilmeleri hesaplayınız. y x F=10 kN B z h=80 mm b=60 mm L=1 m A

 19. F=10 kN y Çözüm: Kesit özellikleri (atalet momentleri): B h=80 mm x M A b=60 mm

 20. F=10 kN Eğilme momenti bileşenleri: y B h=80 mm x M A b=60 mm Unsymmetric Bending

 21. F=10 kN y Tarafsız Eksen (TE) TE B h=80 mm x M A b=60 mm Unsymmetric Bending

 22. A ve B noktalarındaki gerilmeler: F=10 kN y TE B h=80 mm x M A b=60 mm Unsymmetric Bending

 23. A ve B noktalarındaki gerilmeler: F=10 kN y TE B h=80 mm x M A b=60 mm Unsymmetric Bending

 24. Unsymmetric Bending • In general, the neutral axis of the section will not coincide with the axis of the couple. Unsymmetric Bending

 25. Simetrik Olmayan Kirişlerde Eğilme

 26. Unsymmetric Bending

 27. Unsymmetric Bending

 28. ve Unsymmetric Bending

 29. σz gerilme fonksiyonu sıfıra eşitlenirse Tarafsız Eksen (TE) denklemi ve Tarafsız Eksenin açısı bulunur. Tarafsız Eksenin x ekseni ile yaptığı açı: TE Unsymmetric Bending

 30. A Şekilde kesiti ve yükleme durumu verilen kiriş için: Ağırlık merkezinin yerini belirleyiniz. Ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentlerini bulunuz. Kesitteki eğilme momentinin değeri M=20 kNm olduğuna göre bileşenlerini bulunuz. Tarafsız Ekseni belirleyiniz. A, B ve C noktalarındaki gerilmeleri hesaplayınız. Kiriş kesitindeki ekstremum gerilmeleri belirleyerek emniyetli olup olmadığını irdeleyiniz. Örnek: G B C Unsymmetric Bending

 31. Kesitin ağırlık merkezinin yeri: Unsymmetric Bending

 32. Atalet Momentleri: Paralel Eksen Teoremi Y y Ci xi C x yi X O Unsymmetric Bending

 33. Ağırlık merkezinden geçen x ve y eksenlerine kesitin atalet momentleri: Y Paralel Eksen Teoremi ile X Unsymmetric Bending

 34. A Eğilme momentinin bileşenleri: G B C Unsymmetric Bending

 35. Gerilme Denklemi: Unsymmetric Bending

 36. Tarafsız Eksen Denklemi: Tarafsız Eksen Denklemi, Gerilme denklemi sıfıra eşitlenerek bulunur: T.E. Tarafsız Eksenin eğim açısı : Unsymmetric Bending

 37. Kesitteki gerilmeler: A(-35;115)noktası T.E. A B(-35;-65) noktası C(85;-65) noktası B C Kesit kontrolü Olduğundan kiriş emniyetsizdir.

 38. Örnek:şekildeki ‘L’ kesitli kirişin C noktasına P=4 kNluk eğik bir kuvvet uygulanmaktadır. Ҩ=60 olduğuna göre: Kesitin ağırlık merkezinin yerini belirleyiniz. Atalet momentlerini hesaplayınız. T.E. Tarafsız ekseni bulunuz. Maximum çeki ve bası gerilmelerini hesaplayınız. Unsymmetric Bending

 39. Çözüm: Ağırlık merkezinin yeri Atalet momentleri Ix =2.783x106 mm4 Iy =1.003x106 mm4 Ixy =-0.973x106 mm4 Unsymmetric Bending

 40. Momentin bileşenleri Unsymmetric Bending

 41. Gerilme fonksiyonu Unsymmetric Bending

 42. Tarafsız Eksen Denklemi ve Açısı Unsymmetric Bending

 43. Gerilmeler T.E. den en uzak noktalar: Unsymmetric Bending

 44. Örnek: Yükleme durumu ve kesiti görülen kirişin A, B ve C noktalarında meydana gelen gerilmeleri hesaplayınız ve σem=200 MPa için kirişin kontrolünü yapınız. y Fy a b 10 A y z F 40 x 10 C C 10 B 60 mm Unsymmetric Bending

 45. Unsymmetric Bending

 46. Unsymmetric Bending

 47. Unsymmetric Bending

 48. Unsymmetric Bending

 49. Unsymmetric Bending