Download
planerad kommunikation att skapa och anv nda en kommunikationsplan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan

Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan

668 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Planerad Kommunikation- att skapa och använda en kommunikationsplan Göteborg 3 Maj 2011 Gunilla Ivarsson kontakt@gunillaivarsson.se

 2. Kommunikationsplan • Budskap - vad • Målgrupper – till vem • Kanaler – hur, av vem, när • Uppföljning – effekt,utvärdering,feedback 2

 3. 3 Budskap • Innovativa resultat/produkter? • Lärdomar? Arbetssätt? Organisation? • Metoder/Modeller? • Hantering motgångar, samverkan? Ta hjälp: Ansökan, projektplan,workshop med styrgrupp, projektgrupp, utvärderare.

 4. Målgrupp • Interna aktörer: deltagare, projektgrupp, styrgrupp, samverkansparter, referensgrupp…. • Externa intressenter: Beslutsfattare, brukare, konkurrenter, supportrar, media, politiker • Vilka påverkas av våra resultat? Kolla strategiska checklistan! 4

 5. Strategisk checklista • Identifiera vad som är unikt/nytt i projektet • Vilka aktörer påverkas av våra resultat • Prioritera viktiga aktöreratt nå för långsiktiga effekter • Stärk deras grad av delaktighet 5

 6. Målgrupp • Lär känna din målgrupp! • Behovsanpassa • Rangordna målgrupper • Prioritera kvalitet istf kvantitet – information är INTE en bristvara • Omvärldsbevaka - lärande • Invärldsbevaka - lärande 6

 7. Kanaler - exempel • Rapporter, nyhetsbrev, debattartikel • Hemsida, sociala medier • Pressmeddelanden • Nätverksmöten - egna eller andras • Konferenser – egna eller andras • Projektinterna kanaler 7

 8. Kanaler • Den personliga 30-sekundaren 8

 9. Kanaler - Budbärare • Projektledare • Projektmedarbetare • Styrgrupp/referensgrupp • Deltagare • Taktiskt val: Relevans - genomslag – anpassa t målgrp 9

 10. Kanaler - Timing • Flexibilitet – projektplan • Flexibilitet - omvärld • Häng på!? Men behåll kontrollen • Exempel: Är Almedalen eller Bokmässan viktiga? Fasta datum • Bin Ladin eller Patrik Sjöberg – berörs vår plan? 10

 11. Kommunikationsplanen - ett levande dokument • Skapas tidigt • Överskådlig o tillgänglig • Revideras löpande • Sätt mål, följ upp • Ansvarig, budget • Låt alla interna veta 11

 12. (Exempel ur)Kommunikationsplan: PlattformPrinciper för extern och intern kommunikation • Syfte: • Stärka medvetenhet om projektets mål, syften, förutsättningar, aktiviteter o resultat hos kulturlivets aktörer (yrkesverksamma inom området), politiker, näringsliv för att stärka projektets möjligheter att nå sina mål. • Ansvarsfördelning – viktigt • Vem gör vad och varför, vem godkänner vad, professionella specialkompetenser/branschkunskaper hos styrgrupp och kursledare tillvaratas • Värderingar, kommunikationsrutiner 12

 13. Sammanfattning Planerad kommunikation • Budskap – vad + • Målgrupper – till vem + • Kanaler – hur, av vem, när + • Uppföljning – effekt, utvärdering, feedback = • KOMMUNIKATIONSPLAN 13

 14. UPPGIFT: (välj ett projekt i gruppen) • Formulera ett budskap – ska spegla det innovativa • Bestäm målgrupp – till vem • Bestäm kanaler – av vem, hur, när 14