Download
apologetik troens forsvar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
APOLOGETIK – TROENS FORSVAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
APOLOGETIK – TROENS FORSVAR

APOLOGETIK – TROENS FORSVAR

119 Views Download Presentation
Download Presentation

APOLOGETIK – TROENS FORSVAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. APOLOGETIK – TROENS FORSVAR I skal altid være rede til at give et forsvar for det håb i har. (1Pet 3:15)

 2. Now evenbelief in something for whichthere is noevidence, i.e. a beliefwhichgoesbeyond the evidence, although a lesser sin thanbelief in somethingwhich is contrary to well-establishedlaws, is plainly irrational in that it simplyamounts to attachingbeliefwhere it is not justified. So the proper alternative, whenthere is noevidence is not mere suspension of belief, e.g., about Santa Claus; it is disbelief. It most certainly is not faith. Michael Shriven – Ateist.

 3. Tre syn på tro og viden • Eksistentialisme • Troen kan aldrig være rationel, men må nødvendigvis mangle beviser • Karl Barth, Søren Kierkegaard

 4. Uden Risico ingen Tro. Tro er netop Modsigelsen mellem Inderlighedens uendelige Lidenskab og den objektive Uvished. Kan jeg objektivt gribe Gud, saa troer jeg ikke, men netop fordi jeg ikke kan det, derfor maa jeg troe; og vil jeg bevare mig i Troen, maa jeg bestandig passe paa, at jeg fastholder den objektive Uvished, at jeg i den objektive Uvished er ’paa de 70.000 Favne Vand’, og dog troer. Søren Kierkegaard (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift)

 5. Tre syn på tro og viden • Eksistentialisme • Troen kan aldrig være rationel, men må nødvendigvis mangle beviser • Karl Barth, Søren Kierkegaard • Naturlig teologi • Troen kan gøres rationel ved beviser • Thomas Aquinas, William Paley, Gary Habermas

 6. Peter Kreeft og Ronals K. Tacelli. Handbook on Christian apologetics

 7. Traditionellebeviser

 8. Teisme

 9. Naturalisme

 10. Tre syn på tro og viden • Eksistentialisme • Troen kan aldrig være rationel, men må nødvendigvis mangle beviser • Karl Barth, Søren Kierkegaard • Naturlig teologi • Troen kan gøres rationel ved beviser • Thomas Aquinas, William Paley, Gary Habermas • Reformert • Troen er rationel i sig selv uden beviser • John Calvin, Alvin Plantinga, Cornelius Van Til

 11. Reformert syn på tro og viden There is within the human mind, and indeed by natural instinct an awareness of divinity. This we take to be beyond controversy. To prevent anyone from taking refuge in the pretense of ignorance, God himself has implanted in all men a certain understanding of his divine majesty. John Calvin