Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozdrabniacze do gałęzi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozdrabniacze do gałęzi

Rozdrabniacze do gałęzi

284 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rozdrabniacze do gałęzi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Junkkari Polska Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno skr. 38tel. / fax (0 24) 254 91 74, 0 608 43 60 70www.junkkari.pl, e-mail: junkkari@junkkari.pl Rozdrabniacze do gałęzi

  2. Rodzaje Rozdrabniaczy • Wersja M – mechaniczna • Wersja G – mechanizm podający od hydrauliki ciągnika • Wersja Gt – mechanizm podający napędzany od hydr. własnej • Typy: HJ 4, HJ 5, HJ 10 materiał podawany pod kątem 45o • Typy: HJ 200, HJ 260 materiał podawany pod kątem 90o • Typ HJ 500C - na własnym podwoziu-przyczepiany z hydr. i sterowaniem elektryczno-hydr. własnym

  3. TYPHJ 4 M`G Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 43 Liczba noży (szt.) 3 Długość zrębków (mm) 4-12 Max średnica drewna (cm) 10 Wydajność (m3/godz.) 2-6 Zapotrzebowanie mocy (KM) 20 Ciężar (kg) 172 – 250

  4. TYP HJ 5 M`G Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 63 Liczba noży (szt.) 4 Długość zrębków (mm) 5-12 Max średnica drewna (cm) 17 Wydajność (m3/godz.) 4-8 Zapotrzebowanie mocy (KM) 40 Ciężar (kg) 295 – 385

  5. TYP HJ 10 M`G`GT Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 80 Liczba noży (szt.) 4 Długość zrębków (mm) 3-15 Max średnica drewna (cm) 25 Wydajność (m3/godz.) 7-20 Zapotrzebowanie mocy (KM) 40 Ciężar (kg) 530–650-690

  6. TYP HJ 200 G`GT Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 64 Liczba noży (szt.) 4 Długość zrębków (mm) 3-15 Max średnica drewna (cm) 15 Wydajność (m3/godz.) 4-10 Zapotrzebowanie mocy (KM) 40 Ciężar (kg) 560 – 580

  7. TYP HJ 260 G`GT Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 87 Liczba noży (szt.) 4 Długość zrębków (mm) 3-18 Max średnica drewna (cm) 25 Wydajność (m3/godz.) 7-20 Zapotrzebowanie mocy (KM) 50 Ciężar (kg) 740 – 770

  8. TYP HJ 500 C Dane techniczne : Średnica tarczy tnącej (cm) 138 Liczba noży (szt.) 2 Długość zrębków (mm) 4-25 Max średnica drewna (cm) 40 Wydajność (m3/godz.) 30-60 Zapotrzebowanie mocy (KM) 150 Ciężar (kg) 2500

  9. Budowa tarcz tnących

  10. Producent: JUNKKARI OY FI-62375 Yliharma , FINLAND tel. 00358 6483 5111 fax 00358 6483 5295 www.junkkari.fi, e-mail: junkkari@msk.fi Importer: JUNKKARI POLSKA Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno tel.fax (0 24) 254 91 74 www.junkkari.pl, e-mail: junkkari@junkkari.pl