Indiansmyg - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indiansmyg PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Indiansmyg
349 Views
Download Presentation
iorwen
Download Presentation

Indiansmyg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Indiansmyg 2 tjockmattor på varandra Ärtpåsar Plintar 2 lag möter varandra. Lag 1 befinner sig bakom tjockmattorna och lag två till en början bakom linjen. Läraren räknar till fem samtidigt som lag 1 duckar och lag två har chansen att ta sig framåt mot ärtpåsarna. Lag 1 får sedan gissa vart lag 2 spelarna är någonstans. Vid rätt gissning får de fortsätta gissa, vid fel gissning räknar läraren igen. Lag två ska försöka få så många ärtpåsar över linjen utan att bli sedd.