Download
nho som bidragsyter i karriereveiledningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NHO som bidragsyter i karriereveiledningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
NHO som bidragsyter i karriereveiledningen

NHO som bidragsyter i karriereveiledningen

104 Views Download Presentation
Download Presentation

NHO som bidragsyter i karriereveiledningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NHO som bidragsyter i karriereveiledningen Leiv Roald Thu 25.09.2007

 2. VELFERD Primærnæringene Offentlig sektor Tjenestesektoren Konkurranseutsatt næringsliv

 3. Kortere arbeidstid Permisjoner Sykefravær Lengre ferie Arbeidsklemma 100 GUTTERPÅ RANDEN TIDLIG PENSJON Snitt 72,4 OPPLEVELSE UFØRE YRKESDELTAKELSE PENSJON UTDANNING Levealder øker

 4. INKOMPETANSE er det beste grunnlag for bastante oppfatninger

 5. Dilemma Ferdigheter Interesser Ønsker Muligheter og behov i arbeidslivet

 6. Må kunne tilby utvikling av elever og voksne på følgende områder: Arbeidsliv Faglige tilbud Muligheter (utdanning, yrke og karriere) Ansvar for egen utvikling Ta ansvar for egne valg Derfor: Profesjonalisering Karriere- Veiledning Rådgiver Lærere/foreldre

 7. Valg konsekvenser for: • Enkeltindivid • Arbeidsliv • Samfunn

 8. Hva ønsker vi å oppnå? • Hjelpe ungdommen til å gjøre bevisste yrkes - og utdanningsvalg • At bedriftene får dekket sine behov for kompetent arbeidskraft på lang og på kort sikt • At ungdom skal bidra til - og forstå - verdien av økt verdi - og nyskaping • Betrakte ungdommen som en ressurs • Motiverte ledere og ansatte som bidrar til å gi ungdommen en god kompetansemessig plattform

 9. God karriereveiledning? • Å få prøve i praksis • Snakke med folk i bransje eller fag • Samtale med kompetent veileder Kilde: NHO undersøkelse blant ungdomssksoleelever

 10. Verktøy • PTVProgramfag til valg • NISNæringsliv i skolen • UEUngt Entreprenørskap

 11. FORUTSETTER • KARTLEGGING AV AKTØRER • ETBLERING AV SAMARBEID/PARTNERSKAP MED DISSE • SAMORDNING/SAMARBEID MELLOM NIVÅER I HELE UTDANNINGSLØPET • OBJEKTIVE PROFESJONELLE VEILEDERE – SOM OGSÅ KAN KOMMUNISERE MED VOKSNE

 12. Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. Søren Kierkegaard