Download
ioi strategija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IOI strategija PowerPoint Presentation
Download Presentation
IOI strategija

IOI strategija

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IOI strategija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IOI strategija Izbornepripreme 2011 IS Petnica Andreja Ilić, PMF Niš E-mail: andrejko.ilic@gmail.com

 2. IOI strategija Tokprezentacije: • Strategija? • Test dan • Takmičarski dan • Rešavanje problema • Testiranje!

 3. Strategija

 4. Programerska takmičenja (IOI, ACM, challenge24, TopCoder...) • Output only i interaktivniproblemi • Svakipoen je bitan! Strategija War is ninety percent strategy. Napoleon Bonaparte Success is derived from three things - passion, commitment, strategy. Any omission will be punished: failure.

 5. Strategija Maximum u zbiru! Na svakom problemu osvojiti poene Deo korpusa sa manjim ograničenjima

 6. Test dan

 7. Test dan Operativnisistem Procenabrzineservera Testiratisvemoguće poruke sistema Igrati se sa okruženjem Tastature / Recnike / Maskote?

 8. Takmičarski danRešavanje problema

 9. Rešavanje problema Pročitati svaki zadatak Dva puta meri, jednom seci Plajvaz + ‘artija “You must unlearn what you have learned.” Coding kata

 10. Rešavanje problema • Korektnost algoritma • Science is a way of trying not to fool yourself. The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool. • Apstraktno kodiranje • Različiti algoritmi • Izbegavati debug-iranje

 11. Takmičarski danTestiranje

 12. Testiranje • Jednako bitno kao i kodiranje! • Sami generišite test primere: • Mali koji se mogu ručno rešiti • Specijalni slučajevi • Ekstremni primeri • Blackbox • Automatsko testiranje • Jednostavni bruteforce

 13. Hvala na pažnji Pitanja Komentari Sugestije…