Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A PowerPoint Presentation
Download Presentation
M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A

M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. projekt mezinárodního kulturního dialogu M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A TRIALOG –brněnský institut rozvoje občanské společnosti Unie výtvarných umělců Olomoucka Kulturní sdružení LA GINESTRA, Santarcangelo di Romagna

 2. 1995 “Stavíme mosty“, mezinárodní výstava v Rimini 2002 “Rimini – Světlo a barva”, mezinárodní výstava v Rimini 2003 “Cesty svobody”, Olomouc, Praha a Brno 2004 “Město jako místo pro člověka”, Olomouc, Brno a Praha 2004 “Architektura: zjevení světla”, projekt mladých architektů z Rimini 2005 “Město”, prezentace katalogu, Konferenční sál Institutu TRIALOG, Brno 2005 “Město jako místo pro člověka II.”, výstava na Festivalu 3 + 1, Letovice 2006 “Město”, mezinárodní konference v Rimini 2006 Projekt pro městečko Borghi 2006 “Město jako místo pro člověka III.”, výstava, TRIALOG Brno 2006 “Město jako místo pro člověka III.”, výstava na Festivalu 3 + 1, Letovice 2006 “Stopy světla zachycené v kameni”, konference, Santarcangelo di R.

 3. “ S T A V Í M E M O S T Y “ Společná výstava slovenských, českých a italských umělcůSala delle Colonne, Rimini, říjen 1995

 4. Mezinárodní projekt s účastí italských, francouzských, slovenských a českých umělcůStudie o městě Rimini a úvahy o současném životě ve městě (2000 – 2002)Mezinárodní výstava v Rimini, červen 2002 “R I M I N I - S V Ě T L O A B A R V A ”

 5. Zahájení výstavy, Sala delle Colonne (Sloupová síň),Rimini, červen 2002

 6. Výběr z fotografického cyklu Rimini – Světlo a barva

 7. Cesta sdružení La Ginestra do České republiky, Olomouc, Praha a Brno, říjen 2003 • Na Václavském náměstí v Praze • Prof. Moretti a manželé Malagutiovi před katedrálou Sv. Víta • Program v Centru Mariapoli vPraze • Podzim v Praze, pohled na katedrálu • Poslední soud, jedna z vitráží v katedrále Sv. Víta

 8. “ C E S T Y S V O B O D Y ” Olomouc, Praha, Brno, říjen 2003 • Setkání v uměleckém klubu Galerie G • Mezinárodní konference “Kultura jako místo setkání s pravdou” • Přednáška prof. MauriziaMalagutiho : “Cesty svobody” Centrum Mariapoli Praha - Vinoř Masarykova univerzita, Brno Umělecký klub Galerie G Olomouc

 9. Olomouc, Brno a Praha 2004 Mezinárodní projekt “ M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A ” Galerie G a galerie Patro, Olomouc, říjen 2004 Konferenční sál Institutu TRIALOG, Brno, říjen 2004 Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, říjen 2004 Poslanecká sněmovna, Praha, listopad 2004 Výstava: “Město jako místo pro člověka” Kongres: “Město jako místo pro člověka” Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, říjen 2004 „Architektura: zjevení světla“ Projekt mladých architektů z Rimini

 10. Výstava v GaleriiG, Olomouc, říjen2004 Olomoucký primátor Ing. Martin Tesařík s prof. G.Morettim a malířem M. Trizuljakem

 11. Kancelář veřejného ochránce práv,Brno, říjen 2004 Kongres“ M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A ”

 12. Výstava ve foyeru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Praha, listopad 2004

 13. Přijetí u předsedy Poslanecké sněmovny ParlamentuČeské republiky vlevo: Zástupci sdružení LA GINESTRA a vystavujících umělců uprostřed: Velvyslanec Italské republiky, pan Giorgio Radicati s manželkou vpravo: Předseda Poslanecké sněmovny, PhDr. Lubomír Zaorálek

 14. Zahájení výstavy ve foyeru Poslanecké sněmovny Praha, 10. listopadu 2004 Italský velvyslanec, pan Giorgio Radicati při zahajovacím projevu Vpravo: PhDr. Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny

 15. Kostel ze 6. století, Santarcangelo di Romagna “ A R C H I T E K T U R A : Z J E V E N Í S V Ě T L A ” Studie vytvořená ve spolupráci s mladými architekty z Rimini Emmanuele Moretti, Francesca Possenti aStefano Teodorani

 16. “ M Ě S T O ” Mezinárodní setkání v sídle institutu TRIALOG, Brno, duben 2005Slavnostní uvedení publikace „Město jako místo pro člověka“

 17. “ M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A II. a III. ” Výstavy uskutečněné v rámci Festivalu 3 + 1 v Letovicích (ročníky 2005 a 2006) Pozvánka na mezinárodní konferenci „Město jako místo pro člověka“ Rimini, leden 2006

 18. Mezinárodní konference “ M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A ” Rimini, Teatro degli Atti (Divadlo činohry), leden 2006

 19. P R O J E K T P R O M Ě S T E Č K O B O R G H I Spolupráce sdružení La Ginestra, architektů C. Fumagalliho,J. Kotka a malíře M. Trizuljaka se zastupitelstvím Borghi při zpracování projekčního záměru nových urbanistických úprav. Snímky jsou z pracovní návštěvy v městečku Borghi (oblast Rimini) v dubnu 2006

 20. Výstava“M Ě S T O J A K O M Í S T O P R O Č L O V Ě K A III.” Konferenční sál InstitutuTRIALOGBrno(březen - duben 2006) Prezentace projektu „Město jako místo pro člověka“ Santarcangelo di Romagna, 9. listopadu 2006

 21. městoje obrazem člověka,podobá se lidem, kteří v něm bydlía město zároveň člověka formuje...

 22. fotografie Marek Trizuljak výroba Marek Trizuljak Dagmar Petrášková 2006