1 / 121

SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE

SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE. KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5- Gerçek zaman saati uygulaması. 1.Slayt. PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI. Atlama Komutları Koşullu son Stop İzleyici resetleme komutları.

ivory
Télécharger la présentation

SIEMENS S7-200 İLERİ SEVİYE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SIEMENS S7-200İLERİ SEVİYE KONULAR 1-Program akış kontrol komutları 2-Matematik işlemleri 3-Kesme işlemleri alt programları 4- Bazı özel komutlar 5- Gerçek zaman saati uygulaması 1.Slayt

 2. PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI • Atlama Komutları • Koşullu son • Stop • İzleyici resetleme komutları 2.Slayt

 3. PLC UYGULAMALARI 3.Slayt

 4. 4.Slayt

 5. 5.Slayt Uyg-1: JUMP

 6. ATLAMA KOMUTU 6.Slayt Uyg-2: JUMP_2

 7. 7.Slayt Uyg-3: JUMP_3

 8. 8.Slayt

 9. Stop komutu dona-nımsal veya bizim belirlediğimiz şartla işletilir. WDR komutu saykıl süresi S7-200 için 350 ms yi aşarsa programın ortasına bir yere konulur. END komutu Versiyon 2.0 ve altında program sonuna koyulmalı. İstenirse de programın her hangi bir yerine konularak koşullu son yapılabilir. 9.Slayt

 10. PROGRAM AKIŞ KONTROL KOMUTLARI 10.Slayt Uyg-4: For_Next

 11. Sıralama Kontrol Rölesi (SCR) Komutları • SCR komutları ile birbirini takip eden alt birimlere ayrılabilen proseslerde (ki çoğu makina böyledir) kullanmak üzere “adım” kontrolunu basit bir şekilde yapabilirsiniz. • Bir dizi işlemin tekrar tekrar yapılması gerekiyorsa, uygulamanıza tam uyan SCR’ler programınızın yapılandırılmasında kullanılabilir. Sonuçta, uygulamanızı daha kısa sürede programlar ve testlerini de daha kolay gerçekleştirirsiniz. • SCR Yükle komutu (LSCR), SCR’nin başlangıcını gösterir. S-bit parametresi “1” ise, SCR Yükle komutuyla SCR Sonu arasındaki işlemler (adım) devrede olacaktır. Eğer S_bit “0” ise, bu iki komut arasındaki işlemlere/komutlara enerji akışı yok varsayılacaktır. 11.Slayt

 12. Sınırlamalar • SCR’leri kullanırken aşağıdaki sınırlamalara dikkat ediniz: • ‰ Aynı S bitini farklı program parçasında kullanamazsınız. Örneğin, S0.1’i ana programda kullandıysanız bir altprogramda kullanmamanız gerekir. • ‰ SCR parçasının içinden dışarıya veya dışarıdan içeriye sıçrama yapamazsınız; ancak, Sıçrama ve ilgili Etiketi aynı SCR parçasının içinde yer almak üzere kullanabilirsiniz. • ‰ SCR parçasının içinde Koşullu Son (END) komutunu kullanamazsınız. 12.Slayt

 13. 13.Slayt

 14. 14.Slayt

 15. DAĞILMA KUMANDASI 15.Slayt

 16. 16.Slayt

 17. BİRLEŞME KUMANDASI 17.Slayt

 18. 18.Slayt

 19. SIRALAMA ROLELERİ ÖRNEK PROGRAMI SM0.0 19.Slayt Uyg-5: SCR1

 20. 20.Slayt Uyg-6: SCR2

 21. 21.Slayt

 22. 22.Slayt

 23. 23.Slayt

 24. 24.Slayt

 25. ALT PROGRAM OLUŞTURMA SBR2(OTOMATİK) MAIN (OB1) SBR1(MANUEL) 25.Slayt Uyg-7: SBR_INT

 26. PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra)

 27. PAREMETRELİ ALT PROGRAM (daha sonra) MAİN OB1

 28. BÖLÜM-2: MATEMATİK KOMUTLARI

 29. Matematik Komutları • Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Komutlarıdır. • Toplama, Çıkarma • IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT LAD ve FBD • IN1 + OUT = OUT OUT - IN1 = OUT STL • Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. • Tam sayı işlemleri -32768 ile +32767 arasındadır. • Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. • Double Tamsayı -2.147.483.654 ila +2.147.483.653 • Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. 26.Slayt

 30. TOPLAMA VE ÇIKARMA Toplama, Çıkarma IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT IN1 + OUT = OUT OUT - IN1 = OUT Tamsayı Toplama (+I) veya Tamsayı Çıkarma (-I) komutları iki 16 bitlik tamsayıyı toplar veya çıkarır ve 16 bitlik sonuç oluşturur. Tam sayı işlemleri -32768 ile +32767 arasındadır. Double Tamsayı Toplama (+D) veya Double Tamsayı Çıkarma (-D) komutları 32 bitlik iki sayıyı toplar veya çıkarır ve 32 bitlik sonuç oluşturur. Double Tamsayı -2.147.483.654 ila +2.147.483.653 Reel Sayı Toplama (+R) ve Reel Sayı Çıkarma (-R) komutları 32 bitlik iki reel sayıyı toplar veya çıkarır ve (32 bitlik) reel sayı oluşturur. 27.Slayt

 31. 28.Slayt Uyg-8: ADD_I

 32. 29.Slayt Uyg-9: SUB_I

 33. Matematik Komutları • Çarpma , Bölme • IN1 * IN2 = OUT , IN1 / IN2 = OUT LAD ve FBD • IN1 * OUT = OUT , OUT / IN1 = OUT STL • Tamsayı Çarpma (*I) veya Tamsayı Bölme (/I) komutları iki 16 bit tamsayıyı çarpar veya böler ve 16 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). • Double Tamsayı Çarpma (*D) veya Double Tamsayı Bölme (/D) komutları iki 32 bitlik tamsayıyı çarpar veya böler ve 32 bitlik sonuç oluşturur (Bölmede, kalan saklanmaz). • Reel Sayı Çarpma (*R) veya Reel Sayı Bölme (/R) komutları iki (32 bitlik) reel sayıyı çarpar veya böler ve (32 bitlik) sonuç oluşturur. Tüm komutlarda sonuç, OUT’a yazılır.

 34. 30.Slayt Uyg-10: MUL_I

 35. 31.Slayt Uyg-11: DIV_I

 36. Matematik Komutları • Etkilenen özel hafıza bitleri • Bu bitler bir saykıl boyunca bir olur. • ‰ SM1.0 (işlem sonucu sıfır ise) • ‰ SM1.1 (taşma, işlem sırasında geçersiz değer oluştu veya giriş parametresi geçersiz ise) • ‰ SM1.2 (sonuç negatif ise) • ‰ SM1.3 (sıfıra bölme işlemi yapılıyorsa) 32.Slayt

 37. Matematik Komutları • SM1.1, taşma hatalarını ve geçersiz değerleri gösterir. • Eğer SM1.1 set olmuş ise, SM1.0 ve SM1.2’nin değerleri geçerli değildir ve çıkış güncellenmez. • . Eğer SM1.1 ve SM1.3 set olmamış ise, işlem hatasız şekilde bitmiş, SM1.0 ve SM1.2 geçerli değerler içeriyor demektir. • Eğer bir bölme işlemi sırasında SM1.3 set olmuşsa, diğer matematik durum bitleri aynı şekilde kalır.

 38. TOPLAMA İŞLEMİ

 39. DURUM TABLOSU(Status Chart)

 40. ÇIKARMA İŞLEMİ

 41. DURUM TABLOSU(Status Chart)

 42. ÇARPMA İŞLEMİ

 43. BÖLME İŞLEMİ

 44. Örnek-1 • I0.0 ile işlemin sonucu • X=(2460/24)*(3564/12)+1234 • I0.1 ile işlemin sonucu • Y=(234,45+23,321)/(235,48-34,6) 33.Slayt Uyg-12: MAT_ORN_1

 45. ÖRNEK ALIŞTIRMAX=(450/50)*(25000/250)-(257500/4750)Y=(6900/30)*(4250/10)+(2760/270)

 46. DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI 34.Slayt

 47. DÖNÜŞTÜRME KOMUTLARI ( BCD SAYININ REEL SAYIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) 35.Slayt

 48. REEL SAYIYI TAM SAYIYA DÖNÜŞTÜRME 36.Slayt Uyg-13:ROUND_TRUNC

 49. KAREKÖK ALMA VE DOLDURMA KOMUTU 37.Slayt Uyg-14:FILL_N

 50. VERİ TABLOSU OLUŞTURMA 38.Slayt

More Related