Download
if1330 ell ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IF1330 Ellära PowerPoint Presentation
Download Presentation
IF1330 Ellära

IF1330 Ellära

414 Views Download Presentation
Download Presentation

IF1330 Ellära

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IF1330 Ellära Strömkretslära Mätinstrument Batterier F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö4 F/Ö5 KK1 LAB1 Mätning av U och I Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö7 F/Ö6 Tvåpol mät och sim KK2 LAB2 Växelström Effekt F/Ö8 F/Ö9 KK3 LAB3 Oscilloskopet Växelströmskretsar j-räkning F/Ö11 F/Ö10 F/Ö12 Enkla filter F/Ö13 F/Ö14 Filter resonanskrets KK4 LAB4 TrafoÖmsinduktans F/Ö15 tentamen Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! William Sandqvist william@kth.se

 2. Effekt-triangel 26/5-2009 6. URMS = ? IRMS = ? cos = ? P = ?Rita effekttriangel PQS

 3. Effekt-triangel Strömmen är 45 före spänningen, kretsen är således kapacitiv.

 4. Effekt-triangel Effekt-triangel

 5. William Sandqvist william@kth.se

 6. Växelströmseffekt 27/5 2011 6. En spole har den inre resistansen 100 Ω och okänd induktans.När spolen matas med 200V, 50Hz blir den aktiva effekten 100W. Hur stor blir den aktiva effekten om frekvensen ökas till 100 Hz och spänningen fortfarande är 200V. P = ? [W] William Sandqvist william@kth.se

 7. Växelströmseffekt William Sandqvist william@kth.se

 8. Växelströmseffekt William Sandqvist william@kth.se

 9. William Sandqvist william@kth.se

 10. Lysdiodslampan 24/5 2010 6. En lysdiodslampa består av en likriktare och ett antal serie/parallell-kopplade lysdioder. Lampan drar 1W vid spänningen 10 V, och en seriekondensator begränsar spänningen över lampan till U = 10V. C = ? [F]  Hur stor reaktiv effekt QC ”genererar” kondensatorn? William Sandqvist william@kth.se

 11. Lysdiodslampan C, QC William Sandqvist william@kth.se

 12. Enfasmotor En liten enfasmotor har den elektriska effekten P = 50 W och effektfaktorn cosfi = 0,6 (IND). Motorn belyses av lysdiodslampan (KAP).  Vad blir den resulterande effektfaktorn för Motor+LED-lampa? cos(TOT) = ? William Sandqvist william@kth.se

 13. Lampa + Enfasmotor Motor: P = 50 W “cosfi” = 0,6 COSFI blev 16% bättre när man tände lampan! William Sandqvist william@kth.se

 14. William Sandqvist william@kth.se

 15. SL:s acesskort 20/8 2010 7. SL:s access-kort innehåller en RFID-tag som kommunicerar med spärr-läsaren på frekvensen 13,56 MHz och med datahastigheten 70 KHz.För att kunna ”läsa” datasignalen i den hastigheten måste de resonans­kretsar som ingår i kort och spärr-läsare ha en bandbredd som är åtminstone dubbelt så stor som data­hastig­heten: dvs. 270 = 140 kHz. L = 2,5 H r = 1,5 C = 55 pF. Kretsens parallellresistans RX symboliserar den övriga utrust­ningen som anslutits till resonanskretsen, och som förbrukar ström från resonanskretsen. William Sandqvist william@kth.se

 16. SL:s acesskort Spolen Q-värde: Överräkning av r Parallellresistans för bandbredden 140 kHz William Sandqvist william@kth.se

 17. William Sandqvist william@kth.se

 18. 27/5 2011 7. Radiokontrollerad klocka Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal från en sändare i Tyskland, på långvåg 77,5 kHz. Tidssignalen består av pulser som kodats digitalt. Signalstyrkan är svag så därför behöver en sådan mottagare en avstämd resonanskrets med L och C. Spolen har en ferritkärna, och denna används också som antenn. L = 1,5 mH, C = 2,8 nF. Figuren visar hur man kan mäta spolens Q-värde. UIN = 15V är en sinusspänning med frekvensen 77,5 kHz (resonansfrekvensen) som spänningsdelas ned till 15 mV. Över kondensatorn mäter man då spänningen UUT = 1,73 V.  Hur stort är spolens Q-värde? William Sandqvist william@kth.se

 19. Radiokontrollerad klocka Kontroll av resonansfrekvens 77,5 KHz Spänningsdelaren: Stort jämfört med 0,1 från spänningsdelaren. William Sandqvist william@kth.se

 20. William Sandqvist william@kth.se

 21. Resonanskretsens bandbredd 25/5-2010 uppg 5 En resonanskrets består av två spolar, två kondensatorer och en resistor. De två spolarna är oberoende av varandra (de är monterade så att de inte delar något flöde). L1 = 4 mH r1 = 20L2 = 6 mHr2 = 30C1 = 3nF C2 =2nF R1 = 50k Beräkna resonansfrekvensen. f = ? [kHz] och bandbredden. BW = ? [kHz] William Sandqvist william@kth.se

 22. Resonanskretsens bandbredd Ersättningsspolens Q-värde: Spolens Q värde är högre än 10, räkna över serieresistansen till parallellresistans: William Sandqvist william@kth.se

 23. Resonanskretsens bandbredd Parallellresistansen är parallellkopplad med R1 : Den resulterande bandbredden fås ur resonanskretsens Q-värde: William Sandqvist william@kth.se

 24. William Sandqvist william@kth.se