Download
lateral akc er graf ler nde fissura obliqua nin de erlend r lmes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LATERAL AKCİĞER GRAFİLERİNDE FISSURA OBLIQUA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LATERAL AKCİĞER GRAFİLERİNDE FISSURA OBLIQUA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

LATERAL AKCİĞER GRAFİLERİNDE FISSURA OBLIQUA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LATERAL AKCİĞER GRAFİLERİNDE FISSURA OBLIQUA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LATERAL AKCİĞER GRAFİLERİNDE FISSURA OBLIQUA’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Dr. Dündar KAÇAR ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI

 2. Herhangi bir çıkar çatışması yoktur…

 3. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

 4. Amaç • Bu çalışma, kömür madenlerinde çalışmış ve KİP hastalığı tanısı ile maluliyet alarak emekli olmuş olan işçilerin lateral akciğer grafisinde izlenen fissura obliqua traseleri ile Bu hastalık dışında farklı bir tanı almış olan (ÜSYE, akut bronşit, ASYE gibi) hastaların fissür traseleri arasındaki olası farklarının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır

 5. geometrik morfometri • Elde ettiğimiz görüntülerde fissür sapmalarının minimal de olabileceği düşüncesinden hareketle veri değerlendirme metodu olarak etkin ve hassas olan geometrik morfometri seçilmiştir

 6. Landmark Referans noktaları biyolojik anlamlılığı keşfetmeyi ve şekli tanımlamayı sağlayan noktalardır Geometrik morfometride referans noktaları kullanılarak şekillerin geometrik yapıları sayısallaştırılır

 7. Tps (Thin plate spline) Superimposition Referans noktalarının üst üste bindirilmesi (superimposition)

 8. Çalışma: gereç ve yöntem • Çalışma 120 bireyin filmleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir • Kömür madenlerinde çalışmış ve KİP tanılı hastalar çalışma grubunu (grup-1), (n:62) • KİP tanısı olmayan, 38 yaş ve üzeri olgular 1. kontrol grubunu (grup-2), (n:31) • 37 yaş ve altındaki bireyler ise 2.kontrol grubunu (grup-3), (n:27)

 9. KİP Normal

 10. Bulgular Tps verileri Statistica paket programına aktarılıp Temel Öğeler analizi gerçekleştirilmiştir Temel Öğeler analizi sonucu, her 3 grubun kesin sınırlar ile birbirinden ayrıldığı gözlenmiştir

 11. X ekseninde 10. ve 11. referans noktalarının koordinatlarının karşılaştırılması

 12. Y ekseninde 10. ve 11. referans noktalarının koordinatlarının karşılaştırılması

 13. Gruplar arası Manova sonucu MANOVA testi ile gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

 14. Deformasyon gridleri • Gruplar arasındaki şekil farklılıkları, deformasyon gridleri üzerine yansıtılarak şekil farklılıklarının hangi noktalarda yoğunlaştığı TPSspline programı ile ortaya çıkarılmıştır

 15. 10 ve 11 nolu referans noktası deformasyonları fissürün trase kaymasını göstermektedir Grup-1 KİP olguları ile Grup-2 kontrol grubunun deformasyon grid eğrisi

 16. Grup-2 kontrol ile Grup-3 kontrol grubunun deformasyon grid eğrisi

 17. SONUÇ • Grup-1 KİP’li olgular ile kontrol grubunu oluşturan grup-2 ve grup-3 olguların fissura obliqua’nın trasesine ait olan 10. ve 11. referans noktası koordinatları anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0.05)

 18. Bu sonuç anlamlı farklılığın sadece hastalığa bağlı olduğunu düşündürmektedir. Çünkü, grup-2 ve grup-3’ün kendi aralarındaki koordinatlar arasında anlamlı farklılık yoktur • Bu bulguya dayanarak yaş faktörünün etkisinin olmadığı iddia edilebilir

 19. SONUÇ • Bu farkın sebebinin solunumla alınan toz hacmine bağlı olduğunu düşünmekteyiz

 20. Sonuç olarak solunum yolları ile akciğerlere alınan tozun zaman içerisinde oluşturmuş oluşturduğu nodüllerin fissür trasesinde bir sapma meydana getirdiği söylenebilir

 21. TEŞEKKÜRLER