Download
residus municipals ordinaris n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS TIPOLOGIA: - Vidre - Paper i Cartró - Envasos i Plàstics - Orgànica - Rebuig La RECOLLIDA SELECTIVA: - consisteix en SEPARAR i CLASSIFICAR els RESIDUS per facilitar-ne la seva valorització i/o correcta gestió. - ha d’iniciar-se oportunament en orígen, tant a les llars com a les activitats comercials i industrials. Data actualització: NOVEMBRE 2011

  2. EL VIDRE - Ampolles de vidre (d’aigua, de cava...). - Gots i copes. - Pots de vidre. - Iglús de color verd - Contenidors soterrats - Bombetes. - Ceràmica. - Fluorescents. - Plats i gerros. - Pots de vidre buits que hagin contingut medicaments. - Taps d’ampolla i de pots. - Vidre pla. Data actualització: NOVEMBRE 2011

  3. EL PAPER I CARTRÓ - Diaris, revistes, sobres i cartes, fulls de papers varis (de publicitat, de llibretes, d’embolicar regals...). - Caixes i capses de cartró. - Cartró d’ous. - Iglús de color blau - Contenidors metàl·lics de color blau - Contenidors soterrats - Servei “Porta a Porta Grans Generadors” (en el cas d’establiments que generin més quantitat) - Cartrons per begudes (brics). - Clips, grapes i plàstics (espirals de llibretes). - Fotografies. - Paper carbó (de fax, per exemple). - Paper de cel·lofana i plastificat. - Paper de cuina i tovallons, ja siguin nets o impregnats d’oli. Data actualització: NOVEMBRE 2011

  4. ELS ENVASOS I PLÀSTICS - Cartró per begudes (brics). - Envasos de plàstic (iogurts buits, ampolles, pots, garrafes...). - Envasos metàl·lics (llaunes fèrriques, de llautó i d’alumini: refrescos, conserves...). - Esprais buits. - Paper d’alumini, de cel·lofana i plastificat. - Safates de porexpan i d’alumini. - Taps de plàstic i metàl·lics (xapes de cava). - Bosses de plàstic. - Iglús de color groc - Contenidors metàl·lics de color groc - Contenidors soterrats - Altres tipus de plàstics com joguines, persianes, cadires, etc.. - Envasos i embalatges industrials. - Envasos plens. - Envasos que hagin contingut productes perillosos (pintures, dissolvents, pesticides, oli de motor...). - Petits electrodomèstics. - Pneumàtics. - Productes d’informàtica que continguin tinta. Data actualització: NOVEMBRE 2011

  5. LA MATÈRIA ORGÀNICA - Bosses i altres materials compostables. - Escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinsos, etc.. - Menjar caducat o en mal estat (sense envàs). - Paper de cuina i tovallons, ja siguin nets o impregnats d’oli. - Restes de menjar (peles i triadures de fruita i verdura, carn i peix -inclosos ossos i espines-, closques -d’ou, marisc, fruits secs, cargols...-, pa sec i pastisseria, marro del cafè i restes d’infusions...). - Restes vegetals de petites dimensions i no llenyoses (rams de flors, fulles seques, males herbes, gespa, branques d’esporga, fullaraca...). - Taps de suro, serradures i llumins. - Contenidors de color marró - Contenidors soterrats - Servei “Porta a Porta Grans Generadors” (en el cas d’establiments que generin més quantitat) - Articles de pell. - Bolquers, compreses i apòsits. - Cendra i burilles de cigarreta. - Pols d’escombrar. Data actualització: NOVEMBRE 2011

  6. EL REBUIG - Altres materials sanitaris no tèxtils: preservatius, ganivetes d’afaitar, raspall de dents, llimes d’ungles, etc.. - Articles de pell. - Cendra i burilles de cigarreta. - Etiquetes. - Fotografies, targetes de crèdit i similars. - Fusta, en petites quantitats i volums reduïts. - Miralls i altres objectes trencats. - Mocadors de paper bruts. - Residus de neteja domèstica (pols d’escombrar, bosses d’aspiradora, baietes, cendres de xemeneia o estufa...). - Restes de ceràmica (plats, tasses...). - Terra dels gats i excrements d’animals. - Tèxtil sanitari: bolquers, compreses, tampons, bastonets per a les oïdes, discs de lactància, tovalloletes humides, fil dental, tirites, esparadrap, vendes, gases, cotó fluix, etc.. - Contenidors de color verd - Contenidors soterrats - Servei “Porta a Porta Domiciliària” Data actualització: NOVEMBRE 2011