Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2006 IndustriFarmaceutForeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2006 IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2006 IndustriFarmaceutForeningen

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2006 IndustriFarmaceutForeningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling2006 IndustriFarmaceutForeningen

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Formandens beretning • Kassererens fremlæggelse af regnskab • Behandling af evt. indkomne forslag • Valg af bestyrelse • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent • Eventuelt

 3. Formandens beretning

 4. FOKUS OMRÅDER 2005/2006 • Indsats for studerende • Et spændende IFF-nyt • Øge medlemsskaren • Sikre, at der stadig kommer nye arrangementer • Strategi for bestyrelsens arbejde

 5. Indsats for studerende • Medicinalindustriens Dag med 170 studerende, 8 virksomheder. • Stadigvæk stor interesse fra de studerende • Stor tilfredshed hos virksomhederne • Der indmelder sig ca. 30 nye studerende på dagen • Som afsluttende indslag kom Anja Philip og fortalte lidt om, hvordan man formidler videnskab • IFF ’s nye medarbejder Lars Vinther Schmidt skrev lidt om Anja Philips afsluttende foredrag

 6. Et spændende IFF-nyt • IFF’s bestyrelse indgår i redaktionen • Sekretariatet har stået for opsætningen af IFF-nyt • Professionelle journalister og som løs skribent, Natascha Helena Beyer • Diverse artikler, nyheder, konkurrencer, arrangementer. • Annoncer • 49 medlemmer modtager IFF-nyt som blad, 856 via mail, 10 får bagsiden

 7. Sekretariatsfunktion i årets løb • Katrine Kjærsgaard er stoppet og Lars Vinther Schmidt er startet • Benedicte og Lars deler fremover stillingen • Lars laver hjemmeside og regnskab, samt lønninger. Moms- og skat. • Benedicte står for IFF-nyt, medlemskontakt, arrangementer, inklusiv, planlægning, markedsføring og afvikling af Medicinalindustriens Dag • IFF’s officielle adresse fortsætter i Symbion.

 8. EIPG • Danmark er bestyrelsesmedlem • Birgitte La Cour trækker sig efter 4 år, som repræsentant for IFF i EIPG. • IFF’s fremtid i IEPG skal diskuteres i bestyr. • Code of Practice for Qualified Persons. Dette lille hæfte blev udsendt til alle ordinære medlemmer sammen med kontingentopkrævningen. • Klik på den hjemmeside www.farmacevtforbundet.se/EIGP

 9. Medlemstilgang 2005  2006 • 127 udmeldelser • 80 nye medlemmer • Tilbagegang på 47 medlemmer

 10. Medlemmer fordelt efter typer IFF 2006 IFF 2005 929 medlemmer i alt 976 medlemmer i alt

 11. Medlemsarrangementer

 12. Bestyrelsens arbejde • 9 bestyrelsesmøder • 1 generalforsamling • 2 fællesmøder med styregrupperne • Medicinalindustriens Dag • 2 Medlemsarrangement • Whiskysmagning og issmagning med Marcus Grigo (flyttet til maj)

 13. Indtægter

 14. Udgifter Administration

 15. UdgifterBestyrelsen, styregrupperne og medlemsaktiviteter

 16. Udgifter IFFnyt og EIPG

 17. Medicinalindustriens Dag

 18. Renter, kursregulering og afskrivninger

 19. Drift – i alt

 20. Balance

 21. Skattepligtig indkomst

 22. Valg af bestyrelse • 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år • 2 suppleanter for en periode af 1 år • 1 bestyrelsesmedlem for en periode af 1 år (Pia Ringholm fratræder før tid) • Revisor og revisorsuppleant for en periode af 1 år

 23. Pia Ringholm Næstformand, trækker sig før tid Natascha Helena Beyer Bestyrelsesmedlem, genopstiller Jacob Ekstrøm Bestyrelsesmedlem, genopstiller Schiønning Brønnum Bruun Ny kandidat til bestyrelsesmedlemGina Fisher Suppleant, genopstiller Ny kandidat til suppleantThorstein Byrialsen Revisor, genopstillerIn-revision Revisor, genopstillerMichiel Elema Revisorsuppleant, genopstiller Kandidaterne er

 24. Fremlæggelse af budgetog fastsættelse af kontingent

 25. BUDGET 2006-2007

 26. BUDGET 2006-2007

 27. BUDGET 2006-2007 Kontingentet foreslås uændret i 2005-2006

 28. Eventuelt

 29. Middag • Gratineret sandart anrettet på hindbærmarinerede peberfrugter og beurre blanc • Tournedos anrettet med grublede grønsager i chili og hvidløg, spidsskål og kartofler i flødecreme hertil rødvinsglace • Rabarberparfait på sprød nøddebund hertil jordbær-rabarberkompot, hvid chokolademousse og myntesirup