Download
krajobraz rolniczy polski n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

436 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KRAJOBRAZ ROLNICZY POLSKI

 2. Cechy krajobrazu rolniczego (wiejskiego)

 3. Wsie + użytki rolne = krajobraz rolniczy

 4. Występowanie krajobrazów rolniczych w Polsce

 5. Tereny rolnicze - przykład kształtowania krajobrazu przez człowieka Sezonowa zmienność krajobrazu rolniczego na polach uprawnych

 6. Ciekawostki: Polska liczy się na świecie w zbiorach : - ziemniaków- żyta- pszenżyta- owsa- rzepaku- buraków cukrowych- jabłek- truskawekW Europie jesteśmy w czołówce pod względem pogłowia trzody chlewnej. Liczymy się też w hodowli bydła, koni i drobiu (zwłaszcza gęsi).

 7. Rozproszona zabudowa wiejska

 8. Krajobraz wiejski na nizinie…

 9. ......na wyżynie

 10. …..i w górach.

 11. Żniwa

 12. Sianokosy

 13. Plantacja chmielu

 14. Sady

 15. 1. Zaznacz obszary rolnicze Polski na mapie konturowej: