1 / 19

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК за 200-бальною системою, яка використовується при оцінюванні

ПРО ПІДСУМКИ КВАДРАНТ-АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДПА та УЧАСТІ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ у ЗОВНІШНЬОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ОЦІНЮВАННІ 2011/2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК за 200-бальною системою, яка використовується при оцінюванні

javier
Télécharger la présentation

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК за 200-бальною системою, яка використовується при оцінюванні

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПРО ПІДСУМКИ КВАДРАНТ-АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВДПА та УЧАСТІ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ у ЗОВНІШНЬОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ОЦІНЮВАННІ 2011/2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

  2. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК за 200-бальною системою, яка використовується при оцінюванні результатів ЗНО, та за 12-бальною системою, яка використовується при оцінюванні навчальних досягнень учнів у навчально-виховному процесі та при оцінюванні результатів ДПА

  3. Підсумки порівняння середніх показників районів з середніми показниками по місту за результатами участі учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчанняв ЗНО у 2010/2011 та 2011/2012 навчальних роках

  4. РАНГОВИЙ СПИСОК районів Харківської міської ради за результатами квадрант-аналізу середніх балів ЗНЗ денної форми навчання всіх типів за результатами ЗНО 2011/2012 навчального року з 13 предметів

  5. Підсумки порівняння середніх показників районів та середніх показників по місту за результатами участі учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання в ЗНО з 13 предметів з середніми балами атестатів про повну загальну середню освіту у 2011/2012 навчальному році

  6. Висновок Виникає занепокоєння, пов’язане з різницею між середнім балом за результатами участі випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні та середнім балом атестатів, яка має тенденцію до зростання.

  7. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2011/2012 навчального року не змогли досягти середнього показника по місту (6,93 бала) 11 навчальних закладів (78,5% !!! від загальної кількості). • Серед них: • 2 гімназії №№ 39, 65; • 1 спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 93.

  8. Рекомендації • Керівникам ЗНЗ: • 1.1. Проаналізувати і довести інформацію про підсумки моніторингових досліджень за результатами участі випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Жовтневого району у ЗНО 2011/2012 навчального року до педагогічних колективів підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів. • До 01.12.2012 • 1.2. Виявити фактори, що негативно впливають на якість освіти в районі та розробити дієвий план заходів щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах. Особливу увагу звернути на це у навчальних закладах, що працюють з обдарованою молоддю. • До кінця 2012 року • 1.3. Забезпечити науково-методичний супровід процесу педагогічної підтримки випускників 11-х класів, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2013 року. • Протягом навчального року

  9. Рекомендації (продовження) 3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 3.1. Розробити дієвий план заходів щодо підвищення рівня навчальних досягнень випускників 4-х, 9-х та 11-х класів. До 01.12.2012 3.2. Забезпечити контроль за виконанням нормативних вимог щодо якісної організації та проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х та 11-х класів, забезпечити об’єктивність процесу виставлення підсумкових оцінок в атестати про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову середню освіту відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Протягом навчального року 3.3. При проведенні атестації педагогічних працівників шкіл у 2012/2013 навчальному році враховувати результати участі їх учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2011/2012 навчального року. Лютий-березень 2013 року

More Related