Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Населення світу PowerPoint Presentation
Download Presentation
Населення світу

Населення світу

512 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Населення світу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Населення світу

 2. Динаміка зростання чисельності населення світу Млрдосіб Роки Чисельність населення світу і його динаміка Чисельність населення Землі становить 6,89 мільярдів людей За прогнозами американських демографів, до 2050 року на Землі будуть проживати 9,49 млрд. осіб. Щорічне збільшення населення на планеті складає приблизно 86 млн. осіб. До 2050 року лідером за чисельністю населення буде вже не Китай, а Індія - 1,75 млрд. осіб. Чисельність населення світу

 3. високі показники народжуваності: 40‰ – 50 ‰; • низька смертність; • високі темпи природного приросту: 30‰. • Як наслідок – “демографічний вибух” • Характерний для країн Африки, Азії, Пд. Америки. • невисокі та низькі показники народжуваності; • низька смертність • уповільнені темпи природного приросту: “від’ємний”, 0‰ - 10‰ • Як наслідок - зменшення кількості населення, процес “старіння нації”; • Характерний для країнЄвропи, Пн. Америки, Австралії, Нової Зеландії. І тип ІІ тип Відтворення населення світу • Щорічна кількість народжених • понад 143 млн. осіб, • 2/3 народжених припадає на країни Азії. Щорічні темпи росту населення • у країнах, що розвиваються: 1,6%; • у промислово розвинутих: 0,3% Діти племені Масаї

 4. Приріст населення у різних фазах демографічного переходу • Фаза 1. Для неї характерна висока народжуваність, висока смертність, низький природний приріст населення; • Фаза 2. Зберігається висока народжуваність, різко знижується смертність у всіх вікових групах населення у зв’язку з успіхами медицини, як наслідок - високий і дуже високий природний приріст; фаза являє собою демографічний вибух • Фаза 3. Характеризується низьким відсотком народжуваності, низькою смертністю, низьким природним приростом населення

 5. СКарта смертності населення до 2025 р. Тривалість життя • До 2025р. найбільші скорочення чисельності населення відбудуться : • в Росії (щорічно скорочується на 600-700 тис. ос.), Східній Європі і Японії. • До 2050 р. кількість населення зменшиться в 45 державах: - у Росії на 33 млн. ос. - в Японії на 25 млн. ос. - в Україні на 15 млн. ос. - у Німеччині на 8,4 млн. ос. - у Польщі на 7,7 млн. ос. • Середня тривалість життя у світі - • 67,2 р. • в промислово розвинених державах - 76,5 р. • у країнах, що розвиваються, - 65,4 р. • у найменш розвинених країнах- 54,6 р. • Найстарше населення у світі • (частка громадян, старших 65 років) : • І - місце - Японія: 21% • ІІ - місце - Італія: 20%.

 6. Динаміка зростання чисельності населення Китаю Демографічна політика • «Політика однієї дитини» або «одна сім'я — одна дитина» — адміністративні, економічні, пропагандистські заходи щодо обмеження народжуваності населення Китаю, якої країна дотримується майже тридцять років. • Результати політики • - річний приріст населення знизився з 28% (1968 р.) до 8%-10%. • - посилюється дисбаланс населення за віком і статю • Політика “заохочення“ народжуваності у країнах Європи, Пн. Америки • - система державної підтримки спрямована на зростання народжуваності

 7. Статево-вікова структура населення • У світі чоловіків більше, ніж жінок. • Найбільше чоловіків в країнах Азії, особливо в Індії та Китаї. • Кількісне переважання чоловіків над жінками спостерігається в країнах: - де становище жінок історично було несприятливе (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей); - де великий приплив чоловічої робочої сили. • Приблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Причини: • - середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків; • - результат Другої світової війни та сучасних військових конфліктів. Індія

 8. Розміщення населення на Землі • Населення Землі розміщене дуже нерівномірно: • на 7% території суші зосереджено 70% населення. • 60% населення світу проживає в помірному поясі Північної півкулі. • 15% суші взагалі не заселено • Найменше населення серед усіх континентів у Австралії - 21 млн. ос. Йемен Токіо

 9. Густота населення • Густота населення в різних частинах світу неоднакова : - від З осіб на 1 кв. км в Австралії - до 1200 осіб на 1 кв. км у Банґладеш • Найвища - в Інді, Китаї, Японії, на заході Європи та в районах великих мегаполісів • Середня густота населення Землі - 45 осіб/кв. км Монако Фіджі Чинники нерівномірного розміщення населення : - природні; - історичні; - демографічні; - соціально-економічні.

 10. Урбанізація • Урбанізація(від латинського “urbanus” – “міський”) – процес підвищення ролі міст у житті країни чи регіону • Найвищий рівень урбанізації в Північній Америці та Європі - понад 70%, найнижчий - у країнах Африки та Азії - 30-35% • Сьогодні налічується більше • 400 міст з населенням понад мільйон, 19 з яких мають більше 10 млн. жителів. 10 найбільших міст світу у 2008 р. Джерело: ru.wikipedia.org Шанхай - 15 584 627 осіб Стамбул - 13 760 437 осіб Мумбай - 13 662 885 осіб Токіо -12 570 000 осіб Карачі - 12 461 423 особи Буенос-Айрес - 12 127 814 осіб Делі - 11 954 217 осіб Маніла - 10 993 000 осіб Москва - 10 555 512 осіб Сан-Паулу - 10 287 833 особи Шанхай

 11. Міське населення • Нині в світі міське населення становить половину від усього населення Землі, і його кількість невпинно зростає. • Найбільша частка міського населення в країнах: • Австралії - 85 % • Західної Європи, Північної Америки - 75% • Латинської Америки - 60 % Токіо Лаос

 12. Трудові ресурси • На початку ХХІ ст. кількість світових трудових ресурсів становила 3,785 млн. осіб, або 61% населення Землі Китайські робітники • У розвинутих країнах частка працюючих у сільському господарстві постійно зменшується • У країнах, що розвиваються, близько 50% населення працює у сільському господарстві Збирання врожаю в Індії

 13. Етнічний склад населення. Мови світу • У світі нараховується близько 5 тис. народів • Найбільші: китайці (1120 млн.), • гіндустанці (240 млн.), американці • США (205 млн.). • Усі мови об'єднуються у 20 сімей • Найбільша з мовних сімей індоєвропейська, мовами якої розмовляє близько 50% населення Землі. Найбільш багатонаціональна і багатомовна держава — Індія. У ній нараховується понад 500 народностей і племен, котрі розмовляють більш як 800 мовами і діалектами.

 14. Міграції населення • На початку ХХІ ст.потік міжнародних міграцій перевищив 150 млн. осіб, • щорічні темпи росту кількості мігрантів становлять 2,5 % • виділяють три основні райони, привабливі для мігрантів: • Північна Америка — понад 25 млн. осіб мігрантів • Європейський Союз — понад 25 млн. осіб мігрантів • країни Перської затоки — 15 млн. осіб • На початку ХХІ ст. у світі налічувалося 25 млн. біженців, з них 3/4 • припадало на країни Азії та Африки, що розвиваються. Біженці Киргизстану Сенегал. У таборі біженців

 15. Нашого цвіту по цілому світу Санторіно Греція Голандія Нью- Йорк Барселона

 16. РЕЛІГІЇ СВІТУ ЕТНІЧНІ • Індуїзм • Синтоїзм • Іудаїзм • Даосизм • Конфуціанство • Сикхізм ТРАДИЦІЙНІ • Шаманізм • Зороастризм УНІВЕРСАЛЬНі • Християнство • Іслам (Мусульманство) • Буддизм Японія Буддистський храм Йемен. Мечеть Єрусалим – колиска трьох релігій

 17. Релігійний склад населення світу Ватикан Африка. Релігійний обряд племені Зулу Мусульмани під час молитви Індія. Обряд на р. Ганг

 18. Географія релігій Релігії світу Київ Андріївська церква Храм Бхактапур Таїланд Статуя Будди Єрусалим. Стіна плачу Непал. Буддистський монастир