Download
voetbal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
voetbal PowerPoint Presentation

voetbal

435 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

voetbal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. voetbal .

  2. Zomaar een spelletje • Grote clubs • Kleine clubs • Supporters • tribunes

  3. De beste voetballes van • Trainen • Techniek • Kunstjes met de bal • Schieten • Poep is en het stinkt niet en het is heel zeldzaam

  4. Spelregels • hensbal • Swalber • Overtreding • Tackel

  5. Aanvallen en verdedingen • Linksback-rechtsback • Middeveld • Aanvallers • Opstelling

  6. Voetbal is overal • Juichen • Dromen • Doelpunt • Brazilië

  7. Einde