Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandlingen: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandlingen:

Behandlingen:

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Behandlingen:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Flere undersøgelser har vist, at man kan behandle børn med forhudsforsnævring med påsmøring af binyrebarkhormoncreme og hermed undgå operation.

 2. Resultaterne viser, at mellem 70-90 % af børnene opnår et fuldt tilfredsstillende resultat, hvor forhuden kan trækkes tilbage uden besvær.

 3. Der er i samme undersøgelser ikke fundet nogen bivirkninger og behandlingen påvirker ikke børnenes egen produktion af binyrebarkhormon.

 4. Behandlingen:

 5. Der behandles med creme Diproderm 0,5 %, som påsmøres 2 gange dagligt i 4 uger.

 6. Herefter skal De komme til samtale og vurdering i Dagafsnit

 7. afd. K.

 8. Behandlingen må ikke fortsættes udover de 4 uger

 9. Hvis forhuden fortsat er snæver, vil der normalt blive tilbudt operation.

 10. Påsmøring:

 11. Forhuden strammes let op, således at den forsnævrede del af forhuden tydeligt ses. Herefter påsmøres et tyndt lag creme fra spidsen af forhuden til der hvor kanten af penishovedet aftegnes gennem forhuden. Til slut trækkes forhuden atter godt frem, så cremen ligger i hudfolderne og ikke straks aftørres i underbenklæderne.

 12. Påsmøring foretages 2 gange dagligt (morgen og aften) i alt 4 uger. De første 14 dage må der ikke gøres forsøg på at trække forhuden tilbage over penishovedet. Efter 2 ugers behandling

 13. skal der gøres forsøg på gradvist at trække forhuden længere og længere tilbage.

 14. Tilbagetrækningen skal gerne udføres flere gange dagligt.

 15. Hvis forhuden trækkes helt tilbage over penishovedet, skal man være opmærksom på, at forhuden igen trækkes på plads, for at undgå hævelse af penishovedet og forhuden, som kan umuliggøre, at forhuden kan komme på plads.

 16. Undgå så vidt muligt påsmøring af hormoncreme på penishovedet, på egne eller barnets fingre.

 17. Der anbefales almindelig håndvask efter påsmøring.

 18. Med venlig hilsen

 19. Personalet i urologisk sektion

 20. Specialeansvarlig overlæge John Faber

 21. Dagafsnit afd. K

 22. Sygehus Fyn Svendborg

 23. Åbningstid på hverdage

 24. 08.00 – 15.00

 25. Tlf. 63202093