Download
badanie frekwencji w klasach zasadniczych w zsz w wieliczce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie frekwencji w klasach zasadniczych w ZSZ w Wieliczce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie frekwencji w klasach zasadniczych w ZSZ w Wieliczce

Badanie frekwencji w klasach zasadniczych w ZSZ w Wieliczce

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie frekwencji w klasach zasadniczych w ZSZ w Wieliczce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Badanie frekwencji w klasach zasadniczych w ZSZ w Wieliczce

  2. 1. Podaj powody, które najbardziej motywują Cię do uczęszczania na zajęciach w szkole.

  3. 2. Dlaczego opuszczasz zajęcia lekcyjne?

  4. 5. Co robisz kiedy uciekasz z lekcji?

  5. 7. Co twoim zdaniem może być (lub jest) następstwem wagarów?

  6. 9. Skąd rodzice najczęściej dowiadują się o Twoich ucieczkach?

  7. 10. Jak rodzice reagują na twoje nieobecności?

  8. 11. Czy twoje nieobecności są usprawiedliwione?

  9. 14. Na którą ocenę z zachowania zasługujesz?