Download
van wie is de corporatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Van wie is de corporatie? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Van wie is de corporatie?

Van wie is de corporatie?

88 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Van wie is de corporatie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Van wie is de corporatie? Peter Boelhouwer, Onderzoeksinstituut OTB

 2. Inhoud • Algemene problematiek corporaties • Toetsing eigenaarschap • Geen eenduidig antwoord • Corporaties en de verzorgingsstaat • Geschiedenis ontwikkeling corporaties • Vaststellen werkdomein corporaties • Nader te bepalen

 3. Algemene problematiek corporaties • Legitimatie probleem; sinds 2000 door politiek versterkt • Reputatie probleem; mismanagement door corporaties • Transparantie probleem (onduidelijkheden en problemen bij effectiviteit, efficiency en de financiën; maatschappelijk, vastgoed en vermogen)

 4. Toetsing eigenaarschap • Juridisch • Maatschappelijk • Politiek

 5. Geen eenduidig antwoord • Geschiedenis toont forse stelselwijzigingen • Internationaal grote verschillen: VS (coöperaties), Zweden (gemeentelijke woningbedrijven en grote invloed huurders), Denemarken (corporaties) VK (combinatie van gemeentelijk woningbedrijven en corporaties) • Grote verschillen in omvang en taken van de sociale huursector: Hong Kong 44%, Nederland 32%, Denemarken en Zweden 20%, België en BRD 6%, China en Taiwan 0,1%

 6. Een conceptueel model voor de verzorgingsstaat

 7. De lange mars van woningcorporaties I I Staat III Civil Society II IV Markt Gemeenschap

 8. Vaststellen werkdomein corporaties • Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor huishoudens die op de vrije markt geen geschikte betaalbare woning kunnen vinden • Ontwikkelen van huisvestingsarrangementen voor het souterrain van de woningmarkt • Zorgen voor onbezorgd woongenot en leefbare wijken • Herstructurering achterstandswijken • Uitvoeren van niet-daeb activiteiten • Bevordering van ontplooiingsmogelijkheden voor groepen die dit nodig hebben (emancipatie) • Ontwikkelen van huisvestingsarrangementen voor ouderen • Verbeteren energiekwaliteit van bestaande woningvoorraad

 9. Ontwikkelingsrichtingen woningcorporaties (SEV, 2005)

 10. Nader te bepalen (maar wel volgtijdelijk) • Werkdomein corporaties • Vergroten transparantie: Tweehuizenmodel, Driekamermodel of de regiecorporatie • Verankering invloed stakeholders/maatschappelijke organisaties • Organiseren van het volkshuisvestelijk en financieel toezicht

 11. EINDE