Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij de derde groepsbijeenkomst van het leertraject PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom bij de derde groepsbijeenkomst van het leertraject

Welkom bij de derde groepsbijeenkomst van het leertraject

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom bij de derde groepsbijeenkomst van het leertraject

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij de derde groepsbijeenkomst van het leertraject Familievriendelijk werken

 2. Doelen van deze bijeenkomst Verdieping gesprekstechnieken De familievriendelijke intake Het ecogram Oefenen met belangenplaatjes Borgen van het traject

 3. Programma 13.00 uur Welkom en terugblik op de e-module 13.15 uur Discussie over de resultaten en verdieping 13.45 uur De familievriendelijke intake 14.15 uur Het ecogram 15.00 uur Belangenplaatjes 15.20 uur … en hoe verder 16.00 uur Sluiting

 4. Terugkoppeling e-module

 5. De vier rollen van familie Wat is leuk voor de familie om samen te doen met mijn cliënt? Wat weet de familie beter dan ik? Heeft de familie ook speciale zorg nodig? Wat wil en kan de familie voor zinvolle taken doen?

 6. Systeemdriehoek: drie partijen, drie posities Bewoner Familie Professional

 7. De opgave voor de bewoner: zo goed mogelijk aangeven wat zij wil Dan helpt het wel als zij samenwerken!

 8. De opgave voor de familie: loyaliteit Wij kunnen het niet meer aan. Nu moeten jullie het samen doen! Maar wij willen wél graag betrokken blijven. Hoe moet dat nu?

 9. De opgave voor de begeleider: professionaliteit Samen komen we tot de beste oplossingen. De bewoner voelt zich thuis en kan haar eigen leven leiden. De familie levert een passende bijdrage aan het welzijn van de bewoner.

 10. Actief omgaan met familie Familieleden zijn belangrijke relaties van de bewoner – en dus ook van jou als zorgverlener ( in de driehoek!). Jij hebt hen nodig, zij hebben jou nodig. Samen kom je een eind. Er is een ingebouwde spanning in jouw relatie met de familie van de bewoners waar jij voor zorgt – belangen en waarden zijn niet altijd gelijk. De relatie met familie vergt altijd aandacht en onderhoud. Dit hoort gewoon bij je werk! In het algemeen geldt: bij twijfel of onzekerheid niet terugtrekken; ER OP AF!

 11. Familievriendelijke intake Een goed begin is het halve werk ; zorg dat je vanaf het eerste contact de familie hun plek geeft in de driehoek. Gebruik de familie als ‘expert’ – vraag naar karakter, gewoonten, vroeger leven, familiebanden en belangrijke personen. Indien mogelijk: doe de intake bij de toekomstige bewoner thuis. Ecogram gebruiken Geef aandacht aan de veranderingen voor de familie nu hun dierbare verhuisd is. Wat betekent dat voor hen? Wat hebben ze nodig van jou als verzorgende? Vraag wat de familie belangrijk vindt voor de zorg en organiseer de communicatie. Maak heldere afspraken. Beloof niets wat je niet waar zult maken. Geef de mening van de familie een aparte plek in het zorgplan en de zorgplanbesprekingen.

 12. Het ecogram Bruikbaar ?

 13. Opdracht ecogram Werk in 2 tallen Nodig: Flap en stift 15 minuten: een persoon vertelt over zijn familie en vrienden De andere persoon noteert dit in een ecogram Hang de flappen op: een tentoonstelling!

 14. Casus: Mevrouw van Leeuwen Vanwege bezuinigingen wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor activiteiten. Bewoners mogen één activiteit gratis doen. Voor extra activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- per week. Mevrouw van Leeuwen (91 jaar) wil geen eigen bijdrage betalen. Zij houdt van muziek luisteren en van breien. Zij vindt het jammer dat ze moet kiezen. Ze kiest voor breien met haar vriendinnen in de breiclub. Helaas heeft zij onlangs een lichte CVA gehad en is ze aan haar rechterhand enigszins verlamd geraakt. Haar dochter, die elke dag op bezoek komt, wil dat haar moeder kiest voor muziek luisteren. Ze kan toch niet meer breien. Jij merkt dat de sfeer tussen moeder en dochter verslechtert. Mevrouw van Leeuwen moet voor het einde van de week haar keuze doorgeven, anders komt de roostering in de knel. Je leidinggevende vraagt je om snel de keuzes door te geven.

 15. Maak groepjes van 3 personen en neem een flap mee-Teken een driehoek - Schrijf bij elke hoek de belangen van iedere persoon. Je mag hierbij je fantasie gebruiken Tijdsduur: 15 minuten Opdracht: Mevrouw van Leeuwen

 16. Mevrouw van Leeuwen, vervolg Een groepje presenteert de flap ( 5 minuten) Speel de situatie na (10 minuten) Een persoon is verzorgende, zij mag kiezen met wie het gesprek gevoerd wordt, met mevrouw, de dochter of met beiden. Observatoren letten op het verloop van het gesprek. - Komen de belangen van iedereen aan bod? - Hoe gaat het met LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen?) Nabespreken: (10 minuten) - wat zag je gebeuren? - helpt het maken een belangenplaatje als voorbereiding voor een gesprek?

 17. Het vervolg… Uitkomsten van het afdelingsplan Hoe verder De eindmeting

 18. Afronding en evaluatie • Zou je dit traject aan een andere afdeling aanraden? • Wat is je persoonlijk voornemen, wat ga je doen?

 19. Bedankt voor je aandacht en veel succes met Familievriendelijk werken